Ze všech povinností a papírování, které v průběhu stavby musíte vyřídit, vám právě stavební deník může připadat zbytečný. Jenže zrovna ten vám může nakonec zachránit peníze a stavbu. Ukážeme vám, proč byste ho měli vést opravdu důsledně.

Stavební deník je povinný ze zákona. Tento dokument doprovází stavby už od roku 1956. Při ruce ho musíte mít pro případ kontroly. Zákon ale neukládá formu, v jaké byste ho měli držet. S ohledem na typ úkonů bývá jednodušší vést ho papírově. Ale špatně není ani elektronický stavební deník.

Zákon striktně vyžaduje elektronický stavební deník pouze v případech veřejných zakázek v nadlimitním režimu.

Kdy se musí vést stavební deník?

Stavební deník musíte mít ke každé stavbě, ke které potřebujete stavební povolení a nebo máte povinnost ohlásit stavbu stavebnímu úřadu. Povinnost stanovil do 1.1.2024 zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Od 1.1.2024 ho nahradil nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.

Podle zákona se stavební deník musí vést v českém jazyce. Musí se udržovat vždy při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, která vyžaduje ze zákona povolení.

pojištění domácnosti
Tip! Jste čerstvě přestěhovaní? Nezapomeňte na pojištění domácnosti. To vám pomůže ušetřit peníze na opravách nebo nákupu nového vybavení. Pojištění domácnosti vám také nabídne řadu dalších služeb, jako jsou asistenční služba nebo právní pomoc.
"Do stavebního deníku se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy."

V některých případech je dostačující vedení jednoduchého záznamu o stavbě. Tyto případy jsou specifikovány v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

💡
Stavební deník se vede na předepsaných formulářích, které koupíte běžně v papírnictví. Může se ale klidně vést v jakémkoliv sešitě a pro vás bude zakoupený stavební deník vzor, kterým se můžete inspirovat.

Pokud mají zapisovatelé platný elektronický podpis, může se vést také elektronicky. Záznamy se mohou provést rovnou na mobilu:

 • počasí z daného dne stavby se může zaznamenávat automaticky,
 • informace může zapisovat současně více osob,
 • záznamy doplní videa,
 • speciální aplikace umožní i kontrolu SPZ automobilů, které na stavbu přijedou, ale i kontrolovat bezpečností prvky na stavbě.
stavení deník vzor

Kdo zapisuje do stavebního deníku?

Do stavebního deníku smí provádět zápisy pouze oprávněné osoby. Mezi tyto osoby patří ze zákona:

 • stavebník (zjednodušeně jde o toho, kdo za stavbu platí a žádá o povolení stavby),
 • stavbyvedoucí (řídí a usměrňuje postup výstavby),
 • osoba vykonávající stavební dozor (hodnotí bezpečnost stavby, použitých materiálů, konstrukce a stavebních zařízení),
 • osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a
 • osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností.

Dále mohou ze zákona provádět záznamy do stavebního deníku ještě další osoby:

 • technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta,
 • koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • osoby vykonávající kontrolu podle jiných právních předpisů.

Stavební deník spravuje stavbyvedoucí. Po dokončení stavby originál předá stavebníkovi a kopii založí do archivu.

pojištění nemovitosti
Tip! Pokud máte nemovitost, kterou chcete chránit před nečekanými událostmi, jako jsou požár, povodeň, živel, krádež nebo vandalismus, měli byste zvážit pojištění nemovitosti. To se může lišit podle typu a umístění nemovitosti, rozsahu krytí rizik a výše pojistné částky. Porovnejte si ceny a podmínky pojištění online a ušetřete čas i peníze.

Co obsahuje stavební deník?

Stavební deník je složený ze 3 částí.

 1. V první části jsou údaje o parcele, číslo domu, základní údaje o stavbě, zahájení prací.
 2. Nejobsáhlejší je druhá část, kde jsou denní záznamy. Jména osob na staveništi, zda byl přítomen stavbyvedoucí, použité materiály a stroje, činnosti prováděné na stavbě, změny v projektové dokumentaci, reklamace, vícepráce, bezpečnostní události. Zapisuje se např. i počasí v době práce, protože právě počasí může mít vliv na technologický postup a případná zdržení, kvalitu výstupů.
 3. Poslední část tvoří přílohy. Tady najdete fotografie, kopie smluv i protokoly o zkouškách.
Čeká vás stěhování? Zbavte se nepotřebného | Klik.cz
Objevte výzvy a přínosy stěhování. Využijte tuto příležitost k minimalizaci svých věcí. Připravte se na nový začátek a zbavte se zbytečností.

Proč by vás měl stavební deník zajímat?

Jak už zaznělo, jde o dokument povinný ze zákona. Je ale užitečný a neměli byste nikoho nechat, aby zápisy v deníku odflákl. Zápisy se navíc provádí ve chvíli, kdy vztahy mezi účastníky nejsou nijak vyhrocené. Může v určitých situacích podpořit tvrzení stavebníka.

V případě sporů s pomocí stavebního deníku dokážete, jak stavba ve skutečnosti probíhala. Proto si dávejte bedlivý pozor, co se do stavebního deníku zapisuje. Může vám sloužit při vymáhání pokut, dokazování, řešení kompenzací. Zápis ve stavebním deníku může podle nastavení vaší smlouvy na druhou stranu znamenat závazný souhlas, a to např. i s vícepracemi.

kdo vede stavební deník

Zápis se proto musí provádět každý pracovní den a dokument musí být dostupný na stavbě. Zapisuje se ještě tentýž den, nejpozději následující pracovní den. Se souhlasem stavebního úřadu je možné vést deník za období jednoho pracovního týdne. Archivace je pak nutná po dobu 10 let od vydání kolaudačního rozhodnutí nebo od dokončení stavby, pokud se kolaudace neprovádí.

Zápisy se vedou až do doby předání stavby a převzetí staveniště. Případně se vede ještě po dobu dokončování nedodělků a vad.

Koberce, dřevěné podlahy nebo dlažba? | Klik.cz
Při rozhodování o vhodném povrchu podlahy pro váš domov se otevírá celá řada otázek a úvah. Koberce, dřevěné podlahy nebo dlažba?

Po celém dni na stavbě má obvykle většina pracujících jen malou chuť řešit záznamy. A když už je musí udělat, tak co nejúspornějším způsobem. Soustřeďte se na to, aby záznamy ve vašem stavebním deníku byly kompletní a nenechávejte se odbýt, případně na chyby rovnou upozorněte. Platí to i pro váš vlastní stavební deník svépomocí. Záznamy se vám mohou hodit i kdykoliv později, když si nebudete jistí, kde v domě vedou kabely, trubky. Při kvalitně zpracovaném deníku máte vše při ruce na jednom místě.

Tip! Přečtěte si více článků o domácnosti: