Pokud začínáte stavět dům, měli byste zvážit sjednání pojištění rozestavěné stavby, které ochrání váš majetek v případě poškození přírodními vlivy, vandalismem nebo například krádeží stavebního materiálu.

Máte již pojištění stavby sjednané a stavba jako předmět pojištění zanikla? V tomto článku se blíže podíváme jednak na pojištění stavby a jednak vám poradíme, jak postupovat, pokud stavba jako předmět pojištění zanikne.

Proč si sjednat pojištění stavby?

Jednou z cest, jak efektivně chránit svůj majetek, je pojištění nemovitosti, domácnosti nebo rozestavěné stavby. Do nemovitosti totiž vkládáte peníze již v době výstavby domu a v případě, že by došlo ke škodné události, například v podobě požáru nebo vichřice, museli byste bez sjednané pojistky škodu sami zaplatit.

Podpojištění u pojištění domácnosti a nemovitosti | Klik.cz
V pojištění majetku rozlišujeme dvě základní pojistky.

Co je zahrnuto v rámci pojištění stavby?

Pojištění domu ve výstavbě, které nabízí většina pojišťoven, se vztahuje jak na samotnou stavbu, tak i na stavební materiál, veškerou techniku a přípojky a další vybavení, které se nachází na pozemku. V rámci pojištění stavby je možné připojistit také vedlejší stavby, jako je například garáž, stodola nebo studna.

Jaká rizika pojištění stavby kryje?

Cena pojištění stavby se mimo jiné odvíjí od toho, jaká rizika bude pojistka pokrývat. Rizika byste měli vybírat na základě toho, co by pravděpodobně mohlo vaši stavbu poškodit a také v jaké lokalitě se stavba nachází (blízko lesa – hrozba pádu stromu, blízko řeky – hrozba povodní apod.). Obecně pojišťovny nabízejí krytí následujících rizik:

  • přírodní živly (povodeň, záplava, vichřice, kroupy, pád stromu, zemětřesení…),
  • požár nebo výbuch,
  • odcizení a vandalismus,
  • poškození vodou z kanalizačního nebo vodovodního potrubí,
  • náraz vozidla,
  • rozbití oken apod.
zničení stavby a pojištění

Pozor: Nezapomeňte na zabezpečení stavby

Pokud se rozhodnete stavbu pojistit, je třeba myslet na to, že vám pojišťovna proplatí případnou škodnou událost pouze v případě, že je stavba dostatečně zabezpečená. Pojišťovny zpravidla požadují oplocení, zámky a pravidelnou kontrolu.

V pojistce mohou existovat i určité výluky z pojištění, proto si pojistnou smlouvu vždy dobře pročtěte.

Jak vybrat nejvýhodnější pojištění stavby?

Jak už jsme zmínili výše, takřka každá pojišťovna na českém trhu nabízí kromě pojištění nemovitosti a domácnosti také pojištění rozestavěné stavby. Cena pojištění a také pojistné podmínky se liší na základě toho, u které z pojišťoven pojištění stavby sjednáte.

💡
Jak tedy vybrat nejvýhodnější nabídku a nestrávit nad porovnáváním nabídek hodiny času? Odpovědí jsou internetové srovnávače pojištění.
pojištění nemovitosti
Tip! U pojištění nemovitosti mohou být u pojišťoven velké rozdíly, jak v ceně, tak i v pojistných podmínkách. Zjistěte si, zda máte sjednanou dobrou pojistku na dům či byt. Pozor si dejte i na podpojištění.

Kdy se ze stavby domu stává nemovitost?

Kdy podle zákona vzniká stavba? Ve chvíli, kdy je vybudovaná minimálně do takového stádia, od kterého všechny další stavební práce směřují k dokončení již takto druhově i individuálně určené věci. U nadzemních staveb k tomu dochází, když je patrné alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží.

Rozestavěnou stavbou se rozumí stavba, která ještě nebyla zkolaudovaná.
Jak probíhá kolaudace? Co musíte splňovat? | Klik.cz
Jaké dokumenty si máte k úspěšné kolaudaci připravit?

Co dělat, pokud stavba jako předmět pojištění zanikne?

Po kolaudaci stavba zanikne jako předmět pojištění. Jakmile zanikne stavba a vznikne nemovitost, musíte tuto skutečnost nahlásit pojišťovně.

💡
Po kolaudaci doporučujeme provést sjednání nového pojištění, tentokrát ne pojištění stavby, ale pojištění nemovitosti. Odborníci radí sjednat si i pojištění domácnosti, aby byl dům kompletně chráněný.

Nyní už víte, co dělat v případě, že stavba jako předmět pojištění nemovitosti zanikne. Poté, co se z rozestavěné stavby stane nemovitost, nahlaste tuto skutečnost pojišťovně, která pojištění ukončí. Následně doporučujeme sjednání pojištění nemovitosti, případně i pojištění domácnosti.