S ropnými produkty se setkáváme denně. Statistiky uvádějí, že průměrný člověk se za den setká s až čtyřmi tisíci produktů vyrobených z této suroviny. Spotřeby ropy však v poslední době převyšuje těžbu.

Na produkci ropy je založené bohatství mnoha států a jedná se o ekonomicky nejdůležitější nerostnou surovinu. Ropu řadíme mezi neobnovitelné zdroje, takže tušíme, že jednou ropné vrty vyschnou. Otázkou je však kdy.

Pozůstatek dávných dinosaurů

Kdy tedy spotřeba ropy tak naroste, že už nebude kde brát? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď a dohady o konci ropného průmyslu trvají více než dvacet let. Zdroje ropy se dělí na konvenční a nekonvenční a o původu ropy existují hned dvě teorie.

Jak vznikla ropa?

Většina současné ropy vznikla přeměnou organické hmoty. Působením vysokého tepla a tlaku se živočišné a rostlinné zbytky přeměňují na kerogen, který se následně transformuje na černé zlato.

Tuto teorii o vzniku ropy narušuje Mendělejevova hypotéza tvrdící, že část ropy pochází z těžkých kovů, na které působí přehřátá pára. Tuto vědci nazývají jako anorganickou. Teorii ovšem odmítají geologové – ti tvrdí, že něco takového v přírodě není možné.

Další zdroje ropy

Mezi nekonvenční zdroje patří ropa získaná jinak než běžným těžením. Patří sem například:

  • dehtové písky,
  • ropné břidlice,
  • biopaliva,
  • depolymerizovaná organická hmota.
Víte, jaká je roční spotřeba ropy v ČR?
Víte, jaká je spotřeba ropy v ČR? 

Spotřeba ropy stoupá

O tom, že spotřeba ropy dosáhla závratných výšek, svědčí statistiky. Průmyslová odvětví za den spotřebují více než 97 milionů barelů ropy – to je více než 14 miliard litrů ropy denně.

Podle světových statistik jsme za loňský rok vyprodukovali pouze 88 milionů barelů. Nejvíce vyprodukuje těžební pole Ghawar v Saudské Arábii, které najdete na pobřeží Perského zálivu a tvoří 6,5 procenta denní produkce.

Poptávka převyšuje nabídku – nastává ropný zlom?

Momentu, kdy spotřeba ropy převyšuje její produkci, se říká ropný zlom. V tomto momentu těžba dosahuje maxima a dochází k jejímu postupnému poklesu a definitivnímu vyčerpání nerostného bohatství.

V rámci ropného zlomu mluvíme o konci tzv. levné ropy. Nabídka se dramaticky sníží a cena ropy raketově stoupne. Ropa se stane doslova černým zlatem, které patří pouze několika vyvoleným magnátům.

Vysoká cena ropy a příliv financí do těžebního průmyslu ale ropný zlom odvracejí. Díky novým investicím se nacházejí nová ropná ložiska – například v Severním moři. Těžba ropy na stávajících ložiscích se navíc díky novým investicím zefektivní, čímž se bod ropného zlomu oddálí.