Povodňové mapy ovlivňují cenu pojištění majetku

Povodňové mapy jsou mapy, ve kterých jsou vyznačeny takzvané povodňové zóny. Existují 4 povodňové zóny a jsou odstupňovány podle pravděpodobnosti, že se v dané zóně může vyskytnout povodeň. Zónu, ve které se váš domov nachází, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven v aplikaci Povodňové mapy. Postup je jednoduchý.

Povodňové zóny jsou jedním z faktorů, které ovlivňují výši pojistného u pojištění domácnosti a nemovitosti. Na určení povodňové zóny se podílí charakteristika terénu (vzdálenost a převýšení blízkých toků, jejich průtok a mohutnost, velikost sběrného území toku) a výskyt trvalých protipovodňových zábran.

Povodňová zóna 1 - Představuje zanedbatelné riziko povodně a Vaše pojistné by nemělo být navýšeno z důvodu rizika povodní.
Povodňová zóna 2 - Dvojka je oblast s nízkým nebezpečím povodní, v tomto případě může v některých případech pojišťovna navýšit pojistné.
Povodňová zóna 3 - Znamená střední riziko výskytu povodní a může znamenat buď nemožnost pojištění daného objektu proti tomuto riziku, nebo výrazné zvýšení pojistného. Alternativou je případně možné snížení pojistného plnění nebo zvýšení spoluúčasti u škod způsobených povodní.
Povodňová zóna 4 - V dané oblasti existuje vysoké riziko povodní a je velmi obtížné, ne-li nemožné, dům proti domácnosti pojistit. Je-li vůbec možné pojistit se proti povodni, je určitě nutná osobní prohlídka pracovníka pojišťovny.

Každá nemovitost se nachází v určité povodňové zóně (zóna 1 až zóna 4), která ovlivňuje zda je vůbec možné získat pojištění nemovitosti na riziko povodní. V jaké povodňové zóně se nemovitost nachází, zjistíte v aplikaci Povodňové mapy na stránkách České asociace pojišťoven.

Jaký je tedy postup? Navštivte webové stránky na adrese cap.cz a klikněte na tlačítko "Zjistit míru nebezpečí". Budete přesměrování na jinou stránku, kde je nutné v dolní části vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka souhlas s licenčními podmínkami a kliknout na tlačítko "Zjistit míru nebezpečí povodně/záplavy".

Dále je potřeba vybrat, zda chcete zjistit míru nebezpečí na základě zadání adresy nebo označením na mapě. Pokud zvolíte možnost zadání adresy, vyplníte obec a na další stránce vyberete ze seznamu ulici a dále číslo popisné. Na další rekapitulační stránce se zobrazí adresa i s mapkou. Pokud zvolíte možnost vyhledat místo na mapě, zobrazí se vám mapa naší země, na které pomocí přiblížení označíte konkrétní místo. Poslední stránka je společná pro obě varianty a vyžaduje zadání e-mailu a opsání kódu z obrázku.

Po kliknutí na tlačítko odeslat můžete do cca 20 minut očekávat na zadaném e-mailu odkaz ke stažení zprávy o povodňovém riziku.

Mohlo by Vás zajímat

Pojištění majetku zahrnuje pojištění domácnosti a nemovitosti. Váš majetek - tedy Váš domov, byste měli mít pojištěn vždy a v případě uzavření komplexního pojištění pro Váš domov se toto přání změní v...
2015-11-20
Pojistné plnění jsou peníze, které dostanete jako náhradu za škodu, která vám na pojištěném majetku vznikne. To se na první pohled jeví jasně a jednoznačně. Pojišťovny to ale vidí jinak a ne vždy dost...
2015-10-10
Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpověz...
2021-12-16
Společnost Klikpojisteni.cz, s.r.o., která vystupuje v České republice pod názvem Klik.cz, vznikla již v roce 2011 a první pojistku jsme prodali v listopadu téhož roku. Jsme tak stabilní společností s...
2015-10-24