V souvislosti s nejsilnějším tornádem v české novodobé historii, které se v červnu 2021 prohnalo jižní Moravou a doslova smetlo vše, co mu stálo v cestě, lidé čím dál tím častěji uvažují o pojistkách. Je možné se pojistit na živelné pohromy?

Množství živelných událostí roste

Máte pocit, že v poslední době jsou tornáda, povodně a silné bouřky velmi časté? Pak máte pravdu. Už na jaře loňského roku organizace OSN pro výživu a zemědělství upozornila na to, že jsou přírodní katastrofy až třikrát častější, než tomu bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.

💡
Co se týče zemětřesení, jejich počet zůstává stabilní, přibývá však živelných událostí spojených s počasím a vodou.
tornádo je živelná pohroma
Živelná pohroma je velmi smutnou událostí, kterou nechce zažít nikdo z nás.

Živelné pohromy v ČR

V letech, kdy se nevyskytují mimořádné události, pojišťovny řeší zhruba 38.000 živelných pohrom ročně a výše škody dosahuje hodnoty 1,6 miliardy korun. V roce 2021 podle odhadů způsobilo tornádo na jižní Moravě stovky až tisíce škod za stovky milionů korun.

Pojištění v případě tornáda

V současné době se lidé nejvíce zajímají o to, zda je možné pojistit se proti tornádu. Odpověď zní, že je to možné. V případě majetkového pojištění jsou totiž důsledky tornáda hrazeny z rizika vichřice, vzhledem k tomu, že tornádo svou definicí pod vichřici spadá.

💡
Riziko vichřice bývá v základu majetkového pojištění a není tedy nutné se proti tornádu připojistit.

Pojištění nemovitosti

Pokud vlastníte nemovitost, je rozhodně na místě ji mít pojištěnou. I když odborníci neustále upozorňují na to, že se bez pojistky vystavujete velkému riziku, ze statistik vyplývá, že:

"V České republice není pojištěna polovina pojistitelných staveb."

Nemovitost však nestačí mít jen pojištěnou, ale je nutné mít sjednané i dostatečně vysoké částky. Mnoho nemovitostí je u nás podpojištěných, vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí neustále rostou.

💡
Pokud jste tedy pojistku uzavírali před několika lety, je nutné ji aktualizovat, abyste od pojišťovny dostali dostatek peněz na rekonstrukci nebo stavbu nového domu.
pojištění nemovitosti
Tip! U pojištění nemovitosti mohou být u pojišťoven velké rozdíly, jak v ceně, tak i v pojistných podmínkách. Zjistěte si, zda máte sjednanou dobrou pojistku na dům či byt. Jednoduše a nezávazně si srovnejte nabídky online.

Pojištění domácnosti

Jak už jsme zmínili, až 50 % nemovitostí není pojištěných, ještě větší číslo je však spojeno s pojištěním domácnosti:

"Pojištěných u nás není zhruba 60 % domácností."

V mnoha případech se však lidem opravdu vyplatí. Pojištění domácnosti zahrnuje např.:

  • elektrospotřebiče
  • nábytek
  • sportovní potřeby
  • knihy a další věci
  • stavební součásti
  • podlahy
  • obklady
  • kuchyňskou linku

Výčet rizik, na která se pojištění vztahuje, jsou stanoveny pojistnou smlouvou, obvykle se jedná o základní živly, vichřici včetně tornáda a krupobití, povodeň, krádež vloupáním, pád stromu, zemětřesení, kouř vandalismus nebo mráz.

pojištění domácnosti
Tip! Právě pro tyto případy je dobré mít uzavřené pojištění domácnosti. Na štěstí raději nespoléhejte. Porovnejte se nabídky pojišťoven jedním klikem.

Pojištění automobilů

Pokud vám vichřice nebo tornádo způsobí škody na autě, nestačí mít povinné ručení, ale musíte mít sjednané havarijní pojištění případně speciální připojištění.

povinné ručení živelné pohromy
Vichřice, tornádo, ale i povodně – tyto živelné pohromy poničí váš vůz velice rychle.

Pojištění povodní a záplav

Na území České republiky jsou poměrně časté také povodně a záplavy. Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?

  • O povodni mluvíme ve chvíli, kdy dojde k zaplavení celků vodou, která se vylila z rozvodněných vodních toků nebo z břehů nádržích.
  • Záplavou se rozumí zaplavení pozemku proudící vodou, například při tání sněhu.

Zatímco povodní se obávají zejména lidé žijící poblíž řek a vodních ploch, záplavy se mohou týkat téměř každého. Pojištění proti povodním a záplavám bývá často automatickou součástí pojištění domácnosti a nemovitostí. V některých případech se však musíte na tato rizika připojistit.

živelné pohromy v čr
Záplavy mohou potkat kohokoliv z nás. Máte pojištěná i tato rizika?

Povodňové zóny

V souvislosti s pojištění proti povodním se mluví o čtyřech povodňových zónách, jež jsou stanoveny na základě povodňových map. Jedná se o rozdělení míst do kategorií podle jejich reálného vystavení riziku povodně (blízkost vodních toků a ploch apod.). Čím je riziko povodně vyšší, tím vyšší je i pojistka domácnosti nebo nemovitosti.

Je třeba ale také říci, že některé oblasti, a tím pádem i nemovitosti jsou nepojistitelné. Informaci, do jaké povodňové zóny spadá vaše nemovitost, se dozvíte například na stránkách České asociace pojišťoven.

To, zda živelná událost postihne právě vás, bohužel neovlivníte. Ovlivnit však můžete to, do jaké míry bude chráněný váš majetek. Svou domácnost i nemovitost můžete pojistit proti vichřici, tornádu i záplavám a povodním.