Povodně a záplavy jsou v České republice poměrně častým jevem. V některých oblastech je však riziko povodní větší než v jiných. Na základě rizika povodní se území Česka dělí do čtyř zón. To, do jaké zóny patří vaše nemovitost, vám prozradí online povodňová mapa.

Povodně v České republice

Povodně patří k nejčastějším krizovým situacím v České republice, v posledních dvou desetiletích jsme s povodněmi v Česku bojovali hned několikrát. Největší povodně jsou spojeny s těmito lety:

  • Rok 2002: V tomto roce voda zaplavila západočeská i jihočeská města a povodeň se týkala i středních a severních Čech. Stav nebezpečí byl vyhlášený hned v několika krajích, a sice v Praze a v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Škody na majetku převýšily 70 miliard korun a povodeň si vyžádala 17 lidských životů.
  • Rok 2006: V roce 2006 bylo povodní nejvíce postiženo Znojmo, oblast nádrží Nové Mlýny, Olomouc, části Ústí nad Labem a Plané nad Lužnicí. Škoda na majetku při této povodni, která zaplavila stovky domů, dosáhla zhruba 5 miliard korun.
  • Rok 2009: Povodeň v roce 2009 zaplavila zejména oblasti na severu Moravy, domy zaplavila na Vsetínsku, Jesenicku, Novojičínsku a Přerovsku. Živelná katastrofa si vyžádala 15 lidských životů a materiální škody přesáhly 5,5 miliard korun.
  • Rok 2010: V roce 2010 udeřila v Česku povodeň hned dvakrát, a sice na střední Moravě a v Libereckém kraji. Při povodních zemřelo 6 lidí a škody se blížily 10 miliardám korun.
  • Rok 2013: V roce 2013 povodeň postihla bezmála tisíc českých obcí a měst, způsobila škody v řádu desítek miliard korun a vyžádala si 15 lidských životů.
Co způsobuje povodně?
Co způsobuje povodně? Většinou přírodní jevy, výjimečně poruchy vodního díla.

Čtyři povodňové zóny

Kde je v České republice nejvyšší riziko povodní? Povodňová mapa oblasti v České republiky dělí do čtyř zón, na základě toho, jaká je pravděpodobnost, že se v dané zóně vyskytne povodeň. Povodňové zóny jsou popsány následovně:

1. povodňová zóna: zanedbatelné riziko výskytu povodně
2. povodňová zóna: nízké riziko výskytu povodně
3. povodňová zóna: střední riziko výskytu povodně
4. povodňová zóna: vysoké riziko výskytu povodně

pojištění nemovitosti
Tip! U pojištění nemovitosti mohou být u pojišťoven velké rozdíly, jak v ceně, tak i v pojistných podmínkách. Cenu ovlivňuje i to, do jaké povodňové zóny spadáte. Přepočítejte si nezávazně vaši pojistku a zjistěte, zda nebudete moci platit méně.

Online povodňová mapa

K určování míry rizika na konkrétní adrese a výpočtu pojistného jsou určeny povodňové mapy vytvořené Českou asociací pojišťoven. To, do které výše uvedené zóny spadá oblast, ve které máte dům, byt nebo třeba rekreační nemovitost, se odvíjí od několika parametrů.

💡
Jedná se zejména o vzdálenost od toků a jejich převýšení, údaje z dřívějších měření, sílu toku nebo přítomnost stálých protipovodňových zábran.

Pokud chcete zjistit, v jaké povodňové oblasti se nachází vaše nemovitost, jednoduše se to dozvíte díky online povodňové mapě.

jak zabránit povodním
Nejčastějším protipovodňovým opatřením jsou ochranné valy či hrazení.

Povodňové zóny a pojištění nemovitosti a domácnosti

Pokud chcete chránit svůj majetek proti povodním nebo záplavám, můžete si takřka u každé české pojišťovny sjednat pojištění nemovitosti a domácnosti s krytím i pro případ povodní nebo záplav.

💡
V případě, že se vaše nemovitost nachází ve 2. či 3. povodňové zóně, může být cena za pojistku vyšší. Některé pojišťovny nemovitosti ve 3. povodňové zóně nepojistí vůbec a nemovitosti ve 4. povodňové zóně, která je spojená s vysokou pravděpodobností povodní, nepojistí většina českých pojišťoven.
pojištění domácnosti
Tip! Máte u pojištění domácnosti krytí pro případ povodní nebo záplav? Porovnejte se nabídky pojišťoven jedním klikem a zjistěte, kde mají tu nejlepší.

Jaký je rozdíl mezi povodní a záplavou?

Výše jsme zmínili, že pojišťovny dokáží pojistit nemovitost nebo domácnost proti povodním i záplavám. Tyto pojmy se velmi často zaměňují. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Jako povodeň se označuje vylití vody z břehů vodních toků nebo nádrží a následné zaplavení území.
  • Při záplavě dochází ke stojatému nebo proudícímu zaplavení území, například v důsledku intenzivního a dlouhotrvajícího deště nebo tání sněhu.
💡
Zatímco povodní jsou ohroženy nemovitosti v blízkosti vodních toků, k záplavě může dojít i mimo povodňové zóny, a záplava se tak může se týkat každé nemovitosti.

Online povodňová mapa nabízí způsob, jak rychle a jednoduše zjistit, jak vysoké je riziko povodní v oblasti, ve které bydlíte. Povodňová mapa Českou republiku dělí do čtyř povodňových zón, přičemž 4. zóna je spojena s nejvyšším rizikem a většina pojišťoven nemovitosti v této zóně proti povodním nepojistí.