Pokuta za rychlost přijde alespoň jednou za život každému řidiči bez výjimky. Stačí trocha nepozornosti a zamyšlení se a rychlostní limit 50 km/h v obci překročíte jedna dvě. Existují ale legální způsoby, jak se pokutě vyhnout?

Jaký je rozdíl mezi tím, když přijde pokuta za rychlost od městského úřadu a z radaru? Jaké postihy hrozí řidičům za překročení rychlosti? Pokuta za rychlost je složitější téma, než se zdá. Pojďme si ho probrat podrobněji.

Kolik stojí pokuta za rychlost?

Překročení povolené rychlosti se dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích dopustí ten řidič, který řídí vozidlo vyšší než povolenou rychlostí. Česká legislativa přitom rozlišuje čtyři druhy různého překročení rychlostních limitů.

  • Malé překročení rychlosti v obci do 5 km/h a mimo obec do 10 km/h Policie České republiky trestá pokutou do 1.000 Kč na místě a 1.500–2.500 Kč ve správním řízení. Řidiči v tomto případě odcházejí bez bodu a nehrozí jim zadržení řidičského oprávnění.
  • Střední překročení rychlosti v obci o 6–19 km/h a mimo obec o 11–29 km/h je sankcionováno pokutou 1.000 Kč na místě a 1.500–2.500 Kč ve správním řízení. Řidiči za odměnu dostanou dva body, řidičské oprávnění ovšem v ohrožení není.
  • Vyšší překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více a mimo obec o 30 km/h a více je trestáno pokutou do 2.500 Kč na místě a od 2.500 do 5.000 Kč ve správním řízení. Řidiči si odnesou tři body. V případě opakovaného přestupku dvakrát a víc za 12 po sobě jdoucích měsíců hrozí odebrání řidičského oprávnění na 1 až 6 měsíců.
  • Vysoké překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více je trestáno nejpřísněji. Řidič automaticky postupuje do správního řízení, kde mu hrozí pokuta 5.000 až 10.000 Kč, automaticky navíc přichází o řidičský průkaz na dobu 6 až 12 měsíců. Bodová hodnota překročení rychlosti je 5 bodů.
Pozor! Od roku 2024 se penalizace za překročení rychlosti mění. Změnám pravidel silničního provozu se věnujeme ve zvláštním článku. Kromě změny pokut za vysokou rychlost v něm najdete i další změny dopravních pravidel od roku 2024.
povinné ručení cena
Tip! I přes aktuální stav českých vozovek musíte mít platné povinné ručení. Podívejte se na porovnání povinného ručení online a neplaťte ani korunu navíc.
pokuta za rychlost ve správním řízení

Jaké rychlostní limity platí v České republice?

Pokutě za rychlost se nejsnáze vyhnete jejím dodržováním. Proto je dobré znát rychlostní limity v České republice. Nezapomínejte ale na to, že uvedené hodnoty platí pouze tehdy, že rychlostní limity nesnižuje dopravní značka.

Nejvyšší povolená rychlost v obci50 km/h
Nejvyšší povolená rychlost mimo obec90 km/h
Nejvyšší povolená rychlost na rychlostní silnici110 km/h
Nejvyšší povolená rychlost na dálnici130 km/h
Věděli jste, že pokud vede dálnice obcí, mění se maximální rychlost? Řidič je při jízdě na dálnici v obci povinen snížit rychlost maximálně na 80 km/h.
Projeli jste někdy autem na červenou? Přiznejte se | Klik.cz
Podíváme se na důležitost dodržování světelné signalizace, důsledky ignorování červeného světla a jak můžeme přispět k bezpečnějším silnicím.

Pokuta v obci – radar s SPZ

Policisté při hlídání maximální povolené rychlosti využívají různé způsoby. Jedním z nich je i tzv. průjezdový radar. Specifikum převážně obecních strážníků jim dává do ruky mocnou zbraň. Řidiče mohou pokutovat i přesto, že je fyzicky nezastaví.

💡
Jak funguje pokuta v obci radar s SPZ? Na vybraných úsecích se umístí dva radary snímající vjezd a výjezd vozidla. Podle času, za kterých řidič úsek projede, se vypočítá průměrná rychlost. Pokud je vyšší než maximální povolená, řidiči přijde pokuta.

Pokuta z průjezdového radaru přijde vždy majiteli vozidla (v případě leasingu pak leasingové společnosti). Ten se, například v případě služebního vozidla, může bránit tím, že vozidlo řídil jiný šofér. Vždy je ale nutná identifikace této osoby.

havarijní pojištění
Tip! Na silnici vás může překvapit ledacos. Dopravní nehody jsou časté a škody na autě značné. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění online.
pokuta za rychlost hrazena na místě

Pokuta za rychlost od městského úřadu

Podobně to funguje v případě, že řidiče zastaví strážníci městské policie. Jestliže řidič nepřekročí rychlost o více než 39 km/h, spadá přestupek do gesce přestupkového oddělení městského úřadu.

Řidiči následně přijde pokuta za rychlost od městského úřadu. Záleží ovšem na tom, o kolik rychlost porušil. V případě vysokého porušení je možné, že si řidiče přestupková komise řidiče předvolá k podání vysvětlení.
Měří nebo neměří? Známe pravdu o obecních radarech, které straší řidiče po celém Česku | Kurzy.cz
INFORMAČNÍ TABULE MONITORUJÍCÍ RYCHLOST VOZIDEL JSOU LEVNOU ALTERNATIVOU KE SKUTEČNÝM RADARŮM Nejčastěji porušovaným dopravním přestupkem u nás je nedodržování maxim ální povolen é rychlosti.

Tolerance při měření rychlosti

Stejně jako v případě měření hladiny alkoholu v krvi počítají policisté i strážníci městské policie s tolerovanou odchylkou. Znamená to, že maximální padesátka v obci není padesátka?

Přesně tak. Při naměřené rychlosti do 100 km/h odečítá silniční kontrola 3 km/h. Pokud řidiči naměří v obci rychlost 52 km/h, přestupku se nedopustil. Proč tomu tak je? Jednak se tím eliminuje možná porucha přístroje, za druhé tachometry ve vozidlech ukazují více.

Jak je tomu při rychlosti nad 100 km/h. Zde už nelze počítat s absolutní odchylkou, a proto se radary schvalují s odchylkou do 3 % zjištěné rychlosti. Při jízdě 100 km/h tato odchylka odpovídá 3 km/h. Při jízdě po dálnici řidiči mohou jet maximálně 134 km/h.

Jak se vyhnout pokutě za rychlost?

Co dělat proto, aby řidičům nepřišla pokuta za rychlost? Dodržovat jí. Nepoctiví šoféři využívají nelegální způsoby jako přelepování či ohýbání registračních značek.

My známe ale legální způsoby, jak se vyhnout pokutě za rychlost.

Mějte v hlavě předpisy a dodržujte rychlost. Jedině tak máte jistotu, že vám pokuta za rychlost opravdu nepřijde. Další variantou je tempomat, který udržuje rychlost na rychlých a dlouhých úsecích.

V poslední době je populární pojištění na pokuty. Z naší zkušenosti ho nedoporučujeme. Nepoctivé pojišťovny využívají minimálně nemorální způsoby jako svalování viny na nežijící osoby a zpochybňování policejních protokolů.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: