Podle policejních statistik v roce 2023 došlo k 94.945 nehodám, u kterých asistovala policie. Každoročně podle organizace BESIP řidiči pod vlivem alkoholu způsobí přes 5.000 nehod. Právě alkohol tak v počtu nehod hraje velkou roli. Legislativa České republiky přitom alkohol a další omamné látky za volantem přísně odmítá. V kontextu celé Evropy dokonce patříme k nejpřísnějším. Tři z našich sousedů umožňují řízení do 0,5 ‰. Kteří to jsou?

Legislativa alkohol za volantem přísně odmítá

V České republice v minulosti proběhla jednání na téma alkoholu za volantem. Někteří ho radikálně odmítají, ale najdeme i příznivce. V současnosti se řidičů týká nulová tolerance alkoholu daná zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

💡
Tresty za porušení nulové tolerance se odvíjejí od hladiny alkoholu v krvi. Řidičům hrozí peněžitá pokuta a v krajních případech i odnětí svobody. Od 1. 1. 2024 začal v České republice platit nový bodový systém, který se mimo jiné dotkl i alkoholu za volantem.
dechová zkouška řidiče
Dechová zkouška je běžnou součástí silniční kontroly.

Odmítnutí dechové zkoušky se nevyplácí

Alkohol v krvi policisté zjistí na základě dechové zkoušky, na kterou mají v rámci běžné silniční kontroly právo. I když si nejste jistí, dechovou zkoušku neodmítejte. Při odmítnutí vám od roku 2024 automaticky hrozí pokuta 25.000 až 75.000 Kč, zákaz řízení na 1,5 až 3 roky a 6 trestných bodů.

Jestliže vám policisté naměří v dechu alkohol, probíhá ještě kontrolní zkouška. Tu musí udělat minimálně s pětiminutovým odstupem od té první a výsledek se nesmí lišit o více než 10 procent. 
Řidiči, kteří nadýchají alkohol, mají právo na lékařské vyšetření hladiny alkoholu v krvi.

Od naměřené hodnoty alkoholu v krvi se odečítá 0,24 ‰. Jde o hodnotu, kterou si tělo zvládne vytvořit samo. Pokud vám při silniční kontrole naměří tuto hodnotu a méně, postih vám nehrozí.

havarijní pojištění
Tip! Na silnici vás může překvapit ledacos. Třeba i opilý řidič, který vás nabourá a ujede. Zkuste si proto spočítat, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění.
těhotná žena za volantem
V případech krajní nouze můžete odvézt těhotnou ženu do nemocnice. Ne však vždy!

Výjimky existují, ale spíše nepochodíte

České právo pamatuje i na výjimky, při kterých můžete sednout za volant i pod vlivem alkoholu. Jedná se o tzv. případy krajní nouze. Zákon o těchto situacích hovoří jako o „činech jinak trestných, kterými někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem.“

Typicky jde například o rodící partnerku nebo dovoz do nemocnice z oblastí bez mobilního signálu.

O krajní nouzi ovšem rozhoduje soud nebo správní řízení. Ti zkoumají, zda šlo o situaci krajní nouze a řidič nemohl jednat jinak. Právnická zkušenost pak říká, že většinu těchto případů zamítají a případ postupuje do přestupkového nebo trestního řízení.

klíče od auta
Dáte si pivo nebo sklenku vína a chystáte se řídit? Dobře si to rozmyslete!

Česká republika vyniká svojí přísností

Na začátku jsme zmínili, že Česká republika v rámci Evropy vyniká svojí nulovou tolerancí alkoholu v krvi. K evropským zemím, které mají stejně jako my nulovou toleranci alkoholu, patří Albánie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie a Ukrajina.

Evropská státy se přiklánějí k mírné toleranci alkoholu, ale k o to vyšším trestům. Sousední Německo při překročení hranice 0,5 ‰ řidičům uděluje peněžitou pokutu mezi 500 až 1.500 eury a automatické odebrání řidičského průkazu. Ještě vyšší trest hrozí řidičům v Rakousku – peněžitá pokuta končí na hranici 5.900 euro (161 tisíc korun), hrozí také odebrání řidičského průkazu, a to zhruba od hodnoty 0,8 promile alkoholu.

Tolerance alkoholu ale neplatí pro všechny řidiče. Zpravidla platí, že alkohol v krvi státy netolerují řidičům hromadné dopravy, profesionálním řidičům a nižší limity mají i méně zkušení šoféři. Například v Nizozemsku se řidičům pod 24 let toleruje pouze 0,2 ‰, zbytku pak 0,5 ‰.

Tolerance alkoholu za volantem v Evropě

Jaká je tedy aktuální tolerance alkoholu v dalších evropských zemích?

  • Německo: 0,5 ‰
  • Polsko: 0,2 ‰
  • Slovensko: 0,0 ‰
  • Rakousko: 0,5 ‰
  • Velká Británie: 0,8 ‰
  • Švýcarsko: 0,5 ‰
  • Itálie: 0,5 ‰
  • Francie: 0,5 ‰
  • Bulharsko: 0,5 ‰
drogy
Drogy za volantem mají nulovou toleranci v celé Evropě.

Drogám jasné NE!

Jestliže některé státy tolerují alkohol za volantem, v rámci protidrogové politiky panuje v Evropě jasná shoda – nulová tolerance. Česká legislativa pojem droga nezná a pracuje s termíny návykové a psychotropní látky, kam řadí i výše zmiňovaný alkohol.

Hodnocení trestu za drogy je složité a proto experti určili minimální hranici, ve které se řidič považuje za neovlivněného omamnou nebo psychotropní látkou – například u marihuany to jsou 2 ng/ml a u pervitinu a kokainu 25 ng/ml.

Vzhledem k vyšší ceně se s testy na drogy na silnicích setkáte méně často. Kontroly se dělají ze slin, a pokud tzv. nalížete, následuje druhý kontrolní test v nemocnici. Policisté vám také na místě zabaví řidičský průkaz.

cyklisti
Ani cyklisti nesmí před jízdou požít alkohol.

K cyklistům je zákon mírnější

Absolutní zákaz alkoholu se v Česku týká i cyklistů. K těm jsou kontroly obecně mírnější a to platí i v okolních státech. V Maďarsku alkohol cyklistům v krvi tolerují pouze za podmínky, že nejsou nebezpeční sobě a okolí. V případě způsobení škody na zdraví nebo majetku ale s cyklisty jednají stejně jako s řidiči.

💡
Česká republika cyklistům ukládá peněžitý trest 7.000 do 25.000 Kč. V případě, že se cyklista odmítne podrobit dechové zkoušce, hrozí mu pokuta od 25.000 do 75.000 Kč. V případě, kdy cyklista ohrožuje bezpečnost provozu nebo způsobí velkou škodu při nehodě, se vše kvalifikuje jako trestný čin.
Alkohol za volantem se řidičům rozhodně nevyplácí. Lékaři potvrzují, že jím ovlivnění řidiči jsou agresivnější a ztrácí kontrolu nad vozidlem v důsledku tunelového vidění a neodhadnutí situace. Proto vás před pitím za volantem důrazně varujeme. Ani malé pivo za to nestojí.

A pokud se probouzíte po bujarém večírku a máte v plánu řídit, dobře zvažte svoji kondici. I když totiž na alkoholtesteru nic nenadýcháte, kocovina výrazně ovlivňuje vaše soustředění a zpomaluje reflexy.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: