Při cestování trávíme v kolonách poměrně hodně času. Přitom průjezd některými z nich by šlo urychlit. Stačí dodržovat pravidlo zipu, které napomáhá plynulosti provozu a bezpečnosti.

Pravidlo zipu je známé také jako střídavé zařazování do pruhu. Jde o zásadu bezpečné jízdy, která je definována zákonem a učí se ji řidiči v autoškole. Pravidlo vzniklo s cílem zlepšit efektivitu provozu na silnicích v místech, kde se střetává doprava z více jízdních pruhů do jednoho.

Co je pravidlo zipu?

Na definici tohoto pravidla se můžeme podívat do zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. V § 12 o jízdě v jízdních pruzích stojí:

„Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu."

Pravidlo zipu tak představuje způsob vzájemného pouštění a zařazování vozidel z pruhu končícího do pruhu, který zůstává. Pokud vozidlo dojede na konec svého průběžného pruhu a dál pokračuje jen jeden průběžný pruh, dochází ke střídavému zařazování.

jak na správné zipování

Jak zipování funguje v praxi?

Řidiči v řadě pokračujícího pruhu střídavě pouštějí jedno vozidlo za druhým. Řidiči v končícím pruhu nečekají, až se zcela uvolní místo v průběžném pruhu. Plynule se do něj zařazují.

💡
Za pravidlo zipu se nepovažují situace, kdy jeden pruh např. odbočovací stojí a jeden pruh vedoucí rovně je volný a průjezdný. Pokud řidič kolonu předjíždí a na poslední chvíli se do stojící kolony v odbočovacím pruhu chce zařadit, nejde o použití pravidla zipu. Žádný z pruhů se zde totiž neukončuje, oba pruhy pokračují dále. Pravidlo zipu se zde neuplatní a řidiči v koloně nejsou povinni takové vozidlo pustit.
srovnání povinného ručení
Tip! Bez platného povinného ručení nesmíte usednout za volant. Nechte si poradit a vyberte si nejlevnější povinné ručení. Porovnejte si nabídky online.

Na druhou stranu se do takové situace každý řidič už někdy dostal třeba pro neznalost místa. Pak bývá rád, že ho ostatní do kolony pustí. Ne každý řidič má v hlavě rovnou záměr všechny nadrzo předjet. Zařazující řidič si nesmí vjetí do kolony vynucovat metodou plech na plech. I na silnice patří respekt jeden ke druhému.

kdy platí pravidlo zipování

Kdy platí pravidlo zipu?

Pravidlo zipu platí při souběžné jízdě, tedy při souvislém proudu vozidel.

Souběžná jízda je v zákoně definována takto: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen "souběžná jízda"); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu."

Pravidlo zipu při souběžné jízdě tedy budeme aplikovat :

 • Pokud máme na vozovce dva průběžné pruhy, ze kterých jeden přestane být průběžným.
 • Při zúžení dvou pruhů na jeden a snížení počtu jízdních pruhů.
 • V omezeních.
 • V místech dopravní nehody.

Řidič na použití pravidla zipu nemusí být upozorněn dopravní značkou. Na silnicích se můžete setkat se značkou pro zip (IP29), ale jde čistě jen o informativní značku. Pravidlo na druhou stranu platí i v místech, kde značka umístěna není.

10 mýtů o online srovnávači pojištění | Klik.cz
Jednou z možností, jak jednoduše porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven, je online srovnávač pojištění.

Jak správně použít pravidlo zipu?

Řidiči by měli při souběžné jízdě dojet každý ve svém pruhu až do místa, kde jeden z pruhů končí. Až před místem zúžení se řidiči zařadí střídavým způsobem do průběžného pruhu, který zůstává zachován.

Správné použití zipu zvyšuje plynulost provozu v místech s vysokou hustotou provozu.
Dojezd vozidel až na konec průběžného pruhu umožňuje využít na maximum pozemní komunikaci ve všech jízdních pruzích. Pokud se začnou vozidla různě řadit a zapojovat do průběžného pruhu náhodně a dříve než na konci svého pruhu, vznikne delší kolona, provoz se více zpomalí a může se stát, že kolona bude zasahovat i do předešlých křižovatek, které se tím také zbytečně zastaví.

Správný postup pro pravidlo zipu

Před místem, kde bude docházet ke snížení počtu jízdních pruhů, by měli řidiči zpomalit, prostě sundat nohu z plynu.

 1. Vyrovnejte rychlosti v obou pruzích.
 2. Vytvořte mezi auty mezery pro plynulé zařazení.
 3. Vždy dodržujte pravidlo jedno auto z jednoho pruhu a zařazení jednoho auta z končícího pruhu.

Že situace probíhá správě dokazuje fakt, že před zúžením nevznikají kolony a auta před ním nezastavují.

Kdy mohu na dálnici bez známky? | Klik.cz
Jízda po dálnici bez známky není vždy přestupek. Našli jsme hned několik výjimek. Vyhnout platbě za známku se mohou záchranáři či elektromobily.

Typické chyby při zipování

Příliš brzké zařazení z pruhu, který se má rušit, do průběžného pruhu, je typická chyba, kterou vidíme na silnicích. Situace pak vede k tomu, že pruh, který má končit, bývá prázdný, zatímco průběžný pruh stojí a je o poznání delší. Přitom pravidlo zipu řidičům přikazuje dojet při souběžné jízdě až na konec jízdního pruhu, který končí a až poté se zařadit. Nejde o předbíhání ve frontě, ale o správný postup.

Mezi časté chyby patří:

 • Nesrovnání rychlostí v obou pruzích.
 • Příliš brzké zařazování z pruhu, který bude končit.
 • Neponechání mezery v průběžném pruhu pro auta, která se mají zařadit.
 • Vynucování si zařazení.

Pořád platí, že jsme lidé a děláme chyby. Buďte při cestách opatrní a respektujte ostatní řidiče. Spěch a nervozita v současném provozu vyvolává zbytečné nehody.