Někdy trochu překáží. Málokdo aspoň jednou za život do některé z nich nenarazil (při chůzi, na kole nebo i autem). Přitom jsou zásadní pro bezpečnost silničního provozu. Dopravní značky. Co znamenají a co bychom o nich ještě měli vědět?

Dopravní značky jsou vizuální informační prvky. Co znamenají dopravní značky pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu? Jednoduše s nimi komunikují. Někdy zakazují, přikazují, varují nebo prostě něco sdělují. V každém případě jim poskytují informace k bezpečnosti, organizaci řízení dopravy a zajištění plynulého pohybu vozidel.

Bez těchto informačních prvků by bylo obtížné udržet pořádek na silnicích a minimalizovat riziko dopravních nehod.

Dopravní značky: Co znamenají?

Jde o jednoduché znaky a symboly, které jsou na barevných tabulkách, cestách nebo v podobě světelných signálů. Jednoduše shrnuto ale platí, že každá značka je důležitá.

💡
Dopravní značení se používá po celém světě. Jeho podoba není ve všech zemích jednotná. V rámci Evropské unie funguje sjednocování těchto značek. Ale např. ve Spojených státech amerických se pro výstražné značky používá oranžový čtverec postavený na vrcholu. Většina značek vás však nepřekvapí ani tam.
povinné ručení cena
Tip! Srovnejte si povinné ručení během chvilky. Zjistěte, kde ho mají nejlevnější a jaké asistenční služby zahrnuje. Zdarma, nezávazně, online.
Pravidla pro pohyb na vozovce definuje Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). Zde se dozvíte např. o pravidlu zipu, přednosti v jízdě, jízdě po kruhovém objezdu a dalších nezbytných pravidlech pro bezpečný pohyb. Přesný význam značek používaných na našich silnicích upravuje Vyhláška č. 294/2015 Sb. (Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích).
zákazové dopravní značky

Dopravní značky: Druhy

Na silnicích se můžete setkat s několika druhy dopravních značek. Podle Vyhlášky pro provádění pravidel provozu rozlišujeme:

 • výstražné dopravní značky (nejčastěji trojúhelník s červeným okrajem upozorňují na místa s hrozícím nebezpečím),
 • značky upravující přednost (zahrnují označení hlavní silnice, vyobrazení křižovatky a přednost v jízdě),
 • zákazové značky (kruh s červeným okrajem),
 • příkazové dopravní značky (modrý kruh s bílým piktogramem, který řidiči něco přikazuje),
 • informativní značky zónové, provozní, směrové a jiné,
 • dodatkové tabulky,
 • vodorovné dopravní značky (dávají účastníkům provozu pokyn k úpravě jízdy),
 • dopravní zařízení (např. svodidla),
 • světelné signály (vždy jsou nadřazeny nad svislé dopravní značky upravující přednost).
Vyvracíme nejdiskutovanější řidičské mýty | Klik.cz
Mezi řidiči kolují mýty, jak obelstít zákon a vyhnout se pokutě. Znáte je? Co je na nich pravdy?

Které dopravní značky vás mohou překvapit?

Některé dopravní značky nepotkáváme příliš často. Jiné nás při prvním setkání mohou překvapit, pokud nesledujeme změny v pravidlech silničního provozu.

Co znamenají tyto 4 dopravní značky?

 • První z méně častých je značka Nehoda (A 27). Setkáte se s ní na informačních panelech na dálnici, případně ji signalizuje asistenční vozidlo u nehody. V takovém místě buďte obezřetní. V místě se může vytvořit kolona a bude nutné prudce brzdit. Proto dejte raději nohu z plynu.
 • Se značkou Únikový pruh (IP 24) jste se jako řidiči pravděpodobně již setkali, ale není obvyklá a možná nevíte, co přesně říká. Informuje vás o únikovém pruhu. Ten můžete použít, pokud vám z kopce hůře fungují brzdy po dlouhém a náročném brzdění. Únikový pruh je např. protisvah, štěrkový povrch, aby se vozidlo bez nehody zastavilo. Několik takových značek najdete v kopci u Mohelnice.
 • Značka Okruh (IP 1) se na cestách objevuje čím dál častěji, ale mnohdy nevíme, co se za ní skrývá. Oválem se šipkou se označuje ideální cesta pro řidiče, aby se vyhnuli centru města nebo části obce. Značka může být doplněna také o číselné označení daného okruhu.
 • Se značkou Sněhové řetězy (C 5a) se u nás nesetkáte často. Pokud ji na cestě ale potkáte, musíte si nasadit sněhové řetězy, pokud máte vozidlo se třemi a více koly. Řetězy musíte nasadit alespoň na dvě hnací kola.
Jak správně nasadit sněhové řetězy a kdy je využít? | Klik.cz
Na základě čeho sněhové řetězy vybrat, kdy máte povinnost mít je nasazené a jak je nasadit?

Při řízení ke všemu otupíme a v množství značek na cestách začneme fungovat automaticky. Značky na pravidelných trasách vnímáme o něco méně. Na změnu dopravních značek upozorňuje preventivně značka (IP 22) Změna organizace dopravy.

dopravní značka

Nové dopravní značky od 1. 1. 2024

Možná jste nezaznamenali, že od 1. 1. 2024 jsou vydány nové dopravní značky. Novelu vyhlášky č. 294/2015 Sb. schválila legislativní rada vlády. Mimo jiné obsahuje:

 • Novou značku (IP 30f) Parkoviště P+D (Park & Drive). V rychlosti si ji můžete splést se značkou P+R (Park & Ride). Park & Ride označují záchytná parkoviště, kde je v blízkosti možno přesednout na hromadnou dopravu. Nově vzniklé označení Park & Drive označuje parkoviště, kde se nemění typ dopravy. Na místo nemusí být navázána hromadná doprava, ale přestupuje zde více osob do jiného vozidla v rámci spolujízdy.
 • Od ledna máme nově i značku Sdílená zóna (IZ 10a). Jde o zónu, která platí pro všechny účastníky silničního provozu. Potkávají se zde chodci, cyklisté, auta, motocykly, tramvaje i autobusy. Je v ní potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro přítomnost různých účastníků. Nikdo zde nesmí nikoho ohrozit. Tramvaj zde má vždy přednost. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Chodci a cyklisté mohou silnici používat v celé šířce, tedy opravdu mohou jet středem.
Dopravní nehoda: Jak se jí v zimě vyhnout? | Klik.cz
Dopravní nehoda je jedním z největších strašáků řidičů.
 • Novou grafickou podobu získala značka (IP 32) Bezpečný odstup. Pro řidiče by měla být srozumitelnější oproti předchozí variantě, na které byly dvě šipky a jedno auto. Na nové jsou dvě auta a mezi nimi dvě šipky, tedy označení bezpečné vzdálenosti pro jízdu na daném úseku za povolené rychlosti. Pro snadné zapamatování platí, že dvě šipky jsou 2 sekundy rozestup.
 • Značka (IJ 15) Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel rozhodně potěší řidiče obytných vozů. Označuje místo pro vypouštění odpadní vody a načerpání vody čerstvé. Doposud tato místa nebyla řádně vyznačena a obytné vozy na nich díky jisté neznalosti parkovaly a bránily ostatním.

Pokud si myslíte, že víte, co znamenají dopravní značky, otestujte si své znalosti. Vyzkoušejte na dopravní značky test na webu Ministerstva dopravy.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: