Povinné ručení

Povinné ručení

Porovnejte si nabídky pojišťoven a sjednejte si nejvýhodnější povinné ručení online, nikam osobně chodit nemusíte. Šetřete svůj čas a zbytečně neplaťte, u nás si sjednáte povinné ručení na míru.

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je pojištění plynoucí ze zákona a musí ho mít každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. V případě, že vozidlo toto pojištění nemá, musí jeho majitel odevzdat SPZ a malý technický průkaz příslušnému orgánu evidence vozidel. Povinné ručení musí mít uzavřeno také vozidlo, které je na pozemní komunikaci pouze ponecháno.

Pojištění si lze sjednat u pojišťovny, která má oprávnění k provozování tohoto druhu pojištění. Na českém trhu je velké množství pojišťoven nabízejících pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, liší se především v ceně a v množství výhod, například zdarma různá připojištění (asistenční služby, úrazové pojištění atd.).

Krytí škod

Pojištění kryje škody způsobené na majetku, zdraví nebo v případě usmrcení, dále škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci. Stejně tak kompenzuje škodu vzniklou odcizením věci, ušlý zisk, stejně jako účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením a náklady na léčení zraněného. Příslušnou zelenou kartu, která platí ve většině evropských zemí, musí mít řidič vozidla při jízdě vždy u sebe.

Povinné ručení naopak nekryje škody na vlastním vozidle. Od toho existuje havarijní pojištění, které ale majitel není ze zákona povinen uzavřít.

Změna vlastníka vozidla

V případě změny vlastníka vozidla povinné ručení zaniká ke dni, ke kterému danou změnu vlastníka nahlásíte pojistiteli. Je potřeba doložit písemnou výpověď a doklad o převodu vozidla na jiného vlastníka, např. kupní smlouvu.

Výpověď pojistné smlouvy

V případě, že se rozhodnete např. změnit pojišťovnu, můžete povinné ručení vypovědět podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a to nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. Konec pojistného období je datum stanovené v pojistné smlouvě, ke kterému je pojistné splatné.

Další případy ukončení povinného ručení

Jde o situace totální škody vzniklé na vozidle nebo odcizení vozidla. V případě neplacení pojistného, zaniká pojištění po tzv. marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Potřebujete více informací? Naleznete je na FAQ nebo nám můžete zavolat na 773 971 143.

Chci nabídkuVypočítej povinné ručení