Smrt blízkého člověka je pochopitelně velmi náročná situace, jež je spojená s řadou povinností, ve kterých je často těžké se orientovat. V tomto článku se společně podíváme na to, jak postupovat v případě, že jste zdědili automobil. Přiblížíme si nejen přepis vozidla po zemřelém, ale podívám se i na povinnosti spojené s povinným ručením.

Ukončení pojistné smlouvy z důvodu úmrtí

Jak je to s povinným ručením v případě smrti pojistníka? Vzhledem k tomu, že je povinné ručení vázáno na vozidlo, a ne na pojistníka, na dědice přechází povinnost hradit povinné ručení ihned po úmrtí majitele vozu.

💡
V případě, že vozidlo zdědilo více dědiců, tuto povinnost přebírá ten, který byl k platbě povinného ručení pověřený ostatními dědici. Pokud neexistuje žádný dědic, povinnost platby přechází na správce dědictví.
povinné ručení cena
Tip! Srovnejte si pojištění vozidla během chvilky. Zjistěte, kde ho mají nejlevnější a jaké asistenční služby zahrnuje. Zdarma, nezávazně, online.

Co hrozí, pokud nebudete platit povinné ručení?

Platba povinného ručení je bohužel jednou z mnoha povinností, které na vás čekají, pokud vám zemře blízká osoba. V případě, že byste povinné ručení neplatili, mohli byste dostat pokutu.

Dobrou zprávou však je, že vás zpravidla Česká kancelář pojistitelů, která mimo jiné řeší právě i pokuty za nepojištěné automobily, nejdříve písemně upozorní na nezaplacenou pojistku. Je však třeba říci, že to není její povinnost, takže vás vůbec upozornit nemusí.
auto po zemřelém

Zděděné auto můžete přepsat nebo vyřadit

Poté, co obdržíte úmrtní list, ho musíte zaslat poštou nebo mailem pojišťovně, u které měl pojistník povinné ručení sjednané. Musíte se také rozhodnout, co s autem uděláte.

Pokud si ho chcete nechat, čeká vás přepis vozidla. V případě, že o automobil zájem nemáte, můžete ho nechat vyřadit z registru vozidel.
Pojišťovně nezapomeňte zaslat výpověď povinného ručení.

Přepis vozidla po zemřelém

Jak přepsat auto, když majitel zemře? Vozidlo, které jste nabyli v dědickém řízení na základě rozhodnutí soudu, je nejdříve nutné přihlásit na dědice. Myslete na to, že tuto povinnost máte i tehdy, kde chcete vozidlo prodat novému vlastníkovi. Lhůta pro přihlášení vozidla na dědice je 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci dědického usnesení.

Kde přepsat vozidlo?

Vozidlo po úmrtí majitele můžete přepsat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Přepsat ho můžete na úřadě buďto osobně nebo ho může přepsat osoba vámi zplnomocněná. Co budete k přepisu automobilu potřebovat?

  • vyplněný formulář pro přihlášení auta k registraci do registru silničních vozidel,
  • technický průkaz,
  • zelenou kartu k povinnému ručení,
  • originál či úředně ověřenou kopii dědického usnesení s vyznačením právní moci,
  • protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní.
Kdo platí přepis auta? Kdo je finančně zodpovědný? | Klik.cz
Jaké povinnosti jsou s koupí nebo prodejem auta spojené.? Jedním z důležitých kroků je samozřejmě přepis auta. Kdo platí přepis auta?

Jak je to s ekologickou daní u zděděných vozidel?

Některá starší vozidla jsou spojená s povinností platit ekologickou daň. Dědici, kteří auto přepsali na sebe, jsou však od platby této daně osvobození.

Dluhy na povinném ručení u zděděných automobilů

Majitel vozidla, který nemá sjednané povinné ručení, má povinnost přispívat do fondu České kanceláře pojistitelů. Poplatek se platí za každý nepojištěný den.

V případě, že původní majitel povinné ručení neplatil, dluh bohužel přejde na vás jako na dědice, za předpokladu, že dědictví po svém příbuzném přijmete.

Jak na přepis vozidla po zemřelém? Přepis vozidla můžete provést na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, a to do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci dědického usnesení. Pokud zdědíte automobil, nezapomeňte myslet na to, že vám vzniká povinnost platit povinné ručení.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: