Co je to velký technický průkaz a jaké informace obsahuje? Přečtěte si náš článek a získejte ucelený přehled o tomto důležitém dokumentu. Co by měl vědět každý majitel vozidla v České republice? Jaké legislativní změny ohledně velkého technického průkazu se chystají?

💡
Velký a malý techničák: Co se mění od ledna 2024? Nový technický průkaz! Co přinesly změny od roku 2024? Vše potřebné se dovzíte zde.

Co je to velký technický průkaz?

Velký technický průkaz neboli "Osvědčení o registraci vozidla" je oficiální dokument, který obsahuje podrobné informace o vozidle. Vlastník jej dostane při první registraci a je platný po celou dobu životnosti vozidla. Není třeba jej předkládat při běžné silniční kontrole.

💡
Technický průkaz potřebujete mimo jiné při registraci vozidla a při jeho převodu na nového majitele. Je dobré také vědět, že jej nelze zaměňovat s malým technickým průkazem. Při jejich záměně se dopouštíte přestupku. (Není tedy radno vozit velký technický průkaz všude s sebou). Uschovejte si jej na bezpečném místě.
velký technický průkaz
Velký technický průkaz bude od roku 2024 v digitální podobě.

Co obsahuje velký technický průkaz?

Na přední straně najdeme údaje o vlastníkovi/provozovateli auta, na straně druhé zejména technické údaje o vozidle.

Údaje o majiteli

Zde jsou uvedeny informace o majiteli vozidla (jméno, adresa a datum narození). Pokud dojde k prodeji vozidla, tedy ke změně vlastníka vozidla, zapisuje se sem i údaj o novém majiteli.

V případě, že je automobil na leasing, je jako vlastník uvedena leasingová společnost. Kupující je zapsán jako provozovatel. Do kolonky vlastníka vozidla je zapsán až po zaplacení poslední leasingové splátky.

Datum první registrace

Jedná se o datum, kdy bylo vozidlo poprvé registrováno.

Technické údaje o vozidle

 • Typ vozidla
 • Tovární značka
 • Kategorie vozidla
 • VIN (výrobní číslo vozidla)
 • Počet sedadel
 • Barva vozidla
 • Hmotnost
 • Výkon motoru
 • Palivo, spotřeba a emisní normy

Údaje o technických prohlídkách

V této části jsou uvedeny záznamy o technických prohlídkách a datum platnosti poslední technické kontroly.

srovnání povinného ručení
Tip! Bez platného povinného ručení nesmíte usednout za volant. Nechte si poradit a vyberte si nejlevnější pojištění automobilu pro váš vůz. Porovnejte si nabídky jedním klikem.

Velký technický průkaz obsahuje několik ochranných prvků

 • hologram,
 • vodotisk,
 • pastelové barvy proměnlivé z různých úhlů pohledu,
 • hlubotisk,
 • kovový proužek.
💡
Jedná se o velký papírový dokument, složený na třetiny. Velikostně odpovídá jedné a půl straně A4.
technická kontrola
Velký techničák budete potřebovat na technické prohlídce vozu.

Ztráta nebo zničení velkého technického průkazu

Ztráta automaticky neznamená, že byste nemohli vozidlo řídit. Nicméně je vhodné co nejdříve požádat o vystavení nového průkazu na příslušném úřadě s rozšířenou působností. Co s sebou?

 • Vyplněnou žádost
 • Doklad totožnosti
 • Malý technický průkaz
 • Doklad o vlastnictví vozu (kupní smlouva, darovací smlouva)
 • Protokol o odcizení nebo poškozený původní průkaz (pokud došlo ke krádeži dokladu, je nutné nechat si o tom vystavit protokol na příslušné pobočce Police ČR)

Plánovaná digitalizace VTP

Stávající rozměrný velký technický průkaz by se měl od roku 2024 stát minulostí. Nově bude tento dokument dostupný pouze v digitální podobě, a to přes Portál občana a chystaný Portál dopravy.

💡
Nemusíte ale panikařit. Přechod na nový systém bude pozvolný. Bude probíhat přirozenou cestou, stávající doklady zůstanou i nadále v platnosti. Výměna bude provedena až v případě, kdy u daného vozidla dojde ke změně.
muž za volantem
Při jízdě autem u sebe mít velký techničák nemusíte, stačí vám jeho malá verze.

Kdy je potřeba mít u sebe velký technický průkaz?

 • Při pravidelné technické kontrole
 • Při prokazování vlastnictví vozidla
 • Při prodeji vozidla
 • Při prokazování platnosti technické kontroly vozidla v zahraničí

V tomto článku jsme si přiblížili, co je to velký technický průkaz a proč je pro majitele vozidel důležitý. Obsahuje kompletní informace o provozovateli, vlastníkovi vozidla, jakož i o jeho technických parametrech. Jeho současná podoba ale bude postupně nahrazována digitální verzí. K výměně bude docházet postupně, není třeba to aktivně řešit.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: