Ať už se jedná o výměnu poškozené SPZ nebo její ztrátu, její náhradu ukládá zákon. Výměna SPZ je běžný úkon v životě řidiče a potká téměř každého. Jedná se o běžný proces, který zabere maximálně pár hodin času. Podobně jako další úkony na odboru dopravy s sebou ale nese jistou míru byrokracie…

SPZ, registrační značka nebo lidově espézetka. Nezáleží na tom, jak jí říkáte. Důležité je, že ji máte. Jedná se o plechovou tabulku s kombinací písmen a číslem, umístěnou vpředu a vzadu na vozidle.

Registrační značka a legislativa

Povinnost registrační značky definuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ten říká, že se:

„Fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky.“
💡
Ač se to nemusí zdát, absence registrační značky na vozidle je vážný přestupek. Policisté ho s řidiči neřeší na silnici blokovou pokutou, ale automaticky ho postupují do přestupkového řízení. V něm řidičům hrozí pokuta 5.000 až 10.000 Kč a zákaz činnosti na 6 až 12 měsíců.
auta na parkovišti

Ztráta a výměna SPZ

Nejčastějším případem, kdy řidiči mění registrační značku, je její ztráta. Při její ztrátě, ať už před jízdou nebo během jízdy, neprodleně odstavte vozidlo z veřejné komunikace. Bez registrační značky nikdy nepokračujte v jízdě a neprodleně navštivte odbor dopravy příslušného úřadu.

💡
Úřad registrační značku zaeviduje jako ztracenou a zneplatní ji. Obecně platí, že čím dříve, tím lépe. Rychlé zneplatnění zamezí možnému zneužití SPZ.

S sebou si na úřad vezměte:

💡
Výměna SPZ cena stojí 200 Kč za každou tabulku a správní poplatek 50 Kč. Pokud měníte SPZ na vozidle, zaplatíte 450 Kč, u motorek a mopedů pouze 250 Kč. Výměna SPZ na vozidle a přívěsu na kola stojí 650 Kč.
havarijní pojištění
Tip! Na silnici vás může překvapit ledacos. Dopravní nehody jsou časté a škody na autě značné. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění.

Odcizení registrační značky

Další příčinou výměny SPZ je její odcizení. Někteří zloději kradou registrační značky na parkovištích a ty dále využívají k trestné činnosti – například tankování a ujetí z čerpací stanice, nebo k jiné trestné činnosti.

Postup při výměně odcizené registrační značky je stejný jako v případě ztráty. Ještě před tím se ale dostavte na nejbližší oddělení Policie České republiky. Zde nahlaste registrační značku jako ztracenou, čímž dojde k její evidenci pro případnou trestnou činnost.

Policie České republiky vám vystaví protokol o ztrátě registrační značky. S ním dojděte na příslušný odbor dopravy. Veškeré doklady jako v případě, že vás postihne běžná výměna SPZ. Výhodou je, že nic neplatíte.

povinné ručení cena
Tip! Srovnejte si ceny pojištění automobilu během chvilky. Zdarma a nezávazně.
dálniční kamera

Výměna poškozené SPZ

Třetí variantou, kdy měníte registrační značku, je její poškození. Nejčastěji se to stane na zadní registrační značce, kdy dojde k jejímu promáčknutí. Výjimkou ale není ani nečitelnost přední nebo zadní SPZ. Výměnu registrační značky může také nařídit silniční kontrola a STK.

💡
V případě náhrady poškozené espézetky je možná výměna poškozené SPZ za stejnou. Vždy ale musíte odevzdat poškozenou registrační značku. Odlišný je ale přístup úřadů – některé vám ji zabaví ihned, jiné ji vymění kus za kus po výrobě duplikátu.

Na duplikát se čeká přibližně 14 dní a stojí stejně jako výměna ztracené SPZ:

Osobní automobily a jiná vozidla 450 Kč vč. správního poplatku
Motocykl 250 Kč vč. správního poplatku
Moped 250 Kč vč. správního poplatku

Výměna SPZ při přepisu vozidla

Dnes se registrační značky při převodu vozidla obvykle nemění. V minulosti se ale jednalo o běžný proces. Registrační značky si evidovaly kraje zvlášť a mezi kraji nebyly převoditelné.

V případě, že se vám nelíbí registrační značka z jiného kraje, úřady vám ji nevymění. Zákon ukládá, že výměna registrační značky lze provést pouze ve třech případech:

  • ztráta,
  • poškození,
  • odcizení.
registrační značka na černém autě

Registrační značky na přání

Vedle běžných SPZ existují i speciální registrační značky. O tu si může zažádat každý majitel vozidla na příslušném odboru dopravy. Celý proces následně proběhne schvalováním obecního úřadu s rozšířenou působností.

Žádost o značku na přání má několik pravidel:

  • značka musí obsahovat nejméně jednu číslici,
  • nesmí na ní být diakritika, interpunkce a speciální znaky,
  • nelze použít písmena G, CH, O, Q, W – jediné O lze nahradit za 0,
  • nesmí obsahovat hanlivé nebo urážlivé výrazy definované Ministerstvem dopravy – jejich seznam najdete zde,
  • na značce nesmí být zkratky veřejných orgánů (PCR, MVCR a další),
  • značka nesmí být zabrána někým jiným.

Po schválením obecním úřadem prochází značka kontrolou na Centrálním registru vozidel. Ten kontroluje duplicity nebo rezervaci někým jiným. O rezervaci značky na přání lze zažádat na 6 měsíců dopředu. Po této době dochází k propadnutí rezervace a značku může použít někdo jiný.

Registrační značka na přání má několik specifik. Kromě vyšší ceny (5.000 Kč za jednu tabulku) ji nelze duplikovat při ztrátě nebo odcizení. Na druhou stranu je ale převoditelná při prodeji vozidla. Prodejce ji může vyjmout, zarezervovat na 3 měsíce a následně zaregistrovat na nové vozidlo.

Nyní už víte, co je potřeba při výměně SPZ a kolik nová značka stojí. Nová registrační značka je především byrokratický úkon. Pokud nepožádáte o značku na přání, vyjde vás na pár stovek. O to více zamrzí časová investice v případě krádeže nebo její ztrátě.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: