Takřka každé odvětví je spojené s bezpečnostními předpisy, které chrání zaměstnance. V případě profesionálních řidičů autobusů, kamionů a dodávek jsou jedním z bezpečnostních opatření povinné přestávky řidičů.

Po jak dlouhé době si řidiči musí udělat přestávku a proč jsou povinné přestávky tak důležité?

Častou příčinou dopravních nehod je únava řidičů

Ze statistik České kanceláře pojistitelů vyplývá, že je únava příčinou každé desáté dopravní nehody a na dálnici je dokonce příčinou každé páté nehody.

Pravděpodobnost, že bude mít dopravní nehoda fatální následky, se navíc s únavou zvyšuje až sedmkrát.

Pokud je jízda bez přestávky delší než čtyři hodiny, zvyšuje se pravděpodobnost dopravní nehody až dvakrát, v případě šestihodinové jízdy bez přestávek až osmkrát.

💡
A jaká doba je spojená s největším výskytem nehod zaviněných únavou? Období mezi půlnocí a čtvrtou hodinou.

Proč jsou povinné přestávky důležité?

Vzhledem k tomu, že je únava jednou z hlavních příčin nehod nejen řidičů osobních aut, ale také profesionálních řidičů kamionů či autobusů, zavedla řada zemí povinné bezpečnostní přestávky, a Česká republika není výjimkou.

Cílem povinných přestávek, jež se řídí zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, je nejen chránit samotné řidiče, ale také ostatní účastníky silničního provozu.
povinné přestávky kamionů

Povinné přestávky profesionálních řidičů

Povinné přestávky řidičů autobusů, stejně tak jako povinné přestávky řidičů dodávek a povinné přestávky řidičů kamionů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 (přepravy vnitrostátní a na území EU) nebo dohoda AETR (přepravy mimo EU), představují dobu, během které nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou činnost.

Bezpečnostní přestávka je určena výhradně k odpočinku řidiče.
  • Doba bezpečnostní přestávky: Řidiči si musí po každých 4,5 hodinách řízení udělat nepřerušovanou přestávku v minimální délce 45 minut, pokud jim v danou dobu nezačíná doba odpočinku.
  • Denní doba odpočinku: Kromě povinných přestávek musí řidiči dodržovat také denní a týdenní dobu odpočinku. Denní doba odpočinku se liší na základě toho, jestli se se jedná o takzvaný nedělený odpočinek či dělený odpočinek a jestli jsou ve vozidle dva řidiči nebo jen jeden.
  • Týdenní doba odpočinku: V jakýchkoliv dvou po sobě jdoucích týdnech musí mít řidiči buďto dvě běžné týdenní doby odpočinku (2 * 45 hod.), nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácená doba ale musí být vyrovnána odpovídající dobou odpočinku, kterou si řidič vybere před koncem třetího týdne (1 * 45 hod. + 1 * 24 hod. + kompenzace).
Zjistili jste, že máte propadlý řidičák? | Klik.cz
Řízení s propadlým řidičským průkazem může mít různé následky, včetně finančních, které mohou výrazně ovlivnit váš každodenní život.

Sankce za nedodržení povinných přestávek řidičů

Sankce za nedodržení povinných přestávek řidičů jsou velmi vysoké. Nejčastěji mají podobu finančních pokut. Vážná porušení předpisů však mohou vést i k pozastavení nebo odebrání řidičského průkazu či provozní licence dopravní společnosti.

povinné pojištění auta
Tip! Na každé auto musíte mít platné povinné ručení. Srovnejte si ceny povinného pojištění a neplaťte ani korunu navíc. Nezávazně, online, zdarma.
povinné přestávky řidičů na občerstvení

I při jízdě autem byste si měli dělat přestávky

Dlouhá jízda autem je velmi náročná, a to jak z hlediska únavy tak i bolesti těla, nejvíce trpí krční a bederní páteř. Odborníci se shodují na tom, že je rozumné dlouhou jízdu pravidelně přerušovat a na chvíli si odpočinout. Přestávku byste si měli udělat zhruba po třech hodinách jízdy.

💡
Signálem proto, že je čas na odpočinek, je pálení a mrkání očí, pomalejší reakce nebo bolest zad. Podle fyzioterapeutů byste si měli přestávky dělat ještě v podstatně kratším intervalu, zhruba po každých 45 minutách vaše tělo ocení, když z auta vystoupíte a protáhnete se.
Čeká vás delší cesta autem k rodině nebo na hory? | Klik.cz
Poradíme vám, co vše si do auta zabalit, pokud vás čeká delší cesta autem a také na co si dát během jízdy pozor.

Povinné přestávky řidičů jsou nesmírně důležité z hlediska bezpečnosti řidičů i ostatních účastníků silničního provozu. Profesionální řidiči mají povinnost udělat si po každých 4,5 hodinách jízdy přestávku v minimální délce 45 minut. Za nedodržení povinných přestávek hrozí vysoké pokuty i odebrání řidičského průkazu nebo provozní licence dopravní společnosti.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: