Chcete ukončit smlouvu o povinném ručení u pojišťovny Direct? Ukončení smlouvy je možné hned z několika důvodů, jedním z nich je samozřejmě i prodej vozidla.

V tomto článku se tedy podíváme na to, jak postupovat v případě, že chcete u pojišťovny Direct vypovědět povinné ručení a nastíníme si také, jak na prodej automobilu, a to i v případě vozů se skrytou vadou.

Pojišťovna Direct: Ukončení smlouvy

Existuje několik situací, kdy je možné vypovědět u pojišťovny Direct povinné ručení. Pojďme se na ně společně podívat:

  • Ukončení smlouvy ke konci pojistného období: Asi tou nejčastější situací, kdy dochází k ukončení pojistné smlouvy, je konec pojistného období, na které byla smlouva uzavřená. Myslete na to, že je nutné v tomto případě výpověď pojišťovně doručit nejpozději šest měsíců před koncem pojistného období.
  • Odstoupení do 14 dnů: V případě, že jste povinné ručení sjednali po telefonu nebo online, můžete podobně jako u nákupu zboží na e-shopu od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů.
  • Odstoupení do 2 měsíců: Smlouvu také můžete vypovědět do dvou měsíců od jejího uzavření. Doba, kdy zanikne povinné ručení, je v tomto případě 8 dní po doručení výpovědi.
Výpověď pojistné smlouvy - jak pojištění ukončit? | Klik.cz
Víte, jak ukončit povinné ručení? Pojišťovny s tímto pro ně nepříjemným momentem často dělají cavyky z důvodu neakceptování způsobu výpovědi.
  • Zrušení smlouvy v případě pojistné události: Další situací, kdy můžete smlouvu ukončit, je její zrušení do tří měsíců od nahlášení pojistné události.
  • Specifické situace: Existuje ještě několik specifických situací, za kterých je možné smlouvu vypovědět. Více o těchto situacích vyčtete z pojistných podmínek, občanského zákoníku nebo zákona o povinném ručení.
  • Zrušení pojištění v případě prodeje, krádeže nebo vyřazení auta: Ukončení smlouvy je samozřejmé v případě, že dojde ke krádeži auta, vyřazení vozu z evidence vozidel a v neposlední řadě k prodeji auta.
povinné ručení cena
Tip! Srovnejte si pojištění vozidla během chvilky. Zjistěte, kde ho mají nejlevnější a jaké asistenční služby zahrnuje. Zdarma, nezávazně, online.

Odstoupení od kupní smlouvy automobilu

Jak už jsme nastínili v úvodu, jednou ze situací, kdy je možné ukončit smlouvu o povinném ručení, je prodej automobilu. Pokud čeká prodej auta i vás, možná vás zajímá nejen to, jak ukončit povinné ručení, ale také to, kdy může kupující odstoupit od kupní smlouvy vozu. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že odhalil podstatné vady, o kterých nebyl obeznámený prodávajícím.

Za podstatnou vadu je považovaná závada, která znemožňuje užívat automobil k účelu, k jakému byl zakoupený.
direct jak ukončit smlouvu

Odstoupení od kupní smlouvy auta: Vzor

Pokud plánujete koupit automobil vy, na internetu najdete vzor odstoupení od kupní smlouvy, do kterého stačí pouze doplnit potřebné informace.

Kdy nelze odstoupit od smlouvy?

Od smlouvy o prodeji automobilu není možné odstoupit v případě, že jsou závažné vady specifikované ve smlouvě nebo v případě, že ostatní vady odpovídají používání nebo opotřebení vozu.

Kdy může prodávající odstoupit od kupní smlouvy?
Prodáváte ojeté auto. O vadách na autě kupujícího otevřeně informujete, přesto vám strašák jménem “odstoupení od kupní smlouvy auta” nedá spát.

Co se považuje za skrytou vadu u auta?

Za skrytou vadu se u automobilu považuje taková vada, o které prodávajícího kupující neinformoval a kupující nemohl běžným způsobem vadu odhalit nebo ji nebylo možné zjistit během zkušební jízdy.

K nejčastější skrytým vadám při prodeji automobilu patří problémy s palivovým čerpadlem, poškozené rozvody, únik chladicí kapaliny a oleje apod.
ukončení direct

Jak prodat auto s vadou?

V případě, že chcete prodat auto s vadami, které nejste schopni odstranit, případně je odstraňovat nechcete, vždy tuto skutečnost nahlaste kupujícímu předem.

V opačném případě by hrozilo, že kupující od smlouvy odstoupí.

Existuje nějaký způsob, jak se zbavit odpovědnosti za skryté vady vozidla? Odpovědnosti za vady je možné se zbavit tím, že v rámci kupní smlouvy kupující prohlásí, že přijímá odpovědnost za skryté vady a nebude vůči prodávajícímu uplatňovat žádná práva z vad.

Kde koupit ojeté auto? Jak odhalit skryté vady? | Klik.cz
Ojeté auto bylo nedostatkové zboží, což se projevilo na ceně. Dnes je situace lepší – víte ale, kde ojeté auto koupíte a nespálíte se při tom?

Máte sjednané povinné ručení u pojišťovny Direct? Odstoupení od smlouvy z povinného ručení je možné hned z několika důvodů, a to včetně prodeje automobilu. V případě prodeje auta může kupující od smlouvy odstoupit, pokud odhalí závažné vady na voze.