Trvalé následky úrazu jsou něčím, co můžeme jen těžko dopředu předvídat a zároveň něčím, co vám může pořádně zkomplikovat život. Máte sjednané úrazové nebo životní pojištění s krytím trvalých následků úrazu a stal se vám úraz, který splňuje definici trvalých následků?

V tom případě vás možná zajímá, do kdy je třeba pojistnou událost nahlásit pojišťovně, aby vám byly vyplacené peníze.

V tomto článku se dozvíte, co to trvalé následky úrazu jsou, jaká promlčecí doba se k nim vztahuje i jaké vám bude náležet odškodění v případě trvalých následků pracovního úrazu.

Co jsou to trvalé následky úrazu?

Hned v úvodu si pojďme objasnit, co pojišťovny vlastně považují za trvalé následky úrazu. Jedná se o takové následky, které přetrvávají i přes adekvátní léčbu, a které nemají přechodný charakter.

💡
Aby mohly být následky úrazu považované za trvalé, musejí přetrvávat minimálně rok po úrazu.

Trvalé následky úrazu: Promlčecí doba

Vzhledem k tomu, že trvalé následky musí přetrvávat minimálně jeden rok po úrazu, většinou se řeší právě po uplynutí této doby. Nahlásit je pojišťovně můžete i později, dejte si ale pozor na promlčecí lhůtu, která je stanovená v délce tří let. Tato doba začíná běžet v den, který následuje po dni pojistné události, v tomto případě úrazu.

Jak se mohou projevit trvalé následky úrazu?

Trvalé následky úrazu můžou mít celou řadu podob na základě toho, o jaký typ úrazu se jedná. V případě dopravní nehody se mohou projevit například přetrvávající fyzickou bolestí, omezením hybnosti končetin nebo i psychickými obtížemi.

Mezi nejčastější trvalé následky úrazů podle mluvčích pojišťoven patří poškození obličeje, omezení hybností kloubů a rozsáhlé plošné jizvy.
životní pojištění
Tip! Nikdy nevíte, co vás může potkat, a proto je lepší být připraven na všechny možné situace. Životní pojištění vám zajistí finanční pomoc v případě vážné nemoci, úrazu, invalidity nebo smrti. Spočítejte si, na kolik by vás vyšlo.
trvalé následky úrazu promlčecí doba
Trvalé následky úrazu - promlčecí doba je 3 roky.

Kolik pojišťovna zaplatí v případě trvalých následků úrazu?

Částka, kterou vám pojišťovna vyplatí, se odvíjí od sjednané pojistné částky a vážnosti trvalých následků. Každá pojišťovna k výpočtu částky používá koeficient pro jednotlivé lékařské diagnózy.

Příklad: Pokud byste byli například pojištěni na 1 milion Kč a přišli byste při nehodě o celou ruku, u níž může být koeficient např. 60 %, pojišťovna by vám vyplatila 60 % z 1 milionu Kč, tedy 600 tisíc Kč.

Trvalé následky pracovního úrazu: Odškodnění

Úraz s trvalými následky se vám samozřejmě může stát i v práci. Za trvalé následky pracovního úrazu se považuje takové poškození zdraví, jež mění nebo omezuje společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě.

V tomto případě se odškodnění stanovuje tak, že ošetřující lékař určí bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Počet stanovených bodů se násobí hodnotou jednoho bodu, která je pro rok 2023 393 Kč.

Například: ztráta koncového článku na palci dominantní ruky má bodovou hodnotu 900 bodů, zaměstnanec by tedy dostal vyplaceno 353.700 Kč.

Proč mít sjednané úrazové nebo životní pojištění?

I když se vám doposud vážnější úrazy vyhýbaly obloukem, bohužel to nemusí znamenat, že se jim vyhnete i do budoucna. K úrazu totiž může dojít takřka kdykoliv a kdekoliv a nikdy nemůžete mít 100% jistotu, že se vás úraz týkat nebude.

Díky životnímu či úrazovému pojištění, jehož nedílnou součástí bývá krytí trvalých následků úrazu, budete zabezpečeni i během nepředvídané situace.

💡
Pojistné krytí vám totiž umožní překlenout dobu, během které nebudete moci chodit do práce, ale stále budete muset platit nutné výdaje, jako je například hypotéka nebo platba energií.
trvalé následky po úrazu
Trvalé následky po úrazu se vyplatí rozhodně pojistit.

Na co se zaměřit při pojišťování trvalých následků úrazu?

Že ještě nemáte sjednané životní nebo úrazové pojištění a plánujete si ho zařídit? V několika bodech jsme shrnuli, jak pojistit trvalé následky úrazu:

  • Minimální pojistná částka by měla být 1 milion korun.
  • Doporučujeme sjednat si u pojišťovny progresivní plnění, které se uplatňuje u vážnějších úrazů. V případě progresivního plnění díky násobení získáte od pojišťovny vyšší částku.
  • Vzhledem k tomu, že u dětí existuje ještě vyšší riziko úrazu než u dospělých, je dobré pojistit nejen sebe, ale také děti.
  • Nabídky jednotlivých pojišťoven můžete jednoduše porovnat pomocí internetového srovnávače.

Při pojištění se rozhodně vyplatí myslet i na trvalé následky úrazu. Toto pojištění vám totiž pomůže překlenout náročné životní období. V případě, že pojištění sjednané máte a stal se vám úraz s trvalými následky, nezapomeňte tuto pojistnou událost pojišťovně nahlásit nejpozději do tří let od doby, kdy se vám úraz stal.

nejlepší cestovní pojištění na míru přímo pro vás
Tip! Úraz si můžete přivodit i na dovolené v zahraničí, myslete proto na sjednání cestovního pojištění, které bude zahrnovat i pojištění trvalých následků po úrazu. Nikdy nevíte, co se může stát, a proto je lepší být připraven.