Setkání s křižovatkami představuje denní chléb každého řidiče. Věděli jste ale, že ne vše, co vypadá jako křižovatka, se za křižovatku považuje? Správné chování na křižovatkách není jen otázkou pravidel silničního provozu, ale také zárukou bezpečnosti všech jeho účastníků.

Za rok 2022 zaznamenali policisté přes 11.000 dopravních nehod v důsledku nedání přednosti. Čísla za letošní rok budou pravděpodobně ještě vyšší. Nedání přednosti má téměř 14% podíl na nehodovosti za rok 2023 a tvoří pětinu úmrtí na silnicích.

Co je to křižovatka?

Jak si vykládá křižovatku zákon? Celý problém je složitější, než byste řekli. Znalost křižovatky má přitom význam z hlediska přednosti v jízdě a bezpečnosti silničního provozu.

Zákon č. 361/2000 Sb. za křižovatku považuje: „Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci."

Co si z toho vzít? Křižovatka je mimo jiné nájezd a výjezd z dálnice. Nepovažuje se za ni ale výjezd z parkoviště, které slouží jako účelová pozemní komunikace.

křižovatka

Křižovatka ovlivňuje platnost některých značek. Příkazové, zákazové a omezující dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky. Výjimkou představují tyto dopravní značky:

  • svislá dopravní značka „Zóna s dopravním omezením"
  • svislá dopravní značka „Obytná zóna"
  • svislá dopravní značka „Pěší zóna"

Přednost a zákon

Co hrozí řidičům za nedodržení přednosti? Kromě toho, že riskují škody na zdraví a majetku, si sáhnou do peněženky. Je ovšem na zvážení, zda pokuty za nedodržení přednost představují takového strašáka, aby řidiči dodržovali správné chování na křižovatkách.

Sankce za nedání přednosti

tabulka sankce nedání přednosti
havarijní pojištění nejlevněji
Tip! Na silnici vás může překvapit ledacos. Dopravní nehody jsou časté a škody na autě značné. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo nejlevnější havarijní pojištění.

Najíždění z účelové komunikace

Pojďme si probrat základní pravidla chování na křižovatkách. V najíždění z účelové komunikace totiž řidiči často chybují. Místo styku pozemní komunikace a účelové komunikace totiž zákon za křižovatku nepovažuje. Jak je to tedy s předností? 

Řidič najíždějící z účelové komunikace dává přednost vždy! 

To platí i v případě výjezdu z parkoviště. Výjimkou jsou místa, kdy přednost vozidel upravuje dopravní značka.

💡
Nájezd z účelové komunikace je problematický i v dalším ohledu. Jelikož se dle zákona nejedná o křižovatku, dopravní značky na hlavní pozemní komunikaci stále platí. Řidič z účelové komunikace tak často neví, jaká pravidla dopravní provozu se ho po nájezdu týkají.
křižovatka kruhový objezd

Přednost zprava

Pravidlo pravé ruky dělá problém zejména řidičům ve městech a to přesto, že nám ho vštěpují již od autoškoly. Jak to s ním tedy je?

Přednost zprava se uplatňuje v případech, kdy nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. 

Netýká se ovšem pouze řidičů motorových vozidel. Přednost mají i cyklisté, jezdci na zvířatech, skupiny chodců a průvodci stád zvířat.

Jak to vypadá v praxi? Přednost zprava platí tam, kde nenajdete značky. Pokud se dostanete na takovou křižovatku, vždy kontrolujte řidiče přijíždějící zprava, a to i tehdy pokračujete-li rovně. S tímto případem se setkáme například na křižovatkách ve tvaru T.

Pokuty za parkování: Jak na odvolání? | Klik.cz
Zaparkovali jste auto, vrátili jste se k němu a zjistili jste, že je na čelním skle výzva k zaplacení pokuty za parkování? Jak postupovat?

Parkoviště u obchodních center

Neodpustíme si ještě krátkou poznámku. S předností zprava se setkáme i na účelových pozemních komunikacích. Typickým příkladem jsou parkoviště u obchodních center.

Právě ignorování přednosti zprava je častá příčina drobných dopravních nehod. Proto se při pohybu na parkovištích chovejte stejně jako na jakékoliv jiné dopravní komunikaci.

Blokování křižovatky

Pravidla silničního provozu definují nejen přednost, ale také pohyb v křižovatce. 

"Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v přímé jízdě v křižovatce a za ní, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce," zní pravidlo, které řidiči rádi ignorují.

Zablokování průjezdu křižovatky zvyšuje riziko dopravní nehody. Kromě toho se tím zpomalí provoz a problém nastává také v momentě, kdy se ke křižovatce dostane houkající vozidlo s právem přednosti v jízdě.

Křižovatka se semaforem

Aneb zelená na semaforu ne vždy znamená, že má řidič absolutní přednost. Zelené světlo totiž dává pouze pokyn _ Jeď _. Přednost se v tomto případě řidiče týká stejně jako na křižovatce bez světelné signalizace.

Zákon upravuje povinnost protijedoucímu vozidlu v případě, že řidič odbočuje doleva. To ovšem neplatí v momentě, že na protilehlé straně křižovatky svítí znamení Opusť křižovatku. V ten moment mají protijedoucí vozidla červenou.

Jak je to s předností, kdy na semaforu svítí červená a zelená šipka na semaforu ? Řidič v příslušném dopravním pruhu může odbočit doprava. Dává ovšem přednost řidičům zleva, kteří pokračují v jízdě rovně.

Vyvracíme nejdiskutovanější řidičské mýty | Klik.cz
Mezi řidiči kolují mýty, jak obelstít zákon a vyhnout se pokutě. Znáte je? Co je na nich pravdy?

Blikejte! Vždy a všude

A nakonec nejdůležitější rada. Nezapomeňte na to, že vaše auto má vedle volantu páčku k dávání znamení o změně směru jízdy – jednoduše řečeno blinkr. Jeho užitím řidiče kolem sebe informujete o tom, co máte v plánu. Zrychlíte tím provoz a snížíte riziko dopravní nehody.

Řiďte se značkami, používejte selský rozum a neblokujte dopravní provoz. I tak lze jednoduše shrnout pravidla, kterými se řídí křižovatka. Jejich dodržováním ulevíte hustotě dopravního provozu a uděláte radost řidičům kolem sebe. Přejeme šťastnou cestu!

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: