Sleva na poplatníka je základní daňová sleva, kterou si může uplatnit každý plátce daně z příjmů. Slevu na poplatníka můžete uplatnit v daňovém přiznání nebo u svého zaměstnavatele. Snižuje vaši daňovou povinnost a může vést k vrácení přeplatku.

Kdo má nárok na slevu na poplatníka?

Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci, kteří mají vlastní zdanitelné příjmy:

 • zaměstnanci,
 • živnostníci,
 • studenti,
 • důchodci,
 • ženy na mateřské dovolené,
 • osoby pracující na dohodu.

Je přitom jedno, zda jste pracovali celý rok nebo jen část roku.

co je sleva na dani
Co je sleva na dani a jak ji uplatnit? Čtěte níže...

Jak uplatnit slevu na poplatníka u svého zaměstnavatele?

K uplatnění slevy na poplatníka u svého zaměstnavatele potřebujete vyplnit a podepsat formulář zvaný „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – lidově nazýván růžový formulář.

💡
Můžete jej v daném měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud pracujete pro více zaměstnavatelů současně, doporučujeme podepsat prohlášení u toho, u kterého máte vyšší hrubou mzdu.

Jak uplatnit slevu na poplatníka v daňovém přiznání jako OSVČ?

Jako OSVČ můžete uplatnit slevu na poplatníka v celé výši v daňovém přiznání. Na slevu máte nárok, i když vyděláváte jen pár měsíců v roce. Částka se na rozdíl od ostatních slev nesnižuje poměrově.

💡
Slevu si uplatníte v daňovém přiznání v příslušné kolonce – sleva na poplatníka. Resp. u online formulářů se vám tato položka vyplní automaticky.

Kdy vzniká daňový přeplatek?

Daňový přeplatek vznikne při využití daňových slev nebo odpočtů, případně také pokud jste platili během roku zálohy na daň z příjmu. Daňový přeplatek tak nastane v situaci, kdy jste během roku zálohou na daně z příjmu odvedli určitou částku. Na konci roku se ukáže, že tato částka je vyšší, než vyměřená daň.

O daňový přeplatek si musíte zažádat.
životní pojištění
Tip! Mezi daňově uplatnitelné položky patří i životní pojištění. To se vám může hodit při případných zdravotních komplikacích, invaliditě nebo úmrtí. S naším srovnávačem životního pojištění si můžete vybrat tu nejlepší nabídku pro vaši situaci. Pojistěte se výhodně a bezpečně.

Kolik si můžete uplatnit a kdy?

Mezi nejčastěji uplatňované slevy patří:

 • Sleva na poplatníka (30.840 Kč ročně, uplatnitelná všemi poplatníky se zdanitelnými příjmy).
 • Sleva na manžela (24.840 Kč ročně, uplatnitelná poplatníky, kteří žijí ve společné domácnosti s manželem nebo registrovaným partnerem, jehož příjmy nepřesáhly 68.000 Kč ročně. Pokud má manžel nebo partner průkaz ZTP/P, sleva se zdvojnásobuje).
 • Sleva na invaliditu (2.520 Kč ročně pro poplatníky s invalidním důchodem I. nebo II. stupně, 5.040 Kč ročně pro poplatníky s invalidním důchodem III. stupně).
 • Sleva na držitele průkazu ZTP/P (16.140 Kč ročně pro poplatníky, kteří mají průkaz ZTP/P).
 • Sleva na studenta (4.020 Kč ročně pro poplatníky, kteří studují denní nebo kombinovanou formu vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání a nejsou starší 26 let).
 • Sleva za umístění dítěte (17.300 Kč ročně pro poplatníky, kteří platili školné za umístění dítěte do školky nebo jiného zařízení podobného charakteru).
Pro rok 2023 činí 30.840 Kč ročně nebo 2.570 Kč měsíčně.
sleva na poplatníka 2023
Sleva na poplatníka 2023 je 30.840 Kč ročně.

Daňová sleva

Částka, kterou můžete odečíst od vaší vypočtené daně z příjmů, pokud splňujete určité podmínky. Daňová sleva snižuje vaši daňovou povinnost a tím zvyšuje vaši čistou mzdu nebo zisk. Daňové slevy se uplatňují buď měsíčně v rámci prohlášení k dani u zaměstnavatele, nebo ročně v rámci daňového přiznání nebo žádosti o roční zúčtování daní.

Jaké slevy jsou nejčastěji uplatňované?

Sleva na dani je jedním z nástrojů, kterým můžete snížit svou daňovou povinnost. Odečítají se od vypočtené daně a mohou se týkat různých situací (počet dětí, stav invalidity, studium nebo manželství). Uplatníte si je buď měsíčně u svého zaměstnavatele, nebo ročně v daňovém přiznání. Mohou se každoročně měnit podle zákona o daních z příjmů, proto je dobré sledovat aktuální informace a novinky v této oblasti.