Povodňové mapy ovlivňují cenu pojištění majetku

Povodňové mapy jsou mapy, ve kterých jsou vyznačeny takzvané povodňové zóny. Existují 4 povodňové zóny a jsou odstupňovány podle pravděpodobnosti, že se v dané zóně může vyskytnout povodeň. Zónu, ve které se váš domov nachází, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven v aplikaci Povodňové mapy. Postup je jednoduchý.

Povodňové zóny jsou jedním z faktorů, které ovlivňují výši pojistného u pojištění domácnosti a nemovitosti. Na určení povodňové zóny se podílí charakteristika terénu (vzdálenost a převýšení blízkých toků, jejich průtok a mohutnost, velikost sběrného území toku) a výskyt trvalých protipovodňových zábran.

Povodňová zóna 1 - Představuje zanedbatelné riziko povodně a Vaše pojistné by nemělo být navýšeno z důvodu rizika povodní.
Povodňová zóna 2 - Dvojka je oblast s nízkým nebezpečím povodní, v tomto případě může v některých případech pojišťovna navýšit pojistné.
Povodňová zóna 3 - Znamená střední riziko výskytu povodní a může znamenat buď nemožnost pojištění daného objektu proti tomuto riziku, nebo výrazné zvýšení pojistného. Alternativou je případně možné snížení pojistného plnění nebo zvýšení spoluúčasti u škod způsobených povodní.
Povodňová zóna 4 - V dané oblasti existuje vysoké riziko povodní a je velmi obtížné, ne-li nemožné, dům proti domácnosti pojistit. Je-li vůbec možné pojistit se proti povodni, je určitě nutná osobní prohlídka pracovníka pojišťovny.

Každá nemovitost se nachází v určité povodňové zóně (zóna 1 až zóna 4), která ovlivňuje zda je vůbec možné získat pojištění nemovitosti na riziko povodní. V jaké povodňové zóně se nemovitost nachází, zjistíte v aplikaci Povodňové mapy na stránkách České asociace pojišťoven.

Jaký je tedy postup? Navštivte webové stránky na adrese cap.cz a klikněte na tlačítko "Zjistit míru nebezpečí". Budete přesměrování na jinou stránku, kde je nutné v dolní části vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka souhlas s licenčními podmínkami a kliknout na tlačítko "Zjistit míru nebezpečí povodně/záplavy".

Dále je potřeba vybrat, zda chcete zjistit míru nebezpečí na základě zadání adresy nebo označením na mapě. Pokud zvolíte možnost zadání adresy, vyplníte obec a na další stránce vyberete ze seznamu ulici a dále číslo popisné. Na další rekapitulační stránce se zobrazí adresa i s mapkou. Pokud zvolíte možnost vyhledat místo na mapě, zobrazí se vám mapa naší země, na které pomocí přiblížení označíte konkrétní místo. Poslední stránka je společná pro obě varianty a vyžaduje zadání e-mailu a opsání kódu z obrázku.

Po kliknutí na tlačítko odeslat můžete do cca 20 minut očekávat na zadaném e-mailu odkaz ke stažení zprávy o povodňovém riziku.

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění majetku zahrnuje pojištění domácnosti a nemovitosti. Váš majetek - tedy Váš domov, byste měli mít pojištěn vždy a v případě uzavření komplexního pojištění pro Váš domov se toto přání změní v...
Pojistné plnění jsou peníze, které dostanete jako náhradu za škodu, která vám na pojištěném majetku vznikne. To se na první pohled jeví jasně a jednoznačně. Pojišťovny to ale vidí jinak a ne vždy dost...
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...