V článku se dozvíte, jak se mění výše zálohy na zdravotní pojištění pro zaměstnance i OSVČ v roce 2023 a jaké jsou termíny splatnosti. Změny souvisí se zvýšením průměrné a minimální mzdy a s novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Co je to zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění je daň, která je součástí sociálního zabezpečení v České republice. Slouží pro případ nemoci, kdy se pojištěnci hradí potřebná zdravotní péče v rozsahu stanoveném zákonem. Zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na jejím území.

💡
Zdravotní pojištění je založeno na principu solidarity zdravých s nemocnými. Platíme do systému, a když potřebujeme zdravotní péči, bude nám zdravotní pojišťovnou za zákonem stanovených podmínek uhrazena.

Co se změní ve zdravotním pojištění v roce 2023?

 • Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se zvýší na 2.722 Kč v důsledku zvýšení průměrné mzdy na 40.324 Kč.
 • Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění pro OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců se zvýší na 2.336 Kč v důsledku zvýšení minimální mzdy na 17.300 Kč.
 • Pojistné za státní pojištěnce se zvýší na 1.900 Kč měsíčně v důsledku novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ze dne 31. 8. 2022.
 • Limit pro platbu pojistného v případě zaměstnání malého rozsahu (DPČ) se zvýší na 4.000 Kč, zatímco limit pro DPP zůstane stejný (10.000 Kč).
životní pojištění
Tip! Nikdy nevíte, co vás může potkat, a proto je lepší být připraven na všechny možné situace. Životní pojištění vám zajistí finanční pomoc v případě vážné nemoci, úrazu, invalidity nebo smrti. Navíc si můžete vybrat z různých variant a připojištění podle vašich potřeb a možností. Spočítejte si na kolik by vás vyšlo.
zdravotní a sociální pojištění
U paušální daně se zdravotní a sociální pojištění a daň platí jednou platbou.

Jak platit zdravotní pojištění v režimu paušální daně?

Zdravotní pojištění v režimu paušální daně je způsob placení daně z příjmů, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění pro OSVČ, které splňují určité podmínky. Mezi tyto podmínky patří například:

 • Nejste plátcem DPH ani nemáte registrační povinnost k této dani.
 • Nejste společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
 • Máte příjmy ze samostatné činnosti do 2 milionů Kč ročně.

Co obsahuje paušální daň?

 • Daň z příjmů ve výši 100 Kč.
 • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši minimální měsíční zálohy pro daný rok.
 • Pojistné na sociální pojištění navýšené o 15 %.
💡
Tuto částku platíte správci daně (finančnímu úřadu) do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Správce daně potom rozúčtuje vaši platbu mezi zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud se chcete stát poplatníkem v paušálním režimu, musíte o to požádat správce daně.
kdo platí zdravotní a sociální pojištění při nemocenské
Kdo platí zdravotní a sociální pojištění při nemocenské? Čtěte níže...

Kdo nemusí platit zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na jejím území. Výše pojistného závisí na výši příjmů a způsobu činnosti pojištěnce. Zdravotní pojištění platí buď pojištěnec sám, nebo za něj platí jeho zaměstnavatel nebo stát.

Stát platí zdravotní pojištění za ty osoby, které nemají žádný příjem nebo mají příjem nižší než minimální mzda. Mezi tyto osoby patří například:

 • Nezaopatřené děti do 26 let věku.
 • Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů.
 • Osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené.
 • Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce.
 • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované.
 • Osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV.
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni I až IV.
 • Osoby celodenně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
Pokud patříte do některé z těchto skupin, nemusíte platit zdravotní pojištění. Platí jej za vás stát.

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na jejím území. Výše pojistného závisí na výši příjmů a způsobu činnosti pojištěnce. Zdravotní pojištění platí buď pojištěnec sám, nebo za něj platí jeho zaměstnavatel nebo stát.