Ne nadarmo se říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Ani těm nejopatrnějším z nás se čas od času nevyhne nehoda nebo úraz. A právě na riziko úrazů a možnosti prevence úrazů upozorňuje Světový den úrazů, který se každý rok slaví 17. 10.

Jaká je historie tohoto dne a jakým způsobem účinně předcházet nehodám v práci i při sportu?

Světový den úrazů každoročně připadá na 17. října

Světový den úrazů poprvé vyhlásila OSN již v roce 1992 s cílem varovat před úrazy, ke kterým může dojít jak v práci, tak i při sportu nebo v běžném životě.

💡
OSN chtěla prostřednictvím Světového dne úrazů na úrazy nejen upozornit, ale také poukázat na to, že je možné nehodám předcházet. Naprostá většina úrazů totiž vzniká v důsledku nedbalosti nebo podcenění situace.

Pracovní úrazy: Jak jim předcházet?

Podle studie, kterou každoročně vypracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v roce 2022 došlo k 44.608 pracovním úrazům s pracovní neschopností a k 88 smrtelným pracovním úrazům.

K nejčastějším příčinám pracovních úrazů patří nesprávné používání ochranných prostředků, uklouznutí a pády, nevhodná manipulace s břemeny, nedodržování pracovních postupů, pád z výšky a nehody ve skladu.

Počet pracovních úrazů prokazatelně snižuje dodržování pravidel BOZP a pravidelné vyhledávání a vyhodnocování rizik ze strany zaměstnavatele.

světový den úrazů a bozp

Jaká je definice pracovního úrazu a na co máte v případě pracovního úrazu nárok?

Zákoník práce jako pracovní úraz definuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke které došlo nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkonů nebo v přímé souvislosti s nimi.

V případě, že se vám stal pracovní úraz, který jste nahlásili zaměstnavateli a s lékařem jste vyplnili potřebné dokumenty pro pojišťovnu, máte nárok v závislosti na stupni závažnosti úrazu na následující náhrady škody:

  • bolestné
  • náhrada za ztížení společenského uplatnění
  • náhrada ztráty na výdělku
  • náhrada účelně vynaložených nákladů
  • náhrada za věcnou škodu
Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění | Klik.cz
Jedním z oblíbených zaměstnaneckých benefitů je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění.

Jak minimalizovat riziko úrazů při sportu?

K úrazům samozřejmě nedochází pouze v práci, ale často také při sportu.

K nejběžnějším typům sportovních úrazů patří podvrtnutí kotníku, poranění kolene, otok svalů, zlomeniny a kloubní zranění.
Podle odborníků je jedním z nejlepších způsobů, jak sportovním úrazům předcházet, dostatečné rozcvičení a protažení před cvičením.

Mezi další preventivní opatření proti úrazům při sportu patří dodržování správných technik daného sportu, používání správného vybavení (padnoucí oblečení, chrániče, helma apod.) a protažení po sportovní aktivitě.

životní pojištění
Tip! Nikdy nevíte, co vás může potkat, a proto je lepší být připraven na všechny možné situace. Životní pojištění vám zajistí finanční pomoc v případě vážné nemoci, úrazu, invalidity nebo smrti. Spočítejte si, na kolik by vás vyšlo.

Prevence úrazů dětí v domácnosti

Vysoký počet úrazů je spojený také s domácnostmi, kdy se úrazy nejčastěji týkají malých dětí. Největší procento dětských úrazů, které se stanou doma, představují úrazy dětí do jednoho roku.

Mezi ty nejnebezpečnější úrazy, k nimž dochází v domácím prostředí, patří opaření horkou vodou a popálení vzhledem k tomu, že je dětská pokožka velmi jemná a citlivá.

Jak těmto úrazům předcházet? Horké tekutiny odkládejte mimo dosah dětí, hlídejte rozpálenou troubu a plotýnky a veškeré elektrické zásuvky v bytě opatřete záslepkami.

světový den úrazů a úrazy v domácnosti

Proč mít sjednané úrazové nebo životní pojištění?

Jak už jsme zmínili v úvodu, ne vždy opatrnost při sportu nebo dodržování bezpečnostních pravidel v práci stačí k tomu, abyste se úrazům vyhnuli obloukem.

Úraz bohužel často přináší nejen zdravotní komplikace, ale také ty finanční. Mnohdy totiž lidé v důsledku úrazu musí bojovat s dočasným nebo trvalým výpadkem příjmů.
💡
Jednoduchým řešením, jak sebe a svou rodinu chránit v situacích, kdy dojde kvůli úrazu k poklesu příjmů, je sjednané úrazové nebo životní pojištění.

Světový den úrazů poukazuje na to, že jsou úrazy bohužel nedílnou součástí našich životů. I když není vždy možné předcházet všem úrazům, existuje několik preventivních opatření, která riziko nehod minimalizují. Pokud přeci jen k úrazu dojde, rozhodně se vyplatí mít sjednané životní nebo úrazové pojištění.