Jízda v průběžném pruhu patří mezi to jednodušší, co řidiče na cestách čeká. Pravdou ale je, že i ostřílení řidiči dělají chyby při jízdě v průběžném pruhu. Znáte všechny principy, pravidla jízdy a přejíždění v průběžném pruhu?

Největší kámen úrazu je jízda na silnici s více jízdními pruhy. To platí mimo obec i v obci. Řidiči se podjíždí, nadávají si, jindy ani neví, že dělají při jízdě chybu. Než znovu usednete za volant, přečtěte si, jak správně jezdit a předjíždět na víceproudé silnici i jak funguje průběžný pruh na kruhovém objezdu.

Průběžný pruh - co to je?

Průběžný pruh patří mezi základní pojmy, které vymezuje Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Zákon o silničním provozu, č. 361/2000 Sb.). Jeho definice je uvedena v § 2 pod písmenem z:

„Průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů."

Průběžný jízdní pruh často označujeme jednoduše jako jízdní pruh. Řidičům umožňuje kontinuální a plynulý pohyb. Je vyznačen na silnici čárou nebo může být fyzicky oddělen od dalších pruhů bariérou.

povinné ručení cena
Tip! I přes aktuální stav českých vozovek musíte mít platné povinné ručení. Srovnejte si ceny pojištění automobilu a neplaťte ani korunu navíc.

Průběžný pruh má pro provoz své výhody:

  • Plynulejší doprava a zkrácení doby cesty, vyšší plynulost provozu.
  • Oddělení průběžného pruhu od dalších pruhů zvyšuje bezpečnost, snižuje riziko kolizí a nehod.
  • Vozidla v ideálním případě nemusí často zastavovat a znovu se rozjíždět, spotřeba paliva je efektivnější.
  • Průběžné pruhy umožňují lepší využití kapacity silnice. Více vozidel může projet daným úsekem silnice za kratší dobu.

Co je to připojovací pruh?

Ve stejném paragrafu najdete také pojem připojovací pruh :

„Připojovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu."

Řidič je povinen použít připojovací pruh pro zařazení do průběžného pruhu. Přitom nesmí ohrozit řidiče, kteří už v průběžném pruhu jedou. Pokud připojovací pruh není zřízen, je řidič povinen dát řidičům v průběžném pruhu přednost, tedy řidič v průběžném pruhu nemá náhle změnit rychlost nebo směr jízdy pro uvolnění místa dalšímu vozidlu z připojovacího pruhu.

jízda v průběžném pruhu

Jízda ve více jízdních pruzích mimo obec

Pro správné pochopení jízdy ve více jízdních pruzích je potřeba rozdělit jízdu na obec a mimo obec.

💡
Mimo obec je předjíždění zprava neboli podjíždění zakázané. Jezdí se vždy vpravo. Do levých průběžných pruhů se smí přejet jen pokud je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Existují dvě poměrně logické výjimky. První je jízda v připojovacím a odbočovacím pruhu. V připojovacím pruhu potřebuje vozidlo nabrat rychlost pro správné zařazení do průběžného pruhu. A z tohoto důvodu je možné vozidla v průběžném pruhu předjet. Typicky jde o kamiony nebo pomalu jedoucí vozidla.

Vpravo je také možné předjet vozidlo, které mění směr jízdy vlevo, pokud už není pochyb o dalším směru jeho jízdy.

Co je to souběžná jízda?

Další případ povoleného předjíždění zprava mimo obec se týká souběžné jízdy. Při hustém provozu nastávají situace, kdy vozidla jedou jen takovou rychlostí, jakou celá řada vozidel v daném pruhu. Při souběžné jízdě jedou souvislé řady vozidel v několika pruzích. Pokud je jeden z pruhů volný, nejde o souběžnou jízdu.

Pokud jedou při souběžné jízdě vozidla v pravém pruhu rychleji než v levých, nejde o nedovolené předjíždění. Pokud se pak v takové situaci objeví v jednom z pruhů překážka, použije se pravidlo zipu.

havarijní pojištění
Tip! Kromě povinného ručení si můžete porovnat ceny i u havarijního pojištění. Dopravní nehody jsou časté a škody na autě se mohou vyšplhat do desetitisíců. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo.
jízda v pruhu

Jízda ve více jízdních pruzích v obci

Jiná situace nastává v obci. Pokud je na vozovce více průběžných pruhů, smí se podle zákona jet v jakémkoliv jízdním pruhu. Zároveň platí, že se nejedná o předjíždění, pokud vozidlo v pravém pruhu jede rychleji než vozidla v ostatních pruzích. 

Předjíždět se tedy smí v kterémkoliv z pruhů a nejde přitom o nedovolené podjíždění. To platí i pro pruhy vyhrazené pro kamiony, autobusy.

I zde je jedno důrazné „ale". Pokud vznikne situace, kdy vozidla ve všech jízdních pruzích brání v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí průběžný pruh co nejdříve uvolnit právě řidič v krajním levém pruhu. To neplatí, pokud používá řidič levý jízdní pruh pro odbočení nebo otáčení.

Průběžný pruh na kruhovém objezdu

Kruhový objezd má být řešením pro zlepšení plynulosti provozu. Některým řidičům kruhové objezdy spíš zvedají tepovou frekvenci. Komplikované pro ně bývají především kruhové objezdy s více jízdními pruhy.

Před kruhovým objezdem je důležité sledovat dopravní značky. Ty řeknou, jak jsou nastaveny přednosti při vjíždění na kruhový objezd. Značky ukazují počet pruhů a jejich uspořádání včetně značení průběžného pruhu.

Pokud přijíždíte ke křižovatce označenou jako kruhový objezd a značením „Dej přednost v jízdě", nebo „Stůj, dej přednost v jízdě", dáváte ostatním na kruhovém objezdu přednost. Při najíždění na kruhový objezd se nepoužívá směrovka. Ta se používá až při opouštění.

Jak se správně chovat na křižovatce? | Klik.cz
Setkání s křižovatkami představuje denní chléb každého řidiče. Věděli jste ale, že ne vše, co vypadá jako křižovatka, se za křižovatku považuje?

Víceproudý kruhový objezd

Pokud řidiči najíždí na víceproudý kruhový objezd z víceproudé silnice, řadí se do příslušného pruhu. Z pravého pruhu do vnějšího pruhu kruhového objezdu. Z levého pruhu do vnitřního pruhu objezdu.

💡
Pokud přijedete v pravém pruhu k víceproudému kruhovému objezdu a tento pruh je dále vyznačený jako průběžný (nepřerušované vodorovné dopravní značení, na silnici není symbol „Dej přednost v jízdě", svislá dopravní značka ukazuje průběžný pruh bez připojení jakéhokoliv jiného pruhu), pokračujete dál, aniž byste komukoliv dávali přednost. Průběžný pruh zůstává i nadále průběžným pruhem.

Zapamatujte si ještě jednu důležitou věc. Značky jsou před kruhovým objezdem zásadní. Pokud narazíte na kruhový objezd bez označení „Dej přednost v jízdě", nebo „Stůj, dej přednost v jízdě", platí na něm přednost zprava. Naštěstí je těchto kruhových objezdů v republice minimum.

Při jízdě automobilem pusťte emoce stranou. Šťastnou cestu a nezapomeňte na povinné ručení.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: