Trvalý pobyt je pro mnoho Čechů spíše formalitou. Máme ho zapsaný v občanském průkazu, ptají se na něj u lékaře, používáme ho na úřadech. Málokdy se nad jeho skutečným významem zamýšlíme. A to je chyba.

V tomto článku se podíváme na problematiku trvalého pobytu z několika úhlů. Prozkoumáme jeho praktické dopady i problematické stránky "úředního bydliště". Dozvíte se, jak se vyhnout ztrátě trvalého pobytu, jak ho změnit a co dělat, pokud se bez něj ocitnete.

Co znamená trvalý pobyt?

Než se pustíme do rozboru celé problematiky, je hodně důležité pochopit některé pojmy. Tím základním pojmem, na kterém se staví, je trvalý pobyt nebo také trvalé bydliště.

trvalé bydliště doručování pošty

Jako místo trvalého pobytu se označuje místo pobytu občana v České republice. Každý občan smí mít pouze jedno místo trvalého pobytu. Zároveň platí, že toto místo nemusí odpovídat místu, kde prakticky žije.

Obvykle si za trvalé bydliště volíme místo u rodičů, rodiny, v blízkosti zaměstnání.

Trvalé bydliště musí být označené konkrétní adresou, tedy číslem popisným/evidenčním nebo orientačním. A zároveň musí jít o místo určené k bydlení, ubytování nebo rekreaci.

pojištění nemovitosti
Tip! U pojištění nemovitosti mohou být u pojišťoven velké rozdíly, jak v ceně, tak i v pojistných podmínkách. Zjistěte si, zda máte sjednanou dobrou pojistku na dům či byt.

Tento údaj však má pouze evidenční charakter. Nevyplývají z něj žádná práva na objekt ani vůči vlastníkovi nemovitosti. Jde o primární kontakt úřadů. Na tuto adresu odesílají dopisy a občan by si na této adrese měl pravidelně přebírat poštu. Na toto místo je také vázáno volební právo, platba daní a poplatků.

Jak zajistit trvalý pobyt pro cizince?

O trvalý pobyt v České republice může požádat i cizinec. Občan Evropské unie může o trvalý pobyt požádat:

 • po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu v České republice a je schopen tuto skutečnost prokázat dokladem,
 • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR, pokud je blízkým rodinným příslušníkem jiného občana EU.

O trvalý pobyt v České republice smí požádat i občan třetí země. Pokud jde o rodinného příslušníka občana EU, může o pobyt žádat po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu. Trvalý pobyt pro Ukrajince je komplexně a velmi dobře zpracovaný na webu nasiukrajinci.cz a dále pak na oficiálním webu pro cizince FRS.

Kde změnit trvalý pobyt?

Trvalý pobyt si přihlásíte na úřadu obce s rozšířenou působností. V tomto případě ale musíte dojít na úřad místně příslušný adrese vašeho trvalého pobytu.

Na rozdíl např. od úkonů změny majitele vozidla, který je nezávislý na místní příslušnosti.

Předložíte doklad vaší totožnosti, vyplníte formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu (tzv. žádost o trvalý pobyt). Na místě musíte dále prokázat právo danou nemovitost používat:

 • Pokud jste majitelem nemovitosti, úřad si tuto skutečnost ověří v katastru nemovitostí.
 • Pokud jste v nájmu, musíte předložit nájemní smlouvu nebo jiný podklad, který potvrzuje vaše právo bydlet v nemovitosti.

Změna trvalého bydliště zároveň znamená, že automaticky zaniká v evidenci vaše předchozí trvalé bydliště. Z původního trvalého bydliště se nemusíte odhlašovat.

Pojištění bytu v osobním vlastnictví a v podnájmu | Klik.cz
Plánujete si pojistit byt? Jaký rozdíl spočívá v pojištění bytu v osobním vlastnictví a pojištění bytu v podnájmu?

Na změnu trvalého pobytu se váže změna i několika dokumentů

 • občanský průkaz,
 • technický průkaz,
 • řidičský průkaz,
 • sídlo podnikání.

Informovat byste měli také banky, pojišťovnu, lékaře, školy. Úřady si informace o změně trvalého pobytu oznamují automaticky, ale pro jistotu si tuto skutečnost ověřte. Týká se to zdravotní pojišťovny, ČSSZ, finančního úřadu.

trvalé bydliště a exekuce

Jak si přihlásit trvalé bydliště na úřadě?

Trvalý pobyt můžete mít i na úřadě obce s rozšířenou působností. Trvalý pobyt na úřadě si ale sami od sebe nemůžete zavést. Sami si o něj nemůžete ani zažádat. K tomuto kroku přistupuje úřad v situacích, kdy:

 • ztratíte právo užívat danou adresu trvalého bydliště a nepřihlásíte se na adresu novou. Typicky jde o situace, kdy majitel nemovitosti nájemníka po ukončení smlouvy odhlásí. K tomuto kroku majiteli stačí dokázat, že zanikl nárok na používání nemovitosti. Trvalým bydlištěm se stane úřad obce, ve které měl nájemník naposledy trvalé bydliště.
 • úřad ve správním řízení zruší dosavadní trvalý pobyt. Typicky jde o případy předložení neplatných dokumentů při přihlášení trvalého bydliště, uvedení nesprávných údajů, zničení a zbourání nemovitosti.

Pokud se nemůžete přihlásit k trvalému pobytu jinde, úřad vás po správním řízení eviduje na úřední adrese podle posledního místa trvalého pobytu.

Podpojištění u pojištění domácnosti a nemovitosti | Klik.cz
V pojištění majetku rozlišujeme dvě základní pojistky.

Jak zjistit, kdo má trvalé bydliště na mojí adrese?

Pokud máte za sebou trápení s neplatícím nájemníkem, nebo prostě jen chcete mít přehled o své nemovitosti, pravděpodobně vás také zajímá, kdo má trvalé bydliště na adrese. Zjistíte to opět na úřadě. Vyrazte na místně příslušný úřad s rozšířenou působností podle listu vlastnictví vaší nemovitosti.

Kdo platí za odpady?

K trvalému bydlišti se váže jedno praktické téma: odpady a kdo za ně platí.

O poplatcích za odpad rozhoduje obec:

 • ve které má dotyčný sjednanou nájemní smlouvu.
 • ve které máte registrované trvalé bydliště.

Jak je to možné? Existují dva systémy odpadového hospodářství a obec si jeden z nich musí vybrat. První je obecní systém odpadového hospodářství. V tomto systému se nezohledňuje, zda daná osoba odpad skutečně produkuje nebo ne.

Platí ji osoby, které mají v dané obci trvalé bydliště a také majitelé nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádná osoba.

V nájemní smlouvě si může majitel stanovit, že mu bude nájemník tento poplatek platit. Potkat vás tak může také placení popelnic mimo trvalé bydliště. Odvádět ho však bude majitel.

pojištění domácnosti
Tip! Pro všechny případy je dobré mít uzavřené pojištění domácnosti. Na štěstí raději nespoléhejte. Porovnejte se nabídky pojišťoven jedním klikem.

Pokud tedy platíte za odpad v místě trvalého bydliště a ještě ho od vás chce pronajímatel, můžete se dvojímu placení vyhnout. Nahlaste tuto skutečnost v obci, kde máte trvalé bydliště.

Druhá varianta je poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci. V tomto případě se platí jen tehdy, pokud odpad skutečně produkujete.

Překontrolujte si také svůj trvalý pobyt a aktualizujte si ho podle skutečnosti. Je to důležité, aby vám neutekla důležitá zpráva z úřadu, pojišťovny nebo jiné instituce.