Věděli jste, že každou sekundu napříč světem udeří zhruba 100 blesků? Ty někdy dokážou napáchat velké škody, proto je na místě svůj dům před blesky chránit pomocí hromosvodu neboli bleskosvodu. Jak si postavit hromosvod svépomocí?

Na jakém principu funguje hromosvod?

Účelem hromosvodu je vytvořit umělou vodivou cestu, která dokáže zachytit a svést bleskový vývoj. Hromosvod se skládá ze čtyř hlavních částí, a sice z:

  • jímacího zařízení, které slouží k zachycení bleskového vývoje,
  • několika svodů,
  • uzemňovače, jež tvoří spolehlivé vodivé spojení se zemí,
  • a zkušební svorky.
Na výrobu hromosvodu se nejčastěji používá zinková ocel, měď a slitiny hliníku.

Je hromosvod povinný?

Pokud stavíte novostavbu, musí stavba probíhat na základě zákona 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 268/2009, o technických požadavcích na stavby. Podle této vyhlášky se musí ochrana před bleskem zřizovat tam, kde by mohl blesk způsobit ohrožení života a zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení.

Ve vyhlášce však není blíže definovaný pojem stavba pro bydlení, takže povinnost hromosvod mít, je sporná. Nicméně většina stavebních úřadů v současné době hromosvod pro kolaudaci domu vyžaduje.

O nutnosti hromosvodu u starších staveb i podobě hromosvodu by měl vždy rozhodnout projektant, který určí i komponenty, které by měly být použité k realizaci hromosvodu. Realizace hromosvodu vychází z norem o hromosvodech ČSN EN 62305.

pojištění nemovitosti
Tip! Pokud máte nemovitost, kterou chcete chránit před nečekanými událostmi, jako jsou požár, povodeň, živel, krádež nebo vandalismus, měli byste zvážit pojištění nemovitosti. To se může lišit podle typu a umístění nemovitosti, rozsahu krytí rizik a výše pojistné částky. Porovnejte si ceny a podmínky pojištění online a ušetřete čas i peníze.
kdo vynalezl hromosvod
Kdo vynalezl hromosvod? V polovině 18. století v Evropě Prokop Diviš.

Jak si postavit hromosvod svépomocí?

Pokud hledáte návod na to, jak postavit hromosvod svépomocí, je třeba hned v úvodu říci, že byste hromosvod budovat svépomocí nikdy neměli vzhledem k tomu, že se jedná o vyhrazené elektrické zařízení, kterým mohou téct proudy v řádech desítek tisíc ampérů.

💡
Neodborná instalace hromosvodu může vést nejen k nižší účinnosti hromosvodu, ale také k požáru. Pokud dojde k neodborným zásahům, vystavujete se jak riziku ekonomických důsledků, tak i trestněprávních důsledků (obvinění z ohrožení osob, neproplacení pojistného plnění apod.). Instalovat hromosvod svépomocí tak není dobrý nápad. 

Jak by tedy měla instalace hromosvodu probíhat?

  • Hromosvod musí instalovat kvalifikovaný elektrikář s osvědčením pro instalaci hromosvodů a hromosvod musí projít první odbornou prohlídkou a revizí, kterou může provést pouze kvalifikovaný revizní technik.
  • V případě novostaveb se provádí montáž u hromosvodu až po dokončení stavby, na uzemnění je ale třeba myslet už dříve, základový uzemňovač se totiž umísťuje už do základů po obvodu budovy.
  • Hromosvodní soustavy by měly procházet každých pět let revizí, v případě rizikových budov dokonce každé dva roky. Pokud není hromosvod v pořádku, může být pro obyvatele nebezpečnější než v případě, že by na budově vůbec nebyl.

Hromosvod na plechové střeše

Pokud máte plechovou střechu, možná vás napadlo, jak vlastně plechová střecha zvládá nepříznivé počasí v čele s bouřkami. Podle odborníků si kvalitní plechová střecha hravě poradí i se silnými bouřkami, podmínkou ale je, aby na ni byl odborně namontovaný hromosvod podobě jako u střech z jiných materiálů, které jsou nevodivé.

hromosvod cena
Kolik stojí hromosvod? Cena se pohybuje od 15.000 do 35.000 Kč.

Chraňte elektrospotřebiče i stavbu pomocí přepěťové ochrany

Hromosvod je určený k základní ochraně domu. Pokud však blesk udeří do vzdálenějšího objektu nebo elektrického vedení, hromosvod si s ním neporadí a elektrický výboj se může dostat až do vašeho domu a poškodit vnitřní instalaci.

💡
Jak stavbu i elektrospotřebiče před bleskem účinně chránit? Odborníci radí neopomíjet kromě hromosvodu ani přepěťovou ochranu.

Zajímavosti o bouřkách a hromosvodech

Na závěr jsme si pro vás připravili několik zajímavosti o bouřkách a hromosvodech:

  • V ČR na jeden rok v průměru připadá 25 až 40 bouřkových dnů.
  • Hromosvod v polovině 18. století vynalezl v Evropě Prokop Diviš.
  • Ve světě je za vynálezce hromosvodu považovaný Benjamin Franklin.

Odpověď na otázku: „Jak si postavit hromosvod svépomocí“, je poměrně jednoduchá. Odborníci se shodují na tom, že byste se v každém případě měli vyhnout neodborné instalaci vzhledem k vysokým rizikům a svěřit instalaci do rukou kvalifikovaných elektrikářů. O podobě a použitých komponentech hromosvodu by měl rozhodnout projektant.