V případě, že bydlíte v domě s komínem používaným k vytápění, rozhodně byste neměli zanedbávat pravidelnou kontrolu a čistění komínu, který zaručuje bezpečné vytápění domu. Revize komínů je klíčová také pro pojišťovny.

Pokud by došlo ke škodě a vy neměli doklad o kontrole komínu, mohla by pojišťovna zkrátit pojistné plnění nebo by vám dokonce mohla odmítnout škodu proplatit.

Revize a kontrola komína

V souvislosti s údržbou komínu se setkáte s pojmy kontrola komínu a revize komínu. Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Kontrola by se měla provádět pravidelně, revize jen za určitých situací. Revizi komínu je potřeba provést v těchto případech:

  • pokud došlo ke změně druhu paliva nebo zdroje vytápění
  • pokud došlo k požáru či vzniku trhlin
  • pokud došlo ke stavební úpravě komínu nebo stavbě nové spalinové cesty
  • pokud budete spalinovou cestu používat nově

Jak často by měla probíhat revize a kontrola?

Revizi komínů plynových kotlů, krbových kamen nebo kotlů na kapalná paliva je třeba provést v případě, že dojde k výše uvedeným situacím. Pravidelně je nutné provádět kontrolu komínů.

Četnost kontrol se odvíjí od toho, jakým druhem paliva v domě topíte.
💡
V případě pevného paliva by měla kontrola proběhnout dvakrát do roka, pokud topíte kapalným nebo plynným palivem, je třeba provést kontrolu alespoň jednou ročně.

Frekvence kontroly komínu je závislá i na tom, jestli je vytápění využívané celoročně, nebo jen sezónně. U sezónního vytápění je dostatečná kontrola jednou ročně, u celoročního vytápění pak dvakrát ročně.

srovnání elektřiny
Tip! Chcete ušetřit na energiích? Zjistěte, kteří dodavatelé nabízejí nejvýhodnější ceny ve vašem kraji. Stačí zadat pár údajů a získat nezávaznou nabídku. Vyzkoušejte náš srovnávač dodavatelů elektřiny či plynu zdarma!
kontrola komínu

Jak kontrola komínu probíhá?

Součástí pravidelné kontroly, které by mělo předcházet vyčištění komínu, by mělo být ověření, zda komín správně táhne, jestli je průchodný, bez trhlin a jeho technický stav odpovídá bezpečnostním požadavkům.

Kominík by měl při kontrole také prověřit, zda nedošlo ke stavebním úpravám a zda se v blízkosti komínu nenacházejí hořlavé materiály. Po uskutečnění kontroly vám kominík vystaví potvrzení, které dokládá, že je používání komínu bezpečné.
Potvrzení si uschovejte, v případě pojistné události ho po vás pravděpodobně bude požadovat pojišťovna.

Revize komínů: Cena

V souvislosti s revizí komínů vás možná zajímá i to, kolik za ni zaplatíte. Částka za revizi komínu se pro rok 2023 pohybuje okolo 2.000 až 3.000 Kč. Za kontrolu a čištění komínu zaplatíte o něco méně, a sice okolo 1.000 až 2.000 Kč. K těmto orientačním částkám je třeba připočítat ještě dopravu kominíka, který revizi nebo kontrolu komínu provede.

Komín nemá platnou kontrolu či revizi?

Provádění pravidelné kontroly a revize komínů je zákonnou povinností majitelů domů. V případě, že byste kontrolu a revizi zanedbali, hrozila by vám pokuta až do výše 10.000 Kč. To však není ani zdaleka jediné riziko zanedbané údržby komínu.

💡
Pokud by došlo k jakékoliv škodě způsobené špatným stavem spalinové cesty, pojišťovna by vám nemusela škodu uhradit

Ucpaný komín navíc může snižovat výkon spotřebiče, kterým topíte, způsobit požár domácnosti a v krajních případech vést až k život ohrožující otravě.

pojištění domácnosti
Tip! Pravidelné revize komínu nepodceňujte, i když to jsou výdaje navíc. Raději ušetřete na pojistném díky nejvýhodnějšímu pojištění domácnosti. Porovnejte se nabídky pojišťoven jedním klikem.
kominík

TIP: Seznam kominíků najdete na stránkách Společenstvo kominíků

Chcete si objednat kominíka na údržbu nebo revizi komínu? Seznam kominíků roztříděný podle jednotlivých krajů najdete na stránkách Společenstvo kominíků ČR.

Revize komínů a jejich pravidelná kontrola je důležitá hned z několika důvodů, přičemž jedním z nejdůležitějších je bezpečnost. Požár domácnosti zapříčiněný zanedbanou údržbou je jednou z častých příčin pojistných událostí. Pokud byste pojišťovně nedokázali prokázat, že jste údržbu prováděli, mohlo by dojít ke krácení pojistného plnění, případně by vám pojišťovna kvůli nesplněným podmínkám pojistku nemusela vůbec vyplatit.

Tip! Přečtěte si více článků o domácnosti: