Jedním z důležitých kroků při koupi nemovitosti je zápis do katastru nemovitostí. V tomto článku se podíváme na to, jak zápis do katastru nemovitosti probíhá a také na co si dát v souvislosti se zápisem do katastru nemovitostí pozor.

Co je to katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je veřejným souborem údajů o nemovitostech na území České republiky. V katastru, který je na internetu volně a zdarma přístupný, najdete veškeré důležité informace o nemovitostech, tedy jak o domech a bytech, tak i o parcelách, jejich vlastnících a spoluvlastnících, polohových informacích a zápisech práv k nemovitostem.

Katastr nemovitostí slouží k daňovým, statistickým a technických účelům.

Zápis do katastru nemovitostí: Jak probíhá?

Nemovitost může přepsat jak kupující, tak i prodávající. K přepisu můžete také pověřit někoho jiného prostřednictvím plné moci. Návrh na vklad nemovitosti do katastru můžete podat ve chvíli, kdy máte uzavřenou kupní nebo darovací smlouvu. A jak návrh na vklad od katastru nemovitostí podat?

pojištění nemovitosti
Tip! U pojištění nemovitosti mohou být u pojišťoven velké rozdíly, jak v ceně, tak i v pojistných podmínkách. Zjistěte si, zda máte sjednanou dobrou pojistku na dům či byt. Pozor si dejte i na podpojištění.
  • Krok 1: Prvním krokem je vyplnění formuláře na stránkách Českého katastrálního úřadu. Online aplikace si dokáže sama načíst po zadání názvu katastrálního území, čísla listu vlastnictví a osobních údajů třetích stran všechny informace z katastru.
  • Krok 2: Kromě vyplněného formuláře budete muset katastrálnímu úřadu předložit i kupní smlouvu s ověřeným podpisem. Stačí, když necháte ověřit jednu kopii smlouvy. Podpis můžete ověřit na Czech POINTu České pošty, na obecním nebo městském úřadě nebo u notáře.
  • Krok 3: Posledním krokem je doručení dvou návrhů na vklad podepsaných oběma kupními stranami, kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy a kolku v hodnotě 2.000 Kč na katastrální úřad. Žádost můžete doručit osobně nebo zaslat doporučeně poštou.
katastr nemovistostí

Povinnost v souvislosti se zápisem do katastru nemovitostí

Vlastníci a jiní oprávnění mají povinnost ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru, které se týkají jejich nemovitosti. Ohlášení musí proběhnout do 30 dnů ode dne vzniku změny údajů.

Jak dlouho přepis na katastru nemovitostí trvá?

Jakmile dojde k doručení všech potřebných dokumentů katastrálnímu úřadu, bude na nemovitosti vytyčená takzvaná plomba. Zákon stanovuje, že má katastrální úřad na zápis vkladu 30 dní. Nejdříve může zápis provést za 20 dní, 20 dní je totiž ochranná lhůta, kdy mohou zúčastněné strany podat připomínku proti návrhu.

Pokud chcete mít přehled o tom, jak zápis probíhá, můžete svou žádost sledovat online pomocí aplikace nahlížení do katastru nemovitostí.
pojištění domácnosti
Tip! Jste čerstvě přestěhovaní? Nezapomeňte na pojištění domácnosti. To vám pomůže ušetřit peníze na opravách nebo nákupu nového vybavení. Pojištění domácnosti vám také nabídne řadu dalších služeb, jako jsou asistenční služba nebo právní pomoc.

Na co si dát v souvislosti se zápisem do katastru pozor?

Existuje několik chyb, které se opakují při podávání návrhu na vklad nemovitostí do katastru. Pojďme se na ně podívat, abyste věděli, na co si dát pozor.

Chybně vyplněný formulář

Aby zápis proběhl co nejrychleji, věnujete zvýšenou pozornost vyplňování formuláře. Pokud totiž budou ve formuláři chyby nebo nepřesnosti, katastrální úřad může žádost zamítnout. Žádost tak budete muset podat znovu a znovu uhradit správní poplatek, celý proces se navíc protáhne.

novostavba a katastr nemovitostí

Kupní nebo darovací smlouva bez ověřených podpisů

Zatímco na návrh na vklad od katastru nemovitosti stačí obyčejný podpis, v případě kupní nebo darovací smlouvy je vyžadovaný úředně ověřený podpis.

Zápis do katastru nemovitostí je nezbytným krokem k tomu, abyste se stali vlastníkem nemovitosti. Vlastníkem nemovitosti se totiž nestáváte ke dni podpisu kupní smlouvy, ale až zápisem do katastru. Aby mohl zápis proběhnout, musíte katastrálnímu úřadu dodat kupní smlouvu, vyplněný formulář a kolky v hodnotě 2.000 Kč.

Tip! Přečtěte si více článků o domácnosti: