Jedním z důležitých kroků při řešení nehody je nahlášení škody pojišťovně. Kdo hlásí škodu pojišťovně? Do kdy je třeba nehodu pojišťovně nahlásit a co po vás bude pojišťovna vyžadovat?

S trochou nadsázky by se dalo říci, že nehody nechodí po lidech, ale po silnicích. Každým dnem totiž v České republice dojde téměř k 300 dopravním nehodám.

Jak postupovat v případě dopravní nehody?

Dopravní nehoda je mnohdy otázkou jen několika vteřin nepozornosti. I když tedy budete velmi opatrní, není zaručené, že se vám dopravní nehoda vyhne. Je proto dobré vědět, jak při dopravní nehodě správně postupovat:

  1. Zastavte automobil a zajistěte místo nehody (zapněte výstražná světa, vypněte motor, oblékněte si reflexní vestu a označte místo nehody výstražným trojúhelníkem).
  2. Zjistěte zdravotní stav posádky – v případě, že je někdo zraněný, poskytněte mu první pomoc a neprodleně kontaktujte záchrannou službu (155), hasičský sbor (150), policii (158) nebo evropskou tísňovou linku (112).
  3. V případě, že při nehodě nedošlo ke zranění, vyhodnoťte, zda je nutné volat policii.
  4. Pokud není nutné k nehodě policii volat, vyplňte formulář s názvem Záznam o dopravní nehodě. Ten získáte u své pojišťovny nebo si ho můžete jednoduše stáhnout z internetu.
  5. Poškozené vozy detailně nafoťte, fotografie poslouží jako podklad pro pojišťovnu.
  6. Škodu nahlaste pojišťovně viníka.
lidé řeší dopravní nehodu

Jak pojišťovně nahlásit škodu?

V současné době pojišťovny nabízejí hned několik způsobů, jak pojistnou událost nahlásit. Obvykle je možné škody nahlásit telefonickypísemně nebo jednoduše prostřednictvím online formuláře.

💡
Do online formuláře stačí vyplnit všechny potřebné informace a připojit vyplněný záznam o nehodě, popřípadě protokol od policie.
Proč se vyplatí a co je allrisk pojištění? | Klik.cz
Speciálním typem pojistky je allrisk pojištění. Komu se vyplatí?

Co od vás bude pojišťovna požadovat?

Na co se připravit, pokud se stanete účastníkem dopravní nehody a budete škodu nahlašovat pojišťovně?

Pojišťovna po vás bude pravděpodobně vyžadovat záznam o dopravní nehodě nebo protokol od policie a prohlídku vozidla likvidátorem. Vyžádat si od vás může také další potřebné doklady, jako je například kopie technického průkazu vozidla, kopie řidičského průkazu nebo faktura za opravu vozidla apod.

povinné ručení cena
Tip! Na každé auto musíte mít platné povinné ručení. Srovnejte si ceny pojištění automobilu a neplaťte ani korunu navíc. Nezávazně, online, zdarma.

Kdo hlásí nehodu pojišťovně?

Ať už jste nehodu zavinili vy nebo naopak nehodu zapříčinil jiný řidič, možná si pokládáte otázku, kdo hlásí nehodu pojišťovně.

Škodu musí pojišťovně nahlásit všichni účastníci nehody, tedy viník i poškozený.

V případě, že jste poškozeným vy, nahlásíte nehodu pojišťovně viníka, nikoliv pojišťovně, u které máte uzavřené povinné ručení vy.

Náhrada škody se uplatňuje u pojišťovny toho, kdo nehodu zavinil.
kdo a kdy hlásí nehodu pojišťovně

Do kdy škodu pojišťovně nahlásit?

Zákonem není stanovený termín, do kdy musíte škodu nahlásit pojišťovně, nicméně je ideální škodu nahlásit neprodleně. Lhůta by se neměla prodloužit na několik týdnů, ale maximálně na několik dnů.

Jak postupuje pojišťovna po nahlášení škody?

Poté, co pojistnou událost nahlásíte na pojišťovnu, obdržíte identifikační číslo. Následně se touto záležitostí bude zabývat likvidátor pojišťovny. V řadě případů vás bude kontaktovat technik, který provede prohlídku poškozeného vozidla.

Pokud by od vás pojišťovna potřebovala něco doplnit, ozvala by se vám. Šetření by mělo skončit do tří měsíců, obvykle však vyřízení pojistné události trvá měsíc.

havarijní pojištění
Tip! Nenechávejte nic náhodě a buďte předvídaví. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění.

Co dělat, pokud nemá viník nehody uzavřené povinné ručení?

Každý majitel vozidla má ze zákona povinnost mít uzavřené povinné ručení. I přesto však můžete na českých silnicích narazit na vozidla, která povinné ručení sjednané nemají.

Jak postupovat v případě, že nehodu zaviní řidič s vozidlem bez povinného ručení? Nehodu nahlaste České kanceláři pojistitelů.

Škoda vám bude proplacena z garančního fondu a Česká kancelář pojistitelů bude následně vyplacené peníze vymáhat po viníkovi nehody.

Nyní už víte, jak postupovat, pokud dojde k dopravní nehodě i kdo hlásí nehodu pojišťovně. Myslete na to, že škodu musí pojišťovně viníka nahlásit viník i poškozený. Škodu je možné pojišťovně nahlásit telefonicky, písemně i online.