Opatrnost na silnici by měla být základem jízdy všech řidičů. U některých skupin řidičů však dochází k dopravním nehodám častěji než u jiných. V následujících řádcích se podíváme na to, co si představit pod pojmem riziková skupina řidičů a na co si dávat na silnicích pozor.

Riziková skupina řidičů: Kdo do ní spadá?

Za rizikovou skupinu řidičů se považují řidiči, kteří mají zvýšenou pravděpodobnost účasti v dopravních nehodách a také lidé se zdravotními problémy, které ovlivňují schopnost řídit bezpečně. Rizikové řidiče je možné rozdělit do čtyř skupin:

Starší řidiči

Jednu ze skupin rizikových řidičů tvoří starší řidiči. Mohou být totiž omezeni různými zdravotními problémy, které ovlivňují jejich schopnost řídit, ať už se jedná o omezenou hybnost nebo zhoršený zrak. Řidiči senioři musí ve svých 65 letech absolvovat první povinnou lékařskou prohlídku. Další musí následně absolvovat v 68 letech a poté každé dva roky.

Mladí řidiči

Rizikovou skupinu samozřejmě představují i mladí řidiči, kteří nemají dostatečné řidičské zkušenosti.

povinné ručení cena
Tip! Na každé auto musíte mít platné povinné ručení. Srovnejte si ceny pojištění automobilu a neplaťte ani korunu navíc. Nezávazně, online, zdarma.

Věděli jste?

Podle novely silničního zákona mají řidiči od 1. 1. 2024 možnost řídit automobil už od 17 let, ale pouze pod podmínkou, že bude vedle mladého začínajícího řidiče sedět mentor. Mentor musí být zapsaný v registru řidičů a musí být bezúhonný a zkušený.

💡
Nově také platí, že v případě, že řidič jakéhokoliv věku ve zkušební době dvou let spáchá závažný dopravní přestupek na úrovni tří „trestných“ bodů, má povinnost do tří měsíců absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů, pokud nechce o řidičský průkaz přijít.

Řidiči s předchozími dopravními přestupky

Další rizikovou skupinu tvoří řidiči, kteří v minulosti spáchali dopravní přestupky nebo nehody.

Řidiči se zdravotním omezením

Za rizikové řidiče se považují i osoby s některými zdravotními omezeními, ke kterým se řadí například srdeční choroby, mentální poruchy, diabetes nebo epilepsie.

Jak na rizikovou skupinu řidičů nahlíží pojišťovny?

Pokud spadáte do některé z výše uvedených skupin rizikových řidičů, je možné, že se to promítne do ceny za povinné ručení nebo havarijní pojištění.

Pojišťovny totiž berou při výpočtu výše pojistného v potaz nejen typ nebo stáří vozidla, ale také samotného řidiče.

Na základě věku do rizikové skupiny pojišťovny řadí mladé a starší řidiče. Obecně platí, že čím je řidič mladší, tím je pro pojišťovnu rizikovější. Co se týče starších řidičů, hranici mají pojišťovny zpravidla stanovenou nad 60 nebo 65 let.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě? | Klik.cz
K vážnějším dopravním nehodám je potřeba volat policii ČR. U méně závažných nehod postačí vyplnit formulář. Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Nejčastější příčiny dopravních nehod na českých silnicích

Při řízení byste si měli dát pozor nejen na rizikovou skupinu řidičů, ale snažit se také minimalizovat riziko dopravních nehod. Podle statistik v loňském roce došlo k celkem 94.945 dopravním nehodám, u kterých asistovala Policie ČR. Výše hmotných škod v roce 2023 dosáhla 7,69 miliard korun. A jaké byly v roce 2023 nejčastější příčiny dopravních nehod?

  1. nevěnování se řízení: 23,6 %
  2. nesprávné otáčení nebo couvání: 11,8 %
  3. vyhýbání se bez dostatečného bočního odstupu: 7.8 %
  4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky: 7,1 %
  5. nezvládnutí řízení vozidla: 6,7 %
  6. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem: 5,9 %
riziková skupina řidičů zdravotní problémy

Kde dochází k dopravním nehodám nejčastěji?

Dalším způsobem, jak předcházet riziku dopravní nehody, je zvýšená pozornost v rizikových úsecích. Jak zjistíte, o jaká místa se jedná? Na internetu je k dispozici mapa rizikových míst, která zobrazuje takřka 700 lokalit spojených s největším množstvím dopravních nehod v uplynulých dvou letech.

Nejvíce rizikových míst se dle mapy nachází v Praze a jejím okolí.

Riziková skupina řidičů je definovaná tak, že se jedná o řidiče, kteří mají zvýšenou pravděpodobnost účasti na dopravních nehodách nebo mají zdravotní problémy, které omezují jejich schopnost řídit bezpečně.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: