Obrátil se na vás některý ze členů rodiny nebo známý s tím, že by si od vás potřeboval půjčit peníze? V takovéto situaci odborníci doporučují mít vždy podepsanou smlouvu o půjčce, abyste do budoucna předešli případným komplikacím.

V tomto článku najdete odkaz na vzor smlouvy o půjčce i všechny důležité informace, které byste měli o smlouvě o půjčce vědět.

Smlouva o půjčce neboli smlouva o zápůjčce

Že už jste se setkali jak s pojmem "smlouva o půjčce", tak i "smlouva o zápůjčce" a máte v tom takříkajíc guláš? My vám v tom uděláme jasno.

Nový občanský zákoník nahradil termín smlouva o půjčce termínem smlouva o zápůjčce. Z právního hlediska se tedy půjčce správně říká zápůjčka, ale v zásadě se jedná o totéž.

Uzavřít můžete jak smlouvu o půjčce peněz, tak i smlouvu o půjčce jakékoliv movité věci. Smlouva může být úročná i bezúročná, úplatná i bezúplatná.

V případě smlouvy o zápůjčce se o smluvních stranách mluví jako o zapůjčiteli a vydlužiteli.

Smlouva o zápůjčce peněz a smlouva o zápůjčce věci

Jak už jsme nastínili výše, půjčka neboli zápůjčka se nemusí týkat pouze půjčení peněz, ale také věcí. Existuje tak tedy smlouva o zápůjčce peněz a smlouva o zápůjčce věci. Pojďme si tyto typy smluv blíže představit.

  • Smlouva o zápůjčce peněz: Pokud podepíšete smlouvu o zápůjčce peněz, ten kdo vám peníze dluží, je zavázaný vám po uplynutí dohodnuté doby peníze vrátit. V případě, že ve smlouvě výslovně nesjednáte výši úroků, jedná se o smlouvu o bezúročné půjčce.
  • Smlouva o zápůjčce věci: Při zápůjčce věci je vždy nutné vrátit věc stejného druhu, jaká byla přenechaná k užívání a nezáleží na tom, jestli mezitím cena dané věci stoupla, nebo klesla.
Vzor smlouvy o půjčce nebo radši oslovit právníka

Vzor smlouvy o půjčce

Jak by správně měla smlouva o půjčce vypadat? Na internetu najdete vzor smlouvy o zápůjčce, do kterého stačí pouze doplnit potřebné informace. Jeden z takovýchto vzorů je dostupný například zde.

Zákonem není stanovená forma uzavření smlouvy o půjčce. Sepsání smlouvy tedy může nahradit ústní smlouva, nicméně právníci radí smlouvu sepsat.
Myslete na to, že je smlouva účinná až v okamžiku, kdy dojde předání peněz.
nejlepší půjčka
Tip! Neztrácejte čas hledáním ideální půjčky na internetu. S naším srovnávačem poznáte tu pravou během okamžiku. Porovnejte si půjčky jedním klikem a najděte tu s nejlepším úrokem.

Co vše by měla smlouva o půjčce peněz obsahovat?

Jaké informace by měly být součástí smlouvy o půjčce? Minimálně by smlouva měla obsahovat tyto náležitosti:

  • identifikace smluvních stran (zapůjčitele i vydlužitele)
  • výše půjčky a způsob poskytnutí peněz
  • sjednaná odměna za půjčení peněz (výše úroku, jednorázový poplatek, bezúročná půjčka)
  • způsob a termín vrácení peněz
  • podmínky při prodlení ve splácení peněz
kde najít vzor smlouvy o půjčce

Tipy na sepsání smlouvy o zápůjčce peněz

Přinášíme ještě několik tipů spojených se sepsáním smlouvy o zápůjčce peněz:

  • Smlouvu si nechejte zkontrolovat právníkem, abyste měli jistotu, že se v ní nevyskytují žádné závažné právní vady.
  • Pokud chcete mít záruku, že o půjčené peníze nepřijdete, smlouvu doplňte o zástavu, do zástavy může dát dlužník například nemovitost, movité věci nebo cenné papíry.
  • V případě, že kvůli smlouvě hrozí potenciální spory v rodině, nechejte si podpisy na smlouvě úředně ověřit.

Mít uzavřenou smlouvu i v případě rodiny a blízkých přátel?

Možná i vám přijde proti srsti uzavírat smlouvu se svými rodinnými příslušníky nebo přáteli, se kterými se znáte už dlouho. Odborníci jsou však za jedno v tom, že půjčka peněz bez smlouvy dokáže rozvrátit i dlouholeté vztahy.

💡
Zapůjčení peněz bez smlouvy představuje riziko pro obě strany, takže je rozhodně na místě vždy smlouvu podepsat.
Předčasné splacení hypotéky – o kolik přeplatíte? | Klik.cz
Z pohledu selského rozumu spotřebitele předčasné splacení hypotéky nedává smysl. Banky mají jiný názor.

Jak je to s vrácením zápůjčky?

Ve smlouvě o zápůjčce může být mimo jiné uvedené, do kdy je třeba zápůjčku vrátit. V případě, že ve smlouvě není termín uvedený, činí výpovědní lhůta 6 týdnů. Pokud jste podepsali bezúročnou smlouvu o zápůjčce, může být zápůjčka splacená i bez výpovědi.

Co když dojde k tomu, že nebude dluh uhrazený řádně a včas? V tom případě můžete vyžadovat zaplacení úroku z prodlení.

Dojde-li k tomu, že dlužník peníze nevrací, je nejlepším řešením obrátit se na právníka, který pošle předžalobní výzvu. Dalším případným krokem je pak podání žaloby.

Vzor smlouvy o půjčce vám pomůže se sepsáním smlouvy, která bude obsahovat veškeré náležitosti. I když půjčujete peníze v rámci nejbližší rodiny, vždy doporučujeme smlouvu o zápůjčce peněz písemně sepsat.