Vandalismus představuje významné riziko hlavně při parkování na veřejných prostranstvích ve větších městech. Pravděpodobnost poškození vozidla třetí osobou se zvyšuje během silvestrovské noci. Jak nejlépe ochránit auto před vandaly?

Existuje vůbec efektivní snížení rizika vandalismu? Na tom se neshodne ani odborná veřejnost. Zatímco někteří tvrdí, že míru vandalismu snížit lze, jiní nad vandaly zlomili hůl a radí především to, jak řešit následky vandalismu.

Kdy se bavíme o vandalismu?

Obecná definice vandalismu zní: „Svévolné poškozování a ničení soukromého majetku či podobných statků, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení, a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv."

Z pozice sociologů a odborníků na lidské chování se obvykle bavíme o zlostném vandalismu.

Toto patologické chování často nemá žádný důvod a roli při něm hraje alkohol. A právě alkoholem posilněná individua představují během silvestrovské noci problém.

vandalismus na silvestra

Prevence na prvním místě

Nejefektivnější je vandalismu předcházet. Toho řidiči docílí vhodným parkováním během silvestrovské noci, existují ale další prvky snižující riziko vandalismu.

 • Auto na bezpečném místě – během Silvestra doporučujeme parkování na dobře dostupném osvětleném pozemku pod kamerami. Parkování mimo civilizaci se nevyplácí a to i přesto, že se během zbytku roku jedná o místa, kam zavítá jen málokdo.
 • Odstranit hodnotné věci – příležitost dělá zloděje a alkoholem posilněnému jedinci vadí leccos. A může to být třeba kabelka položená na sedačkách, která individuum podnítí k rozbití oken.
 • Sousedská spolupráce – jen máloco je bystré jako oko sousedovo. Pokud řidiči bydlí na parkovištích u paneláku a bytovek, doporučujeme využít sousedskou pospolitost a hlídat si auta navzájem. Raději se dvakrát projít kolem auta, než ráno najít vůz s vypuštěnými pneumatikami.
 • Mechanické zabezpečení – pravděpodobně nemusíme připomínat, že základ je zamčené auto. Velkou službu udělá i samolepka s informací o zabezpečení vozidla bezpečnostním systémem.
havarijní pojištění
Tip! Silvestrovská noc může být pro vaše auto náročná – od rizika vandalismu až po nečekané škody způsobené ohňostroji. Havarijní pojištění chrání před náklady na opravy poškození způsobeného třetími osobami.

Jakkoliv jsou preventivní opatření precizní, opilého nenechavce nezastaví. Právě proto existuje pojištění proti vandalismu, které řidiče chrání před rizikem poškození vozidla třetí osobou.

rozbité okno na autě vandaly

Jak řešit vandalismus na autě?

Vandalismus kryjí pojišťovny v rámci havarijního pojištění i povinného ručení. Záleží na konkrétních podmínkách a nastavení pojištění. Stejně tak si každá pojišťovna vykládá vandalismus po svém – často kryje pouze vnější poškození, nikoliv vnitřní v důsledku zapáleného vozidla.

Jaké jsou nejčastější případy vandalismu?

 • Poškrábání klíčem
 • Rozbitá okna
 • Propíchané pneumatiky
 • Posprejování vozidla
 • Zapálení vozu v důsledku nebezpečného užití pyrotechniky

Při likvidaci vandalismu často nelze vymáhat peníze po konkrétní osobě – jeho viník je neznámý a nezaznamenaly ho ani bezpečnostní kamery. I proto je havarijní pojištění s vandalismem účinnou obranou – pojišťovny vandalismus plní i v případě neznámého pachatele.

Likvidace pojistné události – vandalismus

Při řešení vandalismu se vyplatí kontaktovat policii. Ještě před zavoláním by si ale řidiči měli upřímně zodpovědět, zda problému nepomohli například nevhodným parkováním nebo ponecháním peněženky na sedačce automobilu.

💡
Neobhajujeme vandaly. Pojišťovny ovšem zkoumají celou pojistnou událost včetně toho, co jí předcházelo. A v případě nevhodného parkování či blokování osoby viníka neplní v kompletní výši.

Správný postup řešení vandalismu je následující:

 • Nafotit škody na vozidle.
 • Volat Policii ČR na lince 158.
 • Kontaktovat majitele či provozovatele veřejného parkoviště se žádostí o kamerový záznam.
V případě řešení událost bez havarijního pojištění je důležitá součinnost s Policií České republiky.

Ihned lze nahlásit vandalismus krytý v rámci havarijního pojištění. V takovém případě pojišťovna událost řeší hned bez ohledu na probíhající pátrání. Škodu následně řeší s pachatelem, nebo také s majitelem či provozovatelem parkoviště, kteří za případné škody odpovídají.

Proč se vyplatí a co je allrisk pojištění? | Klik.cz
Speciálním typem pojistky je allrisk pojištění. Komu se vyplatí?

Existuje ideální způsob jak řešit vandalismus na autě? 

Obrazová dokumentace a kontaktování policie s následným poskytnutím součinnosti jsou stěžejní. Úspěšné řešení a náhradu škod uspíší havarijní pojištění s doplňkový pojištěním proti vandalismu.

Statistiky a trest za vandalismus

Jak častý je vandalismus? V posledních letech je tendence klesající. V roce 2016 Policie evidovala 11.980 případů škodního jednání. V roce 2019 už to bylo pouze 8.204 celkových škod. Podotýkáme, že sem patří i vandalismus páchaný nejen na vozidlech, ale na soukromém majetku obecně.

Co se podle statistik ovšem dramaticky snižuje, je věk pachatelů. Tresty páchají čím dál tím mladší lidé mezi 20 až 30 lety. V drtivé většině případů to jsou muži s nižším stupněm vzdělání. Průměrná škoda napáchaná vandaly činí 10.349 Kč.

Jaký postih vandalům hrozí?

Prvně si řekněme, že je třeba jejich odhalení. Pokud k tomu dojde, hrozí jim odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky. V případě velkých škod a recidivy je to odnětí svobody na 2 až 6 let.

Z hlediska zákona spadá vandalismus do kategorie poškození cizí věci, případně pak sprejerství nebo výtržnictví. Řadu pachatelů ale policie neodhalí a případ odkládá. I z toho důvodu je efektivní způsob obrany havarijní pojištění proti vandalismu.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: