Vysoké ceny energií, nejistota jejich dalšího vývoje i ekologické aspekty vedou k tomu, že hledáme nové způsoby vytápění domů. S instalacemi fotovoltaiky a tepelných čerpadel se doslova roztrhl pytel. Zapomíná se však na jeden aspekt. Pojištění. Proto se v tomto článku podíváme, jak pojistit tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla jsou v současné době populární volbou pro efektivní vytápění domů a vody, ačkoliv s sebou nesou i svá rizika. I těmto moderním zařízením se nevyhýbají nehody a technické problémy, i když na nich výrazně závisí komfort obyvatel domácnosti.

Pojistka hraje klíčovou roli v zajištění majetku a financí majitelů tepelných čerpadel v případě neočekávaných událostí. Vyzrajte na nečekané události a zjistěte, jak pojistit tepelné čerpadlo.

Proč pojistit tepelné čerpadlo?

Podle vzorových propočtů vám tepelné čerpadlo ušetří až 70 % nákladů na vytápění domu. Cena tepelného čerpadla se pohybuje od desetitisíců po statisíce korun.

 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: 25.000-50.000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda: 220.000-350.000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo voda-voda a země-voda: 350.000-450.000 Kč.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou nejlevnější, doporučují se jako doplňkový zdroj vytápění domu. Nejsou vhodná pro vytápění více oddělených místností. Už z názvu je vidět, že ohřívají vzduch, neslouží tedy k ohřevu vody. Pro vytápění domu je proto lepší volba spíše vzduch-voda nebo země-voda, a tedy o poznání vyšší počáteční výdaj.

💡
Do toho je ještě nutné započítat výdaje např. za průzkum, zemní vrt, kolektory. Investice do tepelného čerpadla je ve všech směrech poměrně výrazným výdajem domácího rozpočtu.

Jak na pojištění tepelného čerpadla?

Pojištění tepelného čerpadla může chránit majitele před neočekávanými náklady na opravy a zároveň poskytovat klidné spaní s vědomím, že jejich investice a tepelný komfort jsou zabezpečeny. Je důležité si před sjednáním pojistky pozorně přečíst podmínky a zjistit, co všechno pojistka pokrývá. Vhodně zvolené pojištění je klíčovým prvkem spokojenosti.

pojištění nemovitosti
Tip! Pokud máte nemovitost, kterou chcete chránit před nečekanými událostmi, jako jsou požár, povodeň, živel, krádež nebo vandalismus, měli byste zvážit pojištění nemovitosti. To se může lišit podle typu a umístění nemovitosti, rozsahu krytí rizik a výše pojistné částky. Porovnejte si ceny a podmínky pojištění online a ušetřete čas i peníze.

Pojištění tepelného čerpadla patří do pojištění nemovitosti.

 • První možností, jak pojistit tepelné čerpadlo, je aktualizovat stávající pojistnou smlouvu.
 • Druhou možností je pak uzavřít kompletně novou pojistnou smlouvu.

V obou případech je to ideální chvíle pro ověření hodnoty vašeho majetku a aktualizaci podle současných cen.

Pojistka tepelného čerpadla by měla krýt :

 • požár a výbuch,
 • přepětí nebo podpětí elektrické sítě,
 • přírodní živly (krupobití, pád stromu, vichřici, záplavy, úder blesku),
 • vandalismus,
 • krádež.

Pojistka by měla také reflektovat riziko technických poruch stacionárních strojů a elektronických zařízení. Nejde o klasickou součást pojištění majetku, ale o volitelné připojištění. Jde o pojištění škod, které vzniknou na tomto zařízení.

tepelné čerpadlo instalace

Výluky a rizika pojištění

Tepelné čerpadlo zvyšuje celkovou hodnotu vašeho majetku. Podle typu a instalace je buď přímou součástí hlavní budovy, případně vedlejší budovy. Pokud je součástí hlavní budovy, pak stačí hodnotu pojištěného majetku ve smlouvě pouze navýšit, aktualizovat.

Některé pojišťovny chtějí tato zařízení vyjmenovat. Pokud je součástí vedlejší stavby, dejte si pozor na sjednané limity vedlejších staveb, jako je garáž, stodola nebo dílna.
Pokud tento krok zanedbáte, bude váš majetek podpojištěný.

V případě pojistné události vám ve výsledku vyplacená částka nepokryje celou vzniklou škodu. Nezískáte dostatečné prostředky, které by vám umožnily opětovný nákup zařízení nebo nového majetku jen z pojistky. Soustřeďte se na celkové limity pojištění i jednotlivé dílčí limity.

Dotace na výměnu elektrokotle 2023 | Klik.cz
Zákaz používání starých kotlů začne platit od 1. září 2024.

Přečtěte si v pojistných podmínkách, v jakých cenách pojišťovna uvádí ceny. Některé pojišťovny operují s cenou obvyklou, jiné s novou nebo časovou. Pokud je ve smlouvě uvedena cena nová, pak pojišťovna vyplatí částku, za kterou byste aktuálně danou věc pořídili. Časové zhodnocení zohledňuje opotřebení věci. A obvyklá cena odpovídá tomu, za kolik můžete danou věc nyní prodat.

Takto nastavená pojistná smlouva vám chrání tepelné čerpadlo před nástrahami přírody i lidí.

Na tepelná čerpadla se ale podívejte i z druhého pohledu.

💡
V tom smyslu, že právě vaše zařízení může způsobit škodu něčemu nebo někomu dalšímu. Vinou tepelného čerpadla vám shoří dům nebo vedlejší stavba, nebo majetek někoho dalšího.

V tomto ohledu je nutné zvážit také pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Toto pojištění kryje škody nebo újmy vyplývající z vlastnictví nemovitosti.

pojištění tepelného čerpadla krok za krokem

Jak pojistit tepelné čerpadlo: Krok za krokem

Pojištění tepelného čerpadla je neodmyslitelně důležitým krokem k ochraně majetku a klidnějšímu řešení problematických situací. Následujte tyto kroky:

 1. Seznamte se s technickými specifikacemi tepelného čerpadla (jaký máte typ čerpadla, jeho výkon, instalované prvky).
 2. Zjistěte hodnotu tepelného čerpadla (v pořizovací ceně a aktuální tržní hodnotě).
 3. Vyberte spolehlivou pojišťovnu. Zkoumejte recenze, hodnocení a podmínky pojistek.
 4. Porovnejte nabídky pojistek. Zaměřte se na krytí poruch i údržby. Porovnávejte i další důležité aspekty jako jsou limity pojistného plnění a výše pojistného.
 5. Zjistěte detaily pojistné smlouvy. Zajímejte se o vyloučené události, podmínky pro výplatu pojistného plnění a délku trvání pojistky.
 6. Sjednejte si pojistku.
 7. Pravidelně aktualizujte pojistnou smlouvu. Udržujte si komunikaci s pojišťovnou a informujte se o aktuálních podmínkách pojistky.

Pojištění tepelných čerpadel je běžnou součástí pojistek , neměl by proto být problém najít vhodné pojištění. Pokud jste s nastavováním a hledáním té pravé pojistky na vážkách, kontaktujte odborníky. Ozvěte se nám a my vám doporučíme, jak pojistit tepelné čerpadlo.

Tip! Přečtěte si více článků o domácnosti: