Zajistěte si klidný a bezstarostný běh svého běžného života s pojištěním odpovědnosti. Proč se tomuto pojištění říká také tak trochu hanlivě „pojistka na blbost“ a proč by ji měl mít každý? Více se dozvíte v dnešním článku.

Co to je pojistka na blbost?

Pojistka na blbost, neboli pojištění odpovědnosti v běžném životě se týká krytí nákladů v případě, že způsobíte újmu jiné osobě nebo jí způsobíte škodu na majetku. Tento typ pojištění pomůže ochránit vaše finance v případě, že se stane nehoda, kterou způsobíte vy, vaše rodina nebo dokonce i vaši domácí mazlíčci.

💡
Sjednání pojištění odpovědnosti je možné individuálně, ale často je také součástí pojištění domácnosti jako povinný doplněk. Pojištění odpovědnosti může zahrnovat i škody na zapůjčených věcech. Pokud tedy polijete své svatební šaty červeným vínem, můžete tuto pojistku také uplatnit.
kolik stoji pojistka na blbost
Kolik stoji pojistka na blbost? S pojištěním domácnosti vyjde na pár korun měsíčně.

Proč by ji měla mít celá rodina?

Pojistka na blbost je užitečná pro celou rodinu. Chrání ji před riziky běžného každodenního života. Ocenit ji můžete například tehdy, pokud někdo z vaší rodiny způsobí újmu na majetku jiné osoby. Budete muset uhradit vzniklou škodu.

Máte-li sjednánu pojistku, škodu hradí pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti v běžném životě kryje většinu rizik, která mohou nastat v každodenním životě. S tzv. pojistkou na blbost se můžete cítit bezpečněji. Víte, že pokud se něco stane, budete krytí. Mít pojištění odpovědnosti v běžném životě je tedy důležité pro celou rodinu. Chrání ji před nepředvídatelnými náklady z rodinného rozpočtu.

pojištění odpovědnosti
Tip! Pojištění odpovědnosti si můžete sjednat jako samostatné pojištění, které je poměrně drahé, nebo jako součást pojištění domácnosti či nemovitosti, kde vás vyjde jen na pár korun.

Typické příklady pojištění odpovědnosti v běžném životě zahrnují:

Toto pojištění pokrývá náklady na opravu majetku v případě, že byl poškozen v důsledku vašeho chování:

  • V kuchyni vám uniká voda, která poškodí podlahu souseda pod vámi.
  • Náhodou ublížíte jiné osobě během sportovního zápasu.
  • Váš pes uteče a způsobí škodu na cizím majetku.
  • Na návštěvě rozbijete hostiteli drahé brýle.
  • Vaše dítě shodí v samoobsluze zboží vystavené v regálu.
co zahrnuje pojistka na blbost
I domácí mazlíčci nás někdy nemile překvapí. Něco rozkoušou, shodí nebo zničí.

Pro koho je pojistka na blbost užitečná?

Pojistka na blbost může být užitečná pro každého, kdo se chce chránit před nečekanými výdaji. V běžném životě se vám může snadno stát, že způsobíte újmu nebo škodu jiným lidem. Je důležité si vybrat takové pojištění odpovědnosti, které nejlépe odpovídá vašim potřebám a rozpočtu.

Jednotlivé nabídky pojištění odpovědnosti v běžném životě se mohou lišit v mnoha ohledech:

  • výše krytí (maximální částka, kterou pojišťovna v případě škodné události uhradí),
  • výjimek z pojištění (zavinění škody pod vlivem alkoholu či drog, úmyslné poškození apod.)
  • výše pojistného.
pojištění odpovědnosti zaměstnance
Náhrada škody v práci se může vyšplhat do desítek tisíc korun.

Pojistka na blbost a škody v zaměstnání

Pokud se obáváte, že způsobíte škodu v práci, měli byste si sjednat speciální pojištění pro tyto případy. Obecné pojištění odpovědnosti se na škody způsobené zaměstnavateli nevztahuje.

Vaši zaměstnavatelé mohou požadovat náhradu škody za poškozené věci, jako jsou služební notebook, mobil nebo kávovar v kuchyňce, což může být zejména u velkých a drahých strojů velmi nákladné.

💡
Šéf po vás může dokonce požadovat až 4,5násobek vašeho platu. Proto je toto pojištění vhodné zejména pro zaměstnance, kteří mají na starosti svěřené věci nebo pokladní zůstatek.

Pojistka na blbost, neboli pojištění odpovědnosti za škodu je velmi užitečné. Mít jej sjednané lze považovat za chytré rozhodnutí. Každý se může někdy dopustit nerozvážného či zbrklého činu, který způsobí škodu jiné osobě. Bez pojištění celou škodu hradíte ze svého. V závislosti na výši škody to může značně zasáhnout do vašeho rodinného rozpočtu. Pojistka na blbost je tedy jakýmsi bezpečnostním opatřením, které chrání nejen vaše jmění, ale také vaši psychickou pohodu.