Jedním z oblíbených zaměstnaneckých benefitů je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, který je v současné době jedním z nejrozšířenějších benefitů vůbec.

Jaké jsou hlavní výhody příspěvku na životní pojištění a na co byste si měli dát v souvislosti s ním pozor?

Kdo by měl mít sjednané životní pojištění?

Podle nejnovějších statistik má životní pojištění sjednané zhruba 50 % Čechů. Životní pojištění by podle odborníků měli mít sjednané všichni, kteří chtějí finančně zajistit sebe a svou rodinu v případě nečekaných životních událostí.

Zejména se pak jedná o ty, kteří nemají našetřený dostatek peněz na stáří, hlavní živitele rodiny a lidi, kteří splácejí půjčku nebo hypotéku.
Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění
Využíváte příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Jak už jsme zmínili výše, životní pojištění je způsobem, jak zabezpečit, že budete vy a vaše rodina v případě nepříznivé životní situace finančně zajištění. Pocit jistoty, který je s životním pojištěním spojený, je pro řadu lidí k nezaplacení.

Zaměstnavatel vám může na životní pojištění přispívat až 50.000 Kč ročně.
💡
Příspěvek zaměstnavatele se vyplatí především těm zaměstnancům, kteří doposud životní pojištění sjednané nemají. Příspěvek může pokrýt platbu pojistného jak částečně, tak i do celé jeho výše.
životní pojištění
Tip! Nikdy nevíte, co vás může potkat, a proto je lepší být připraven na všechny možné situace. Životní pojištění vám zajistí finanční pomoc v případě vážné nemoci, úrazu, invalidity nebo smrti. Navíc si můžete vybrat z různých variant a připojištění podle vašich potřeb a možností.
proč mít životní pojištění
Životní pojištění zabezpečí vaši rodinu v případě, že se vám něco stane.

Výhody příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

Pojďme se nyní podívat na to, jaké jsou hlavní výhody benefitu v podobě příspěvku na životní pojištění.

  • Pojištění dokáže vás i vaši rodinu finančně zajistit v případě řady rizik, jako je například pracovní neschopnost, úraz nebo smrt.
  • Oproti penzijnímu pojištění je možné dříve využít naspořené prostředky (investiční životní pojištění).
  • Výhodou je i daňové zvýhodnění v případě investičního životního pojištění.

A nevýhody příspěvku na životní pojištění?

I příspěvek na životní pojištění má své minusy. Jaké?

  • Daňové zvýhodnění je spojené pouze s platbami na pojištění smrti a investiční složku.
  • V případě investičního životního pojištění se z pohledu spoření nejedná o příliš finančně výhodný produkt.
  • Pokud zaměstnanec ukončí pojistnou smlouvu, bude muset zpětně vrátit peníze ušetřené na daních.
životní pojištění daně
Na životní pojištění přispívá zaměstnancům mnoho firem.

Proč zaměstnavatelé nejčastěji přispívají na investiční životní pojištění?

Ve výčtu výhod příspěvku na životní pojištění několikrát zaznělo investiční životní pojištění. Jedná se o typ životního pojištění, kdy jde část peněz na pojistná rizika a část na investiční účely.

Na investiční životní pojištění zaměstnavatelé přispívají proto, že je pro ně finančně výhodné, a to proto, že z příspěvku nemusí odvádět daň ani platit sociální a zdravotní pojištění.

Na co si dát v případě příspěvku na životní pojištění od zaměstnavatele pozor?

Nyní už se dostáváme k tomu, jaká jsou hlavní úskalí tohoto příspěvku.

1) Jeden typ pojistky pro celou firmu

Řada firem zaměstnancům nabízí možnost příspěvku na životní pojištění, který však mohou využít jen u konkrétní pojišťovny. Jeden typ pojistky je tak určený pro zaměstnance celé firmy bez ohledu na jejich individuální životní situaci.

✓ Životní pojištění by však ideálně mělo být cíleno na potřeby konkrétních zaměstnanců.

2) Nutnost splnit podmínky daňového zvýhodnění

Pokud chcete dosáhnout v případě investičního životního pojištění na daňové zvýhodnění, musíte splnit podmínku, že ze smlouvy nebudou dovoleny mimořádné výběry v průběhu jejího trvání.

✓ Pojistná smlouva musí být také sjednaná minimálně na 5 let a nejméně do 60 let věku pojištěnce.

3) Sankce za předčasné splacení

Pokud by zaměstnanec o příspěvek od zaměstnavatele přišel, musel by platbu uhradit sám nebo smlouvu přenastavit, ale platit by musel i nadále.

✓ V případě, že zaměstnanec smlouvu ukončí předčasně, musí počítat jednak s dodaněním státu a jednak se sankcemi od pojišťovny.

4) Úhrady služeb pojišťovny

Zhruba v prvních třech letech se na pojistné smlouvě investičního životního pojištění nevytváří žádná finanční rezerva.

✓ V prvních letech jdou peníze na úhrady služeb pojišťovně.

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění je zaměstnaneckým benefitem spojeným s řadou výhod. Na druhou stranu však tento bonus souvisí i s několika úskalími. Pozor si dejte například na to, že při nesplnění podmínek můžete přijít o daňové zvýhodnění. Pojištění také nebývá vždy přizpůsobeno individuálním potřebám zaměstnance.