Silnice pro motorová vozidla jsou základním prvkem rychlé komunikace. Na silničním spojení závisí zásobování a veškerá logistika. Jako řidiči na ně rádi nadáváme a smajlík s průpovídkou „Musíme to opravit“ v některých vzbuzuje až zvířecí pudy.

Přesto ale málokdo ví, co stojí za na první pohled jednoduchou opravou. Výstavba i renovace vozovky má několik fází a jedná se o administrativně komplikovanou záležitost.

💡
Projektanti více než 200 let hledají univerzální materiál, který bude levný a přitom vydrží prakticky cokoliv. S narůstající dopravou se přitom nároky na kvalitu silnic stupňují.

Rozpor mezi asfaltem a betonem

Povrch českých vozovek se vyrábí převážně z cementobetonových desek nebo asfaltobetonu. Jak již název napovídá, hlavní složkou povrchu vozovky je beton. I přesto, že se bavíme o „asfaltkách“, tvoří tato složka vyráběná z ropy pouhých 5 procent a slouží jenom jako pojivo.

Ačkoliv současná lobby razí výstavbu silnic z asfaltobetonové směsi, stavitelé tomuto tlaku odporují. Stejně jako jinde ve stavebnictví nelze jasně říci, který materiál je lepší. Vždy záleží na situaci, podloží i vytíženosti realizované komunikace.

💡
Pro cementový beton jasně mluví nízká cena. Jeho opravy jsou ale složitější a tím pádem i dražší. Beton je náchylnější na praskání při extrémních teplotách, má ale lepší protismykové vlastnosti.
povinné ručení cena
Tip! I přes aktuální stav českých vozovek musíte mít platné povinné ručení. Srovnejte si ceny pojištění automobilu a neplaťte ani korunu navíc.

Srovnání asfaltových a betonových povrchů

x Výhody Nevýhody
Asfaltobeton
 • Rychlejší oprava
 • Méně promrzá
 • Nižší hlučnost
 • Riziko popraskání vlivem tepla
 • Vyšší spotřeba paliva
 • Častější poškození
 • Cementový beton
 • Nevytváří se koleje
 • Menší počet oprav
 • Nižší cena
 • Hlučnost
 • Vyšší riziko tvorby námrazy
 • Poškozuje ho silničářská sůl
 • co je to silnice pro motorová vozidla
  Jak vnímáte stav českých silnic? Jezdí se vám po nich dobře?

  Silnice pro motorová vozidla – technologické trendy

  Bavíme-li se o pokroku ve stavebnictví, dopravní stavby patří k těm nejprogresivnějším. Často se jedná o zajímavá architektonická díla, která kombinují praktickou i estetickou stránku. Při stavbách se navíc sledují faktory jako hlučnost a dlouhodobá udržitelnost, čímž vzniká tlak na inovaci a využívání moderních technologií.

  Z projektového i architektonického hlediska je zajímavý například 23,5 km dlouhý úsek na dálnici D8 v Krušných horách. Ten zahrnuje přes 480 metrů vysoké převýšení a několik stavebně náročných tunelů a mostů. Celý úsek stál 19 miliard korun a navazuje na německou dálnici A17.

  Nové přísady do asfaltové hmoty

  Mezi nejnovější trendy ve výstavbě pozemních komunikací se řadí užití směsí s vysokým modulem tuhosti. O vzrůstajícím vlivu ekologického lobby svědčí i využívání příměsí do asfaltové hmoty.

  Aspha-min

  Přísada pod obchodním názvem Aspha-min snižuje teplotu při výrobě a pokládce asfaltu až o 30 °C. Tím se redukují emise nutné pro výrobu a zlepšuje se pracovní prostředí zaměstnanců.

  Noxer

  Z ekologického hlediska je zajímavá také přísada Noxer. Ta díky chemické reakci oxidu titaničitého a světla ničí oxidy dusíku z výfukových plynů. Ty zůstávají na povrchu vozovky a nedostávají se do ovzduší. Emisní špína na vozovce se pak jednoduše smyje nebo oprší.

  havarijní pojištění
  Tip! Při najetí do výmolu vám můře prasknout pneumatika, ulomí se kolo nebo se zdeformuje disk. Na žádost o odškodnění nespoléhejte, raději si spočítejte, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění.

  Jak se staví silnice pro motorová vozidla?

  Stavba pozemní komunikace je dlouhodobý a administrativně složitý proces. Od nápadu, až po přestřihnutí pásky často uplyne i několik let. Vše začíná projektem, který zohledňuje možný provoz a působení klimatických vlivů. Následně se vybere materiál vozovky.

  Některé chráněné krajinné oblasti doteď vyžadují pokládku klasických kočičích hlav.

  1. Geologický průzkum

  Po prvních studiích následuje geologický průzkum celé trasy. Zkoumá se stav a složení podloží, množství povrchových vod a další aspekty. To vše shrnuje projekt nové nebo rekonstruované silnice pro motorová vozidla. V něm mimo jiné najdete:

  • územní plán,
  • investiční záměr,
  • dokumentaci pro územní rozhodnutí,
  • dokumentaci pro stavební povolení,
  • studii o udržitelnosti v rámci dopravy,
  • majetková vyrovnání při výkupu pozemků.

  2. Příprava podloží pro stavbu

  Jestliže proběhnou všechna potřebná povolení, stavba může začít. Nejprve se sebere úrodná ornice a v případě rekonstrukce se odstraní staré vrstvy vozovky. Následně se pomocí těžké techniky stavba zbaví hlušiny, která novou komunikaci neunese. Ta často slouží k vytváření náspů a terénním úpravám okolí nové silnice.

  3. Pokládka jednotlivých vrstev silnice

  Po vytvoření vhodného podloží se položí první podkladové vrstvy. Na ně se nanese nosná drenážní asfaltová vrstva, což je hrubá a velmi pórovitá směs asfaltobetonu. Pokládku hrubé směsi následuje jemná směs a nakonec tzv. obrus – finální povrch, po kterém jezdíme.

  díra na silnici
  I takto vypadají některé silnice u nás v České republice.

  České silnice jsou na úrovni Íránu

  Ačkoliv vznikají moderní technologie, české silnice pro motorová vozidla na tom nejsou nejlépe. Podle posledního průzkumu z roku 2019, je stav silnic v Čechách podobný některým africkým zemím. Česká republika se v žebříčku nachází vedle Íránu. Lépe než my na tom jsou i státy jako Senegal, Jordánsko nebo Honduras.

  Tip! Přečtěte si náš další článek: Ceny pojištění automobilů v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi

  💡
  Alarmující je i srovnání státu s podobným hrubým domácím produktem. Země jako Španělsko nebo Portugalsko se nachází v první desítce. Před námi jsou i všechny země skupiny V4 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko).

  Výklad těchto dat necháme na vás, je ovšem zřejmé, že výstavbu a renovaci nových komunikací vlády dlouhodobě podceňují. V České republice přitom najdeme přes 5 tisíc kilometrů silnic. Do budoucna jim tak přejme především větší zájem a pozornost kompetentních osob.