Registrační značka patří k povinnému vybavení každého přihlášeného vozu. Na první pohled nicneříkající shluk písmen a čísel funguje dává vozidle v evidenci svoje místo a mimo jiné určuje, které SPZ kraje vydaly. Co znamenají číselné kombinace na registračních značkách?

Povinnost vybavení vozidla registrační značkou udává řidičům zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Na jeho základě se při první registraci předělí vozidlu jedinečná poznávací značka, která provází vůz po celou dobu provozu a slouží především k vizuální identifikaci majitele vozidla.

Co je to registrační značka?

Formát registračních značek se liší podle typu vozidla. Nejčastěji mají SPZ podobu hliníkové tabulky s černobílou kombinací písmen. Zajímavostí je, že každá SPZ se vyrábí ručně na speciálním lisu. Série značek objednává Ministerstvo dopravy podle poptávky krajů.

Spolu s obdrženou registrační značkou si s sebou řidič z odboru dopravy odnáší i několik povinností. SPZ musí být čistá a čitelná. Za špinavou, zasněženou, nebo dokonce chybějící registrační značku hrozí řidiči zákaz řízení až na 1 rok a pokuta 5.000–10.000 Kč.
spz ukázka

Druhy registračních značek

Na silnicích nejčastěji potkáme černobílou registrační značku. Ta označuje osobní a nákladní vozidla, autobusy, přívěsy a motocykly. Vedle ní ale existují jiné druhy státních poznávacích značek:

  • Modrá písmena na bílé značce – auta diplomatických a konzulárních úředníků
  • Zelená čísla na bílé značce (písmena dle SPZ kraje se čtyřmístným kódem) – testovací vozy a další auta, která prozatím dostala povolení k provozu na pozemních komunikacích
  • Zelená čísla na bílé značce s písmenem V vlevo – veteráni a další historická vozidla
  • Zelená čísla na bílé značce s písmenem R vlevo – závodní speciály
  • Pouze číselná značka – vozidla ve vlastnictví Armády České republiky
  • Černá písmena na žluté značce – zvláštní motorová vozidla, nejčastěji zemědělské, stavební a vojenské stroje
  • Černé písmo na bílé značce s červeným okrajem – vozidla určená pro vývoz
💡
Podoba registračních značek se v minulosti změnila. Přesto je ale česká dopravní legislativa konzervativnější než například americké registrační značky. Ty jsou typické barevným zabarvením a ozdobnými grafickými prvky.
srovnání povinného ručení
Tip! Bez platného povinného ručení nesmíte usednout za volant. Nechte si poradit a vyberte si nejlevnější pojištění automobilu pro váš vůz. Porovnejte si nabídky jedním klikem.

Co najdeme na registrační značce?

Dnešní registrační značky mají podobu tabulky s přidělenou kombinací písmen a čísel. Jejich podobu stanovila změna zákon z roku 2001. Hlavním důvodem ovšem nebyla grafická změna, ale potřeba nového systému přidělování číselných kombinací.

Značka od změn na počátku milénia označuje SPZ kraje. Pěti až sedmimístný kód podle typu vozidla určuje, který kraj značku přidělil. Na rozdíl od starého vzoru je dnes značka přenosná a při převodu vozidla do jiného kraje zůstává původní. Příslušnost majitele vozidla do kraje dle SPZ dnes již nerozeznáme.
💡
Tvorba kódů na registrační značce podléhá několika pravidlům. Kromě délky značky se pravidla týkají některých znaků. Kvůli záměně se nepoužívají znaky G, O, Q a W – hrozí u nich riziko záměny s C, V, 0 a 6).

Vedle SPZ kraje a města najdeme na značce také označení státu, ve kterém bylo vozidlo registrováno. To se nachází na levé straně v modrém proužku se znakem Evropské unie. Českou republiku reprezentuje známá zkratka CZ. Poslední čtyřčíslí označuje pořadí registrační značky v evidenci.

spz česká republika

SPZ kraje a jejich určení

Změny v roce 2001 zúžili 77 okresů na 14 krajů. SPZ kraje najdeme na druhém místě zleva ohraničený dvěma číslicemi nebo číslicí zleva a písmenem zprava. Záleží na tom, zda konkrétní kraj sáhl do rezerv, nebo využívá původní sérii značek.

Jak ale poznamenáváme, kraje dle SPZ dnes už nepoznáte. Změny umožnily přenos značky mezi kraji a řidiči proto při převodu nemusí SPZ měnit. Označení kraje ukazuje pouze na to, ve kterém kraji bylo vozidlo registrováno.

SPZ kraje a města

Kód Kraj Město
A Praha Praha
B Jihomoravský Brno
C Jihočeský České Budějovice
E Pardubický Pardubice
H Královéhradecký Hradec Králové
J Vysočina Jihlava
K Karlovarský Karlovy Vary
L Liberecký Liberec
M Olomoucký Olomouc
P Plzeňský Plzeň
S Středočeský Praha
T Moravskoslezský Ostrava
U Ústecký Ústí nad Labem
Z Zlínský Zlín

Do roku 2009 vydávaly kraje SPZ vždy jen s jedním písmenem. Jednopísmenné kombinace jako první vyčerpala Praha a v roce 2009 přišla s dvoupísmenným formátem (1AD xxxx). Prahu postupně následovala většina krajů.

havarijní pojištění
Tip! Ať už vás zajímají písmena a čísla na registračních značkách, nebo hledáte nejlepší havarijní pojištění pro své auto, Klik je tu pro vás. S naším srovnávačem havarijního pojištění najdete nejlepší nabídky rychle a snadno.
historie spz

Historie registračních značek

Současný model podoby registračních značek přijala československá legislativa v roce 1932, kdy opustila přežitý rakousko-uherský model. Po druhé světové válce v roce 1945 byly zavedeny značky s kódem země a okresu.

Tím ale změny nekončí. V roce 1953 parlament přijal značky s označením kategorie vozidla a zaniklo označení okresu. Tato podoba panovala do roku 1960, kdy se značky v letech 1960–1964 postupně vrátily k označení okresu a země.

Na značkách jsme až do roku 2001 našli dvoupísmenný kód s označením okresu. Velké okresy jako Kladno měly dokonce jeden hlavní a jeden rezervní (KL a KD). Již v 90. letech ale bylo jasné, že s rozvojem automobilismu systém přestává vyhovovat – okresům docházely kombinace, stále častěji sahaly do rezerv nebo si půjčovaly kombinace od sousedních okresů.

Tehdejší systém skončil v roce 2001 spolu se změnou státní správy, kdy okresy zanikly. Registrační značky vydané do roku 2001 ale stále platí. Podle dosavadního rozvoje je ale jedno jasné – kraje dle SPZ dříve či později nahradí nový systém. Jaký to ale bude, zůstává záhadou.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: