Zlobí vás alternátor? Přinášíme vám článek o alternátoru a přiblížíme vám jeho klíčovou úlohu v elektrickém systému automobilu. Zjistíte, jak rozpoznat známky jeho selhání a jak správně reagovat, abyste se vyhnuli potenciálním problémům na silnici.

Co je to alternátor? K čemu v autě slouží?

Alternátor je důležitý elektrický komponent ve vozidle, který se stará o generování elektrické energie pro napájení různých elektrických zařízení v automobilu a dobíjení baterie. Hlavní funkcí alternátoru je přeměňovat mechanickou energii z pohybu motoru na střídavý elektrický proud.

Alternátor v automobilu zajišťuje:

 • Dobíjení baterie: Alternátor generuje elektrický proud, který se používá k dobíjení akumulátoru nebo baterie vozidla. Tímto způsobem se udržuje dostatečná kapacita baterie pro spouštění motoru a napájení elektrických zařízení, i když motor běží.
 • Zásobování elektrických zařízení: Alternátor poskytuje elektrický proud pro provoz různých zařízení ve vozidle, jako jsou světla, klimatizace, rádio, zážehový systém, a další elektronické součásti.
 • Vyvažování napětí: Alternátor také udržuje konstantní napětí v celém elektrickém systému vozidla, což je důležité pro správnou funkci elektronických komponent.

Co se stane, když selže alternátor?

Když alternátor selže, může to vést k problémům s elektrickými zařízeními, vybité baterii a neschopnosti nastartovat. Proto je důležité monitorovat stav alternátoru a zajistit jeho pravidelnou údržbu.

selhává alternátor co dělat

Svítí kontrolka nabití? Varovné známky problémů

Poznat počínající selhání alternátoru může být ošidné. Existuje ale několik známek a symptomů, které vám mohou naznačit, že s alternátorem ve vašem vozidle je něco špatně. Následující seznam obsahuje typické známky selhání alternátoru:

 • Slabá nebo vybitá baterie: Pokud se vaše baterie často vybíjí nebo máte problémy se startováním vozidla, může to být známkou nedostatečného dobíjení baterie alternátorem.
 • Zhasínání nebo blikání světel: Pokud vaše světla začnou blikat nebo zhasínat během jízdy, může to znamenat, že alternátor neposkytuje dostatek energie pro osvětlení.
 • Problémy s elektrickými zařízeními: Elektrická zařízení mohou začít fungovat nespolehlivě nebo vůbec.
 • Kontrolka nabití na přístrojové desce: Rozsvícená kontrolka nabití na přístrojové desce je jednou z nejběžnějších indikací problémů s alternátorem.
 • Snížený výkon vozidla: Selhání alternátoru může vést k poklesu výkonu motoru a celkovému snížení jízdních schopností vozidla.
💡
Pokud si všimnete některé z těchto známek, je důležité podniknout kroky k diagnostice a opravě alternátoru co nejdříve, aby se předešlo vážnějším problémům a byla zajištěna bezpečná a spolehlivá jízda.
havarijní pojištění
Tip! Nečekejte, až vás auto zradí uprostřed cesty. Investujte do klidné mysli a bezpečné jízdy. Porovnejte si ceny havarijního pojištění jednoduše online.

Co dělat, když už dojde k selhání?

Když dojde k selhání alternátoru na silnici, může to být nepříjemná situace. Dojezdová vzdálenost se odvíjí od toho, jak moc je nabita vaše autobaterie.

Chcete prodloužit dojezd? Vypněte nezbytná zařízení

Abyste prodloužili dojezd s vybitou baterií, vypněte všechny zbytečné elektrické spotřebiče, jako je klimatizace, rádio atd.

Kontaktujte odtahovou službu nebo pomoc

Pokud nejste schopni provést opravu na místě nebo pokud nevíte přesně, co je problém, je nejlepší kontaktovat odtahovou službu nebo servis. Po odtažení vozidla nechte alternátor diagnostikovat a opravit profesionálním technikem.

Pamatujte, že pokud máte pochybnosti o tom, co dělat, nebo pokud situace na silnici není bezpečná, volání odtahové služby je vždy rozumnou volbou.

Hlavně bezpečně!

Pokud jste zůstali stát na kraji silnice, buďte opatrní při opuštění vozidla a zůstaňte mimo pruh jízdy.

Dbejte na bezpečnost na silnici. Co nejdříve nepojízdné auto označte.
💡
§ 5 odst. e zákona 361/2000 Sb.: „Řidič je povinen odstranit na místě závadu, zjistí-li během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje stanovené podmínky uvedené v § 52; nemůže-li tak učinit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit; přitom musí učinit taková opatření, aby během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nedošlo k poškození pozemní komunikace ani životního prostředí."
jak poznat že selhává alternátor

Jak udržet váš alternátor v optimálním stavu?

Pravidelná údržba: Pravidelně plánujte údržbu vašeho vozidla, která zahrnuje i kontrolu a diagnostiku alternátoru. Profesionální servisní technik by měl provádět pravidelnou kontrolu stavu a výkonu alternátoru.

Kontrola napětí: Měřte napětí baterie pomocí voltmetru. Pokud je nižší než 13 V, může to naznačovat problém s dobíjením baterie alternátorem.

Používejte kvalitní baterii: Důležité je mít v autě kvalitní baterii, která dobře spolupracuje s alternátorem. Při výměně baterie vyberte typ doporučený výrobcem vozidla.

Na kolik vyjde oprava alternátoru?

Cena opravy alternátoru se může lišit v závislosti na několika faktorech:

 • značka vozidla,
 • místo, kde je oprava prováděna,
 • závažnost problému s alternátorem.
V průměru se cena opravy alternátoru může pohybovat cca od 2.000 Kč. Jednodušší opravy, jako je výměna elektrických kontaktů nebo diod alternátoru, mohou být relativně snadné a levné. Pokud je nutná výměna celého alternátoru, může to být složitější a dražší. Oprava pak vyžaduje i delší čas technika.

V závěru je důležité zdůraznit, že alternátor je nepostradatelným prvkem v elektrickém systému vašeho vozidla. Je to on, kdo dodává energii pro provoz všech elektrických zařízení a zároveň dobíjí baterii, aby vaše auto mohlo spolehlivě fungovat. Pokud si všimnete jakýchkoli známek selhání alternátoru, nezanedbávejte je. Pravidelná údržba alternátoru a prevence jsou základem pro dlouhou životnost tohoto klíčového komponentu.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: