Pokud si budete sjednávat hypotéku nebo si třeba brát auto na leasing, můžete se setkat s pojmem vinkulace. Co je to vinkulace pojištění nemovitosti?

V jakých případech se můžete s vinkulací setkat a co je to devinkulace? Čtěte a všechno se dozvíte.

Co je vinkulace?

Pojem vinkulace nebo také vinkulace pojistného plnění či vinkulování označuje uzamčení nebo omezení dispozičního práva. Slovo vinkulace pochází z latinského slova vinculum, které je možné volně přeložit jako pouto. Jedná se o vícestranný právní vztah, který má zajišťovací funkci a spočívá v tom, že pojistné plnění nebo jiné plnění z pojištění nebude vyplacené účastníkovi pojištění, ale věřiteli účastníka pojištění.

Jinými slovy, pokud se s pojištěnou věcí něco stane, peníze z pojistky budou náležet věřiteli, věřitelem může být například banka.
vinkulace pojistného plnění
Co je vinkulace pojistného plnění? A v jakých případech se řeší?

Kdy se můžete s vinkulací setkat?

Vinkulace neboli omezení dispozičního práva se týká zejména vkladů, úvěrů, pojistných plnění nebo cenných papírů, nejčastěji se s tímto pojmem setkáte u pojistných smluv, například v podobě majetkového nebo havarijního pojištění.

Vinkulace pojištění nemovitosti

Vinkulaci vyžadují například některé banky poskytující hypotéky. Požadují, abyste měli vinkulaci pojištění nemovitosti a domácnosti před povodněmi, záplavami nebo jinými přírodními katastrofami.

💡
V současné době řada bank i v souvislosti s novým občanským zákoníkem vinkulaci nevyužívá, ale nárokuje si zástavní právo k nemovitosti.
  • Praktický příklad: Pokud si vezmete úvěr a dům, na který máte hypotéku, například zaplaví povodeň a způsobí totální škodu na nemovitosti, pojišťovna nevyplatí peníze vám, ale bance. Věřitel, tedy banka, umoří z pojistky celou dlužnou částku hypotéky a zbytek bude vyplacený vám.
pojištění nemovitosti
Tip! U pojištění nemovitosti mohou být u pojišťoven velké rozdíly, jak v ceně, tak i v pojistných podmínkách. Ověřte si, zda máte sjednanou dobrou pojistku na dům či byt. Pozor si dejte i na podpojištění.

Vinkulace u životního pojištění

S vinkulací se můžete setkat i u životního pojištění, většinou se však týká jen úvěrů na vysoké částky. Dlužníkovi na základě úvěrové smlouvy vznikne povinnost uzavřít životní pojištění a případné pojistné plnění je následně vyplacené bance, která z něj doplatí úvěr a zbylé pojistné plnění předá dědicům.

Vinkulace u havarijního pojištění

Pokud si budete pořizovat auto na leasing, může po vás leasingová společnost vyžadovat uzavření havarijního pojištění s vinkulací ve prospěch leasingové společnosti. V případě totální škody na autě by bylo pojistné plnění opět vyplaceno společnosti, která by z něj doplatila úvěr.

šedá kuchyň v domě
Co znamená termín "vinkulace" využívaný v souvislosti s pojištěním?

Jak vinkulaci pojistného plnění zřídit?

Zřízení vinkulace začíná uzavřením pojistné smlouvy, ve které musí být uvedeno, jaká rizika kryje. Kromě rizik, která po vás vyžaduje věřitel, může být v pojistné smlouvě uvedeno i více rizik, při kterých půjde pojistné plnění vám.

💡
Obyčejně je třeba věřiteli dodat kopii pojistné smlouvy a věřitel vám vydá formulář o vinkulaci. Většina společností má vlastní formulář. Smlouva o vinkulaci se stvrzuje podpisem pojistníka a pojištěného. 

V řadě případů vám nemovitost pojistí banka sama, poté jen stačí podepsat smlouvu o vinkulaci pojistky. Co by měla smlouva o vinkulaci pojistného plnění obsahovat?

  • číslo pojistné smlouvy
  • osobní údaje pojistníka a pojištěného
  • vymezení předmětu, z jehož pojištění bude případné pojistné plnění vinkulováno
  • v čí prospěch bude pojistné plnění vinkulováno
  • podpis pojistníka i pojištěného
kvetoucí větvičky ve váze
Orientujete se ve všech finančních pojmech?

A co je devinkulace?

Opakem vinkulace je devinkulace, která označuje ukončení zástavního práva, tedy zrušení vinkulace. Devinkulace je možná pouze se souhlasem věřitele, v jehož prospěch byla pojistka vinkulovaná.

Pokud si budete sjednávat hypotéku, může se vinkulace pojištění nemovitosti týkat i vás. Díky vinkulaci získává banka jistotu, že půjčené peníze získá zpět, například v případě, že dům financovaný hypotékou zničí povodeň.

hypotéky
Tip! Zvažujete hypotéku na nový dům, byt nebo chatu? Porovnejte si nezávazně nabídky bank a vyberte si tu s nejlepším úrokem. Online a nezávazně.

Tip! Přečtěte si náš článek Náhrada škody při vytopení bytu. Na co máte nárok?