V životě řidiče nastane chvíle, kdy se mu nevyhne dopravní nehoda. Z té vyvázneme zdraví, vozidlo ale vykazuje poškození neslučitelné s opravou. Pojišťovny tento stav označují jako totální škodu. Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. technická totální škoda? A lze se proti rozhodnutí pojišťoven o likvidaci nějak bránit?

Pojišťovny rozlišují mezi částečnou a totální škodou. Důležitý je v tomto případě nejen rozsah škody, ale také rozhodnutí odborného pracovníka. Právě pojišťovna totiž nakonec určuje, zda se případná oprava vyplácí.

Částečná nebo totální škoda?

Obecně vzato platí, že částečnou škodu odstraníme cenově dostupnou opravou. Náklady na ni ale nesmí překročit obvyklou (někdy nazývanou jako tržní) hodnotu vozu. Tu pojišťovny stanovují různě, o ní ale až později.

💡
Totální škoda z hlediska pojišťovny nastává, když jsou náklady na opravu vyšší než cena vozu. Jednoduše řečeno – pojistné plnění na opravu se pojišťovně nevyplatí. V takovém případě pojišťovna k vozidlu přistupuje jako k definitivně zničenému.

Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv. totální škoda?

Předně si řekněme, že pojišťovny rozlišují dva druhy totální škody:

  • Technická totální škoda – vozidlo je nenávratně poškozeno například v důsledku požáru nebo nehody a jeho oprava je nerealizovatelná. Týká se to i situací, kdy by po opravě nebylo vpuštěno vozidlo do provozu například z důvodu zajištění bezpečnosti.
  • Ekonomická totální škoda – pojišťovna tuto škodu určuje v případě, že náklady na opravu převyšují obvyklou hodnotu vozidla. Oprava auta se zkrátka nevyplatí.
havarijní pojištění
Tip! Technická totální škoda je situace, kterou si nikdo z nás nepřeje. Ale co když se to stane? S naším srovnávačem havarijního pojištění budete mít jistotu, že jste připraveni na všechny možné scénáře a získáte nejlepší krytí pro vaše vozidlo.

Stanovení obvyklé hodnoty vozidla

Obvyklá hodnota, někdy nazývaná také jako tržní cena či jinak dle terminologie pojišťoven, je aktuální hodnota vozidla v době pojistné události. Rozhodně se nejedná o cenu uvedenou v pojistné smlouvě. Hodnota se naopak mění v čase a ovlivňují ji tyto parametry:

  • typ vozidla a rok výroby,
  • aktuální ceny na českém trhu,
  • opotřebení vozu,
  • znehodnocení vozu.

Podobně jako algoritmus, se kterým pojišťovny počítají ceny povinného ručení, si způsob výpočtu stanovuje právě pojišťovna. Řidiči obvyklou hodnotu vozidla podle pojišťovny zjistí až po odhadu odborným pracovníkem a likvidátorem pojistné události.

povinné ručení cena
Tip! Srovnejte si povinné ručení během chvilky. Zjistěte, kde ho mají nejlevnější a jaké asistenční služby zahrnuje. Zdarma, nezávazně, online.
💡
Při stanovení obvyklé hodnoty vozidla si dejte pozor na to, co pojišťovny zohledňují. U levného havarijního pojištění nebo povinného ručení pojišťovny nepočítají například s novými díly a součástkami motoru. Může se tak stát, že cenu vozidla podhodnotí a vyplatí nižší plnění.
zápis o dopravní nehodě

Jak pojišťovny řeší totální škodu na vozidle?

Co se stane, když přistoupíte na totální škodu? Pojišťovny mají v tomto případě daný protokol. Vozidlo označené jako vrak prodají v internetové aukci. Poškozený klient pak od pojišťovny získá rozdíl mezi obvyklou hodnotou vozidla a cenou vraku v aukci.

Při plnění se k majiteli dostávají finance ze dvou zdrojů – od pojišťovny a nového majitele. Prodej vozidla přitom zajistí buď pojišťovna, nebo majitel vozidla. Pojišťovny také umožňují ponechání zničeného vozidla majiteli a ponížení plnění o hodnotu vraku.

Vyplatí se totální škoda vozidla?

Při plnění pojistné události je určení škody na vozidlech nejkomplikovanější. Nároky z povinného ručení i havarijního pojištění určuje pojistná smlouva. Laicky vše vypadá jasně, vyjádření ale podává odborný technik sjednaný pojišťovnou, který někdy nahrává pojišťovně.

Kdy nastává v havarijním pojištění vozidla tzv totální škoda, víme. Co když s ní ale nesouhlasíme? Můžeme se proti rozhodnutí pojišťovny bránit? Totální škoda se totiž nemusí vyplatit.

💡
Pojišťovny leckdy prosazují totální škodu, i když je vozidlo opravitelné. Důvod? Náklady na opravu jsou pro ně příliš vysoké. Někdy se ale jedná o 80 % nebo méně hodnoty vozidla. Likvidace vozidla je tedy zbytečná.
nabourané černé auto

Odmítnutí totální škody

Řidičům nahrává dodatek občanského zákoníku. Ten říká:

„Poškozený může trvat na provedení opravy, ačkoliv jsou náklady na opravu vyšší, než je kupní cena srovnatelného nepoškozeného vozidla (a de facto jde o totální škodu, jak je vnímána laickou veřejností).“

Dodatek k občanskému zákoníku totální škodu rozvíjí dokonce na to, že řidiči mají právo na opravu i v případě škody převyšující hodnotu vozidla. Jako mírné přesažení tržní ceny označují již známé judikáty 10 až 20 procent. Pokud náklady na opravu vozidla v ceně 100 tisíc Kč stojí 110 tisíc Kč, majitel vozu má stále šanci.

💡
Nutno ovšem podotknout, že odmítnutí totální škody, je běh na dlouhou trať. Pojišťovny v tomto ohledu využívají veškeré možné právní kličky a samotný majitel bez odborného zastoupení se vydává spíše na boj s větrnými mlýny.

Stejně tak je třeba dodat, že tento způsob aplikují pojišťovny u ekonomické totální škody. V případě technické totální škody na vozidle obvykle nelze vrátit vrak na silnice v důsledku nedodržení bezpečnosti provozu nebo jiných pravidel.

Vždy záleží na smluvních podmínkách

Při likvidaci totální škody na vozidla hraje hlavní roli smlouva. Ačkoliv občanský zákoník říká, že oprava má přednost nad totální likvidací, do všeho promlouvají konkrétní podmínky sjednané mezi pojistníkem a pojišťovnou.

Kdy nastává v havarijním pojištění tzv. technická totální škoda? Na tuto otázku existuje snadná odpověď. Vedle technické totální škody ovšem existují i další případy, kdy se situace komplikuje.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: