Co nesmí do odbaveného zavazadla? Jaká jsou bezpečnostní pravidla a omezení? Co patří mezi zakázané předměty? Porušení těchto pravidel může mít vážné následky nejen pro vás, ale také pro bezpečnost letu a všech cestujících na palubě.

Pojďme se společně podívat na seznam zakázaných předmětů a zjistit, jak se správně připravit na cestování letadlem tak, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím na letišti.

Odbavené zavazadlo: Co to vlastně je?

Odbavené zavazadlo je nedílnou součástí cestování letadlem. Jedná se o zavazadlo, které v průběhu letu nebudete mít při sobě na palubě letadla, ale bude uloženo v jeho nákladním prostoru. Může to být kufr, taška nebo jiný kontejner, který slouží k přepravě vašich osobních věcí. Avšak ne vše, co byste chtěli, můžete do odbaveného zavazadla umístit.

odbavené zavazadlo zakázané předměty

Proč respektovat pravidla ohledně obsahu odbavených zavazadel?

Respektování pravidel ohledně obsahu odbavených zavazadel je zásadní pro hladký průběh vaší cesty a pro zajištění bezpečnosti všech cestujících na palubě. Tato pravidla nejsou stanovena náhodně, ale jsou výsledkem pečlivého zvážení různých faktorů:

 • bezpečnosti letu,
 • ochrany posádky a cestujících,
 • dodržování mezinárodních dohod.
Porušení těchto pravidel může mít vážné následky, a to nejen pro vás, ale i pro ostatní.
jak sbalit odbavené zavazadlo

Ochrana zdraví posádky a cestujících

Mezi hlavní důvody, proč je důležité respektovat pravidla obsahu odbavených zavazadel, patří zdravotní aspekty. Některé látky a předměty mohou být zdraví nebezpečné, pokud by došlo k jejich úniku nebo k poškození zavazadla.

Chemické látky, léky a jiné potenciálně nebezpečné substance musí být pečlivě zabaleny v souladu s předpisy, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo otravy.

Co si s sebou nezabalíte z bezpečnostních důvodů?

Dalším klíčovým důvodem pro respektování pravidel ohledně odbavených zavazadel jsou bezpečnostní záležitosti. Některé předměty mohou být použity k nelegálním nebo nebezpečným činnostem na palubě letadla. Ostré nástroje, zbraně, výbušniny a další nebezpečné předměty by neměly být umisťovány do odbavených zavazadel.

Minimalizuje se tak riziko teroristických útoků nebo jiných ohrožení letadla.

Další důvody pro dodržování pravidel pro odbavená zavazadla

Kromě zdravotních a bezpečnostních důvodů existuje celá řada dalších. Jedná se např. o dodržování mezinárodních dohod a nařízení, která mají za cíl usnadnit přepravu a minimalizovat problémy na letišti.

Důsledné dodržování těchto pravidel pomáhá udržovat leteckou dopravu efektivní a bezpečnou pro všechny.
Nejlevnější dovolená u moře letecky all inclusive | Klik.cz
Chcete si dopřát zasloužený odpočinek u moře, ale nechcete za to utratit moc peněz? Kde je nejlevnější dovolená u moře letecky all inclusive?

Co může způsobit porušení pravidel pro odbavená zavazadla?

Stále váháte nad tím, zda tato omezení vaší osobní svobody mají dostatečné opodstatnění? Proč je dobré pravidla a omezení respektovat? Pojďme si připomenout konkrétní incidenty, kdy nedodržení těchto pravidel vedlo k vážným potížím.

Útoky z 11. září 2001

Jedním z nejznámějších příkladů je teroristický útok z 11. září 2001, kdy byly použity břitvy umístěné v odbavených zavazadlech k únosu čtyř letadel a následným útokům na Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagon ve Washingtonu D. C.

💡
Tento tragický incident vedl k radikálním změnám v pravidlech pro přepravu odbavených zavazadel a způsobil změny v leteckém průmyslu po celém světě.

Jak se změnila situace po září 2001?

Po událostech z 11. září 2001 se letecký průmysl podrobil důkladným změnám, které měly za cíl zvýšit bezpečnost letů.

To zahrnovalo přísnější kontroly odbavených zavazadel, včetně zakázání ostrých nástrojů a výbušnin. Byly zavedeny nové bezpečnostní postupy a technologie.
nejlepší cestovní pojištění na míru přímo pro vás
Tip! Úraz si můžete přivodit i na dovolené v zahraničí, myslete proto na sjednání cestovního pojištění, které bude zahrnovat i pojištění trvalých následků po úrazu. Nikdy nevíte, co se může stát, a proto je lepší být připraven.

Důsledky porušení pravidel pro přepravu odbaveného zavazadla

Porušení pravidel pro přepravu odbaveného zavazadla může mít závažné důsledky. Pokud se ve vašem zavazadle najde zakázaný předmět, může být odebrán a zničen, nebo vás může čekat právní postih.

V případě podezření z terorismu můžete být dokonce zatčeni a postaveni před soud. Důsledky mohou být také finanční povahy, protože můžete být nuceni zaplatit pokuty nebo náklady spojené s odstraněním zakázaného předmětu. Můžete být rovněž vyloučeni z přepravy.

12 věcí, které nepatří do odbaveného zavazadla

Existuje řada předmětů, které by neměly být umisťovány do odbavených zavazadel. Mezi tyto předměty patří např.:

 1. Výbušniny, zábavná pyrotechnika
 2. Střelné zbraně
 3. Nože, břitvy, sekery
 4. Chemické a toxické látky
 5. Hořlaviny, kyseliny, žíraviny
 6. Žhavící zapalovače
 7. Radioaktivní, toxické a infekční látky
 8. Obranné spreje, repelenty
 9. Tlakové nádoby, plyny
 10. Palivo
 11. Powerbanky
 12. Fotoaparát a notebook, pokud nevytáhnete baterie
Je dobré si aktuální seznam zakázaných látek vždy před odletem ověřit.

Co je lepší vzít do příručního zavazadla?

Pokud máte předměty, které by mohly být problematické v odbaveném zavazadle, je vždy lepší je umístit do příručního zavazadla. Před odletem si vždy zkontrolujte povolené rozměry příručního zavazadla u letecké společnosti, se kterou letíte. Sem patří např.:

 • Léky a osobní potřeby
 • Cenné věci a elektronika
 • Doklady, letenky, jízdenky
 • Základní hygienické potřeby
💡
Důkladně si přečtěte přepravní pravidla zvolené letecké společnosti, abyste měli jistotu, že vaše příruční i odbavené zavazadlo splňuje jejich požadavky.

Respektování pravidel ohledně obsahu odbavených zavazadel je klíčové pro bezpečnost a pohodlí všech cestujících na palubě letadla. Důvody, proč tato pravidla existují, jsou jasné - zdraví, bezpečnost a ochrana letu. Po událostech z 11. září 2001 byly pravidla pro přepravu odbavených zavazadel ještě zpřísněny. Nikdo si nepřeje, aby cestování letadlem bylo komplikovanější než je třeba. Dodržování těchto pravidel nám nicméně pomáhá udržet leteckou dopravu bezpečnou a efektivní.

Tip! Přečtěte si více cestovatelských článků: