Čeká vás stěhování a s ním spojená změna trvalého bydliště? Kde hlásit, že ke změně došlo? Na které úřady nezapomenout? Které změny adresy trvalého bydliště jsou povinné a které doporučené? V našem článku vám přinášíme kompletní přehled, kde hlásit změnu trvalého bydliště.

Kde nahlásit změnu trvalého bydliště?

V České republice může každý občan mít pouze jedno místo trvalého pobytu, které slouží jako jeho oficiální adresa pro úřady a doručování pošty. Toto místo musí být umístěno v bytovém, ubytovacím nebo rekreačním objektu s evidenčním nebo popisným číslem.

Změna trvalého pobytu není příliš složitá

Důležité je však také zajistit změnu adresy ve vašich osobních dokladech, v registru vozidel, u dodavatelů služeb, zajistit přeposílání pošty apod. A to už vyžaduje trochu času a plánování.

Na úřadech máte většinou na nahlášení změny lhůtu osm až deset dní.

Kde hlásit změnu a jak předejít zbytečné pokutě ze strany úřadů, případně dalším komplikacím?

změna trvalého bydliště online
Změna trvalého bydliště kde všude hlásit? Řiďte se našimi tipy

Kde hlásit? V místě nového pobytu

Nejprve je nutné změnu nahlásit v místě nového trvalého pobytu:

 • obecní úřad,
 • úřad městské části,
 • úřad městského obvodu,
 • magistrát města.

Na přepážce vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatíte poplatek. Následuje ustřižení rohu občanky a vydání prozatímního dokladu v podobě žluté kartičky označené jako „Potvrzení o změně trvalého pobytu“.

kde hlásit změnu bydliště

Nové místo trvalého pobytu je nutné doložit:

 • výpisem z katastru nemovitostí,
 • kupní smlouvou,
 • souhlasem majitele,
 • smlouvou nájemní.

Do patnácti dnů musíte poté zažádat o vydání nového občanského průkazu. Fotografii k tomu již nepotřebujete, vyfotí vás přímo na úřadě.

pojištění domácnosti
Tip! Jste čerstvě přestěhovaní? Nezapomeňte na pojištění domácnosti. To vám pomůže ušetřit peníze na opravách nebo nákupu nového vybavení. Pojištění domácnosti vám také nabídne řadu dalších služeb, jako jsou asistenční služba nebo právní pomoc.
řidičský průkaz změna adresy
Změna adresy musí být zapsána i do technického průkazu.

Vlastníte automobil? A víte kde hlásit změnu trvalého pobytu v tomto případě?

Musíte navštívit odbor dopravy. O nový řidičský průkaz se již nežádá. Je ale třeba zanést novou adresu trvalého bydliště do malého i velkého technického průkazu. Nezapomeňte informovat poskytovatele povinného ručení či havarijního pojištění. Nová registrační značka se již nevydává.

Banky a pojišťovny

Informaci o změně trvalého bydliště nahlásíte své zdravotní pojišťovně a své bance. Pokud máte sjednány další pojistky či máte více bankovních účtů, informujete samozřejmě všechny dotčené instituce. Informujte také svého finančního poradce, případně banku, u které máte sjednánu hypotéku.

Kde hlásit změnu trvalého bydliště musíte?

 • dodavatelé energií a služeb (vodárny, elektrárny, plynárny),
 • dodavatelé telekomunikačních služeb (telefonní operátor, internet),
 • aktualizujte si SIPO.
Nezapomeňte uhradit v novém bydlišti poplatky za odvoz odpadu.

A kde byste sice hlásit měli, ale opomenutí nemá vážné následky?

 • v místní knihovně,
 • ve sportovních klubech a spolcích,
 • aktualizujte si slevové kartičky do různých obchodních řetězců,
 • nechte si přeposílat poštu z původního bydliště (vyřizuje se na poště),
 • informujte vaše lékaře, fyzioterapeuty, zubaře apod.

Kde hlásit nemusíte?

Živnostenský úřad a finanční úřady jsou napojeny na základní registry. Informace o změně bydliště se k nim tedy dostane.

💡
Pozor! Změnu sídla podnikání však musíte nahlásit osobně.
vzp změna trvalého bydliště
Změnu trvalého pobytu ve většině případů nahlásíte online.

Osobně či elektronicky?

V dnešní době již většinu změn můžete vyřešit elektronicky. Není nutné navštívit všechny úřady a instituce osobně. Můžete k tomu využít:

 • Portál občana
 • Bankovní identitu
 • Portál zdravotní pojišťovny
 • Internetové bankovnictví
 • Aplikace dodavatelů energií a služeb
 • Nákupní aplikace obchodních řetězců
 • Hypoteční zónu apod.
💡
TIP: Je dobré mít v průběhu života přehled o institucích, úřadech a produktech, které ke svému životu běžně využíváte. Tento seznam je dobré čas od času aktualizovat. Při stěhování pak máte vlastně již hotový check list.

Změna trvalého bydliště je spojena s řadou povinností. Je třeba informovat úřady, instituce, dodavatele energií a služeb. Doporučujeme tuto povinnost neodkládat. Vyhnete se případné pokutě za nedodržení zákonné lhůty. A budete mít jistotu, že vás důležitá pošta vždy zastihne na aktuální adrese.