Silniční kontrola dříve či později potká každého řidiče. Jedná se o kontrolní mechanismus, kterým si státní správa ověřuje stav vozidla, platnost řidičského oprávnění a to, zda řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu.

Silniční kontrola – co k ní potřebujete?

Silniční kontroly jsou jedním z nástrojů, které pomáhají s bezpečností na silnicích. Oprávněná osoba během nich kontroluje řidičský průkaz a další doklady, technický stav vozidla a další věci.

Někteří řidiči kontroly nenávidí, ale jestli jezdíte podle pravidel, nemáte se čeho bát.

Kdo provádí silniční kontrolu?

Silniční kontrola je policejní nebo úřední úkon, který provádí oprávněná osoba. Oprávnění zastavit vozidla má příslušník Policie České republiky a vojenské policie. To ale neznamená, že vás nemůže zastavit nikdo jiný.

Kdo má oprávnění k zastavení vozidla?

  • Policista v uniformě – uniforma je v tomto případě zásadní. Úpravu těchto stejnokrojů upravuje vyhláška Ministerstva vnitra. V praxi to znamená, že na úboru policisty by měl být výrazný nápis Policie, jeho služební číslo a odznak. Podoba uniforem se může lišit podle ročního období a situace.
  • Vojenský policista – příslušnost k vojenské policii prokazuje příslušník rukávovým znakem vojenské policie. Vojenská policie má stejné pravomoci jako Policie České republiky.
  • Strážník Městské policie – ten vás může zastavit pouze ve dvou případech. Silniční kontroly se týká pouze podezření z přestupku týkající se bezpečnosti silničního provozu, tedy na porušení přestupkového zákona.
💡
Za přestupky týkající se bezpečnosti silničního provozu se považuje překročení povolené rychlosti, nezastavení na červenou a nedání přednosti. Pozor si dejte také na předjíždění na přechodu pro chodce a nebezpečné předjíždění obecně.
srovnání povinného ručení
Tip! To, zda vás policista zastaví kvůli silniční kontrole ovlivnit nemůžete, můžete se na ni ale připravit. Například mít platnou technickou a sjednané zákonné povinné ručení na vaše auto. S naším srovnávačem si můžete porovnat nabídky pojišťoven a vybrat povinné ručení, které vám nejlépe vyhovuje.
pokyny policisty
Vnímejte pokyny policisty. Ten vás může zastavit různými způsoby.

Jakým způsobem policista zastavuje vozidlo?

Silniční kontrola začíná zastavením. Policista vozidlo signalizuje kontrolu třemi způsoby:

  • Zastavení stavěcím terčem, kdy policista vstoupí do vozovky a navede řidiče na krajnici.
  • Zastavení vozu jedoucího za policejním vozidlem je způsob, kdy hlídka předjede řidiče a rozsvítí nápis STOP. Řidič zastaví za policejním vozem.
  • Zastavení auta jedoucího před policejním vozidlem se provádí nejčastěji v noci. Policejní vozidlo rozbliká majáky a rozsvítí nápis STOP. Řidič zastaví na nejbližším možném místě.

Jak probíhá silniční kontrola?

Namátkovou kontrolu provádí pouze příslušník Policie České republiky. Ten ji započne zastavením vozidla a kombinací slovního a vojenského pozdravu. Po něm obvykle následuje výzva k vypnutí motoru a předložení dokladů.

Během silniční kontroly policista může požádat o prohlídku vozidla. Týká se to těchto případů:

  • pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách,
  • pátrání po zbraních, střelivu, výbušninách a dalších nebezpečných látkách,
  • pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti.
V takovém případě má řidič povinnost otevřít kufr a umožnit policistovi přístup do kabiny vozidla a prostoru pro posádku vozidla. Prohlídku vozidla nelze provést v případě namátkové kontroly – policista by měl u sebe mít příslušné oprávnění k této prohlídce.
kontrola povinného ručení
Během silniční prohlídky vás čeká i kontrola povinného ručení.

Povinné doklady

Co potřebujete, když vás zastaví hlídka policistů? Policie běžně kontroluje technický stav vozidla a povinnou výbavu. Ještě předtím si ale vyžádá silniční kontrola doklady. Které to jsou?

💡
Jestliže je řidičovi vozidla nad 60 let, má povinnost s sebou vozit i doklad o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla. Na tuto prohlídku řidiči chodí v 60, 65 a 68 letech. Od tohoto roku jsou prohlídky povinné každé dva roky.

Jak je to s občanským průkazem? Při namátkové kontrole ho řidiči předkládat nemusí. Platí to pouze při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu, k čemuž vyzve řidiče silniční kontrola. V takovém případě má řidič povinnost předložit občanský průkaz.

havarijní pojištění
Tip! Nenechávejte nic náhodě a buďte předvídaví. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění.

Alkohol a drogy při silniční kontrole

Nedílnou součástí silniční kontroly je dechová zkouška a test na drogy. První zmíněné se provádí prakticky vždy. Jedná se o banální test a silniční kontrolu nezdrží o více než pár vteřin. Tedy aspoň v případě, že její výsledek je negativní.

💡
Pokud řidiči nadýchají, dopouští se přestupku jízda pod vlivem alkoholu. S řidičem je zahájeno řízení o zadržení řidičského průkazu a postupuje se do přestupkového nebo trestního řízení podle hodnoty nadýchaného alkoholu.

Jak je na tom silniční kontrola a test na drogy?

Policisté využívají testy ze slin prostřednictvím zařízení Drugwipe. To během deseti minut rozpozná pět běžně užívaných drog. V případě pozitivního výsledku se řidič dopustil trestného činu a hrozí mu pokuta 25 až 50 tisíc Kč, 1 až 2 roky zákazu řízení a 7 bodů.

silniční kontrola test na drogy
Silniční kontrola může zahrnovat i test na drogy ze slin.

Jak se chovat během kontroly?

Silniční kontrola není maturita. Není důvod k panice ani k nepříjemnému chování. Mějte na paměti, že policista je člověk jako vy a podobné úkony jsou součástí jeho povolání. Někteří řidiči mají tendenci být protivní, ostražití, jiní naopak nuceně vtipní – je to zbytečné.

To ale neznamená, že chování neovlivní silniční kontrolu. Platí to zejména v případě přestupku. Policista má možnost dát nižší sazbu, na což má pochopitelně vliv i průběh silniční kontroly.

Silniční kontrola je nezbytným opatřením k zajištění bezpečnosti na našich silnicích. Je důležité dodržovat pravidla a spolupracovat s kontrolními orgány, aby se minimalizovala rizika dopravních nehod. Není ale důvod k panice – řidič s čistým štítem se nemá čeho bát.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: