Řidiči na podzim roku 2022 opět hrozili tím, že nevyjedou. Stál za tím nedostatek kapaliny AdBlue, která je zásadní pro chod naftových motorů. Zastavení logistiky v České republice bylo již dvakrát na spadnutí. Nyní se věci dávají do pořádku. Dá se krizi v budoucnosti vyhnout?

Za nedostatkem AdBlue stálo několik faktorů – drahý zemní plyn, spekulace dopravců a vzrůstající poptávka. Neprospělo tomu ani monopolní postavení slovenské firmy Duslo Šala, která vyrábí většinu této kapaliny v Evropě. Vraťme se ale na začátek. K logistické krizi se schylovalo již od jara 2021.

Bez AdBlue dopravci nevyjedou

AdBlue tvoří z 32,5 % močovina a zbytek je destilovaná voda. Močovina přitom vzniká při výrobě hnojiv, jejichž výrobu omezil nedostatek zemního plynu. Kruh se tak uzavírá – nedostatek plynu má vliv nejen na vzrůstající ceny energií, ale i na pohonné hmoty.

💡
Nutnost AdBlue zavedla Evropská unie v emisních normách Euro 5 a Euro 6. Od 1. 9. 2015 musí mít osobní i nákladní auta maximální hodnotu emisí škodlivých látek 80 mg/km.

AdBlue se do motoru vstřikuje těsně před katalyzátorem, kde se mísí s výfukovými plyny a rozkládá na amoniak a oxid uhličitý. Vlivem tepla amoniak reaguje s oxidy dusíku, které vznikají při spalování nafty. Výsledkem je, že z výfuku odchází neškodná vodní pára a sloučeniny dusíku.

ADBlue snižuje emise naftových motorů

Modrá kapalina tak výrazným způsobem snižuje emise naftových motorů. Důležité ovšem je, že bez AdBlue nenastartujete. Na vině není technologie, ale legislativa.

💡
Zákaz chodu motoru bez AdBlue nakazuje automobilkám předpis EHK 83. Jestliže vám AdBlue dojde nebo klesne na kritickou hodnotu, systém zabrání startu motoru a vy nenastartujete. Týká se to kamionů, dodávek, autobusů, stavebních strojů a některých osobních vozů.

Co je AdBlue?

Základem AdBlue je močovina – organická sloučenina dusíku, kyslíku a vodíku. Jedná se o důležitou složku při výrobě hnojiv, protože obsahuje levný zdroj dusíku podporujícího růst. AdBlue přitom vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hnojiv, jejichž je močovina součástí.

Nedostatek zemního plynu omezil výrobu hnojiv, čímž došlo i k omezení produkce AdBlue. Jak uvedl jeden z největších výrobců v Evropě, slovenská firma Duslo Šala, výroba této komodity byla nerentabilní, a tak se výrobcům zkrátka nevyplatila.

povinné ručení cena
Tip! Srovnejte si ceny pojištění automobilu během chvilky. Zdarma a nezávazně.

Plíživé riziko krize

Zmiňované Duslo Šala omezilo dodávky pouze pro velkoobchodní a dlouhodobé zákazníky a zastavila akvizici nových odběratelů. Těch přitom kvůli zvyšující se poptávce přibývalo. Slovenská republika dokonce v jednu chvíli zvažovala i omezení vývozu – většinu zákazníků firmy přitom tvoří zahraniční odběratelé.

Podle mnohých dopravců se ale krizi dalo zabránit. Některé asociace varovaly před nedostatkem této suroviny už na jaře roku 2021. Autority jejich volání ale nevyslyšely. Otázkou ovšem je, zdali by byly schopné s tím něco dělat. Nezapomínejme, že v daný okamžik jsme se ocitly ve čtvrté covidové vlně a vládní síly se upínaly jiným směrem.

kde koupit adblue?
Jestliže vám AdBlue dojde, systém zabrání startu motoru a vy nenastartujete. 

Cenu ovlivnili spekulanti

Na přelomu září a října 2021 přišla zpráva, že hrozí nedostatek AdBlue a tím významné omezení logistiky. V závislosti na těchto začaly ceny AdBlue raketově stoupat. AdBlue v pětilitrových a desetilitrových kanystrech zdražilo na trojnásobek své původní hodnoty.

💡
Ceny na benzinových pumpách u stojanů se v té době pohybovaly mezi 10 a 15 Kč za litr. O týden déle tankovali řidiči litr AdBlue i za 70 Kč.

Mezitím na poplašné zprávy reagovali dopravci, kteří si začali skupovat AdBlue ve velkém. Na trhu se také objevilo velké množství spekulantů, kteří nakoupené AdBlue prodávali i s přirážkou několika set procent. Ceny v zahraničí přitom zůstávaly více méně stejné. Týkala se krize pouze České republiky?

Podle řidičů ano. Česká republika nemá vlastního výrobce a proto dováží modrou kapalinu ze zahraničí. Jak někteří řidiči mezinárodní kamionové dopravy vypovídají:

"Nebylo výjimkou, že kamion na pokyn dispečera tankoval v Německu, aby se vyhnul vysokým českým cenám."

AdBlue byl dostatek, stoupla pouze cena

Nedostatek AdBlue a panika trvala pouze chvíli. Z výpovědí řidičů je patrné, že se může kdykoliv vrátit, což se potvrdilo loni na podzim. Někteří dopravci tak uzavřeli výhradní smlouvy přímo s výrobci, a tím si zajistili přímé dodávky. Jak sami říkají, nechtěli se stát závislými na dodávkách sjednaných přes prostředníky.

Oficiální zdroje říkají, že nedostatek AdBlue nikdy nebyl, stoupla jen jeho cena. Na trhu tím tak vznikla panika a komodita se skupovala ve velkém. Situace se podobá té z jara 2020. Během začátku pandemie vzrostla poptávka po trvanlivých surovinách jako těstoviny a mouka, čímž několikanásobně stoupla jejich cena.

Zdá se tak, že za AdBlue krizi mohla panika některých dopravců. Ti zbrkle vykoupili zásoby čerpacích stanic, kvůli čemuž několikanásobně stoupla cena. Jak uvádí experti, v současné době tak nezbývá než akceptovat vyšší cenu AdBlue a s tím spojené zdražení přepravy. Jaký vliv to bude mít na koncové spotřebitele, to ukáže čas.