Nabourané auto řeší řidiči neradi. O to více, pokud se dopravní nehoda stane v zahraničí. Nezáleží na tom, zda jde o nabourané auto na parkovišti nebo o dopravní nehodu v horských serpentinách. Jejich řešení se v zahraničí neliší.

K řešení nehody v zahraničí přistupte s chladnou hlavou. Nabourané auto v cizí zemi je stresová situace. Vy ale odložte emoce a zachovejte klid. Díky tomu dosáhnete shody se všemi zúčastněnými stranami.

Řešení bezprostředně po nehodě

Ať už se jedná o nabourané auta na parkovišti nebo kontakt s vozidlem mimo obec, nehodu řešte hned. Pokuta za nabourané auto v případě ujetí od nehody se nevyplácí.

Česká legislativa považuje ujetí od nehody za závažný přestupek a sankcionuje ho sedmi body, pokutou až 5.000 Kč a možným odebráním řidičského oprávnění. V kombinaci s neposkytnutím první pomoci se jedná dokonce o trestný čin. Podobně tomu je i v jiných státech.
💡
Nabourané auto a nehodu v zahraničí řešte na místě stejně jako doma. Zapněte výstražná světla, oblečte si vestu a opatrně vystupte. Do dostatečné vzdálenosti umístěte výstražný trojúhelník a zachovejte bezpečnost všech účastníků. Zdraví je v tomto případě nejdůležitější.

Nyní přistupte k samotnému řešení. Pokud se jedná o nehodu se zraněnými, zajistěte první pomoc při dopravní nehodě. I když se cítíte silní v kramflecích a troufnete si na první pomoc, zavolejte záchranku.

💡
V Evropě funguje univerzální číslo 112. Znalost místních linek záchranné služby se vám ale neztratí.

Čísla na záchrannou službu v oblíbených destinacích:

Bulharsko 123
Francie 15
Chorvatsko 194
Indonésie (Bali) 118 nebo 119
Itálie 118
Německo 112
Slovinsko 01 522 84 08
Spojené státy americké 911
Španělsko 092
Velká Británie 999
havarijní pojištění
Tip! Na silnici vás může překvapit ledacos. Dopravní nehody jsou časté a škody na autě značné. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění.
dopravní nehoda policie a hasiči

S policií nebo bez?

Otázka, zda přivolat k nehodě policejní složky, rezonuje i na českých silnicích. I po mnoha letech od novely v tom řidiči nemají jasno. A protože je opakování matka moudrosti, připomeňme si základní pravidla pro přivolání policie k nehodě v Čechách:

 • jedná se o nehodu se zraněním,
 • škoda na některém z vozidel přesahuje 100.000 korun,
 • došlo k poškození majetku třetí strany (značka, svodidlo, přejezd, plot),
 • nesoulad při řešení nehody, při určování viníka nebo při vyplňování záznamu o dopravní nehodě.
Podobná pravidla platí i pro nabourané auto v zahraničí. Každý stát si je ale upravuje po svém a v drobných nuancích se liší. Doporučujeme proto přivolání policie k dopravní nehodě v každém případě a to i tehdy, když vás od toho protistrana zrazuje.

Policie po příjezdu sepíše protokol o dopravní nehodě a dá vám ho k podpisu. Pečlivě ho prostudujte. Pokud s některou z částí nesouhlasíte, uveďte tento stav do protokolu. Do dokumentu můžete psát česky a v rámci asistenčních služeb pojištění máte nárok i na překladatele.

💡
Speciální téma je alkohol za volantem. I když některé státy alkohol v malé míře tolerují, vy se mu vyhněte. Při naměřeném alkoholu s vámi policie jedná jinak a kromě toho ztrácíte nárok na plnění u některých pojišťoven.
odtah vozidla

Nabourané auto odstraňte z komunikace

Po sepsání protokolu, ať už s policií nebo s druhým účastníkem formou evropského záznamu o dopravní nehodě, následuje odstranění vozidla a další řešení škod. Nabourané auto z komunikace odstraňte, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 • nehoda je nahlášena policii, vše je řádně vyznačeno sprejem, křídou nebo pískem,
 • proběhla fotodokumentace dopravní nehody,
 • s odstraněním vozidla se shodnete s ostatními účastníky nehody.
Ještě před odjezdem si od druhého účastníka zajistěte údaje potřebné k pojistnému plnění. Ty uveďte do evropského záznamu o dopravní nehodě – jde o univerzální dokument pro pojišťovnu, který je součástí povinné výbavy.

Spolu s vyplněním formuláře si bokem zapište i tyto údaje o dalších účastnících:

 • registrační značky vozidel,
 • VIN kód,
 • značku a typ vozidla,
 • jméno, příjmení, bydliště a další nacionále,
 • telefonický (a ideálně také e-mailový) kontakt,
 • údaje o pojištění (číslo pojistky, pojistitel, platnost zelené karty),
 • jména a adresy případných svědků.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě

Euroformulář záznamu o dopravní nehodě je univerzální dokument platný pro všechny státy Evropské unie. Vyplňuje se v případě, že k nehodě nepřivoláte policii a slouží pojišťovně k tomu, aby vyhodnotila plnění za pojistnou událost.

Do protokolu uveďte informace o dopravní nehodě.

Důležité jsou údaje o místu a čase, popis příčiny a následků dopravní nehody i to, kterým nabourané auto nedalo přednost. Na formuláři je místo na zakreslení průběhu, na jeho vyplnění si dejte proto záležet.

Formulář končí podpisem všech zúčastněných.

Opět připomínáme – nepodepisujte nic, s čím nesouhlasíte. Případný nesouhlas uveďte do protokolu společně s vaším vlastním stanoviskem.

nabourané auto řešte s pojišťovnou

Nabourané auto řešte s pojišťovnou

Po vyřešení dopravní nehody na místě kontaktujte pojišťovnu. Před cestou do zahraničí doporučujeme uzavření havarijního pojištění, které kryje škody na vozidle i v případě, že jste viník.

Pojišťovna si od vás vyžádá dokumentaci k nehodě a v rámci asistenčních služeb zajistí vše potřebné k řešení. Základní varianty asistence zahrnují:

 • opravu vozidla na místě,
 • odtah vozidla,
 • uskladnění vozidla,
 • nocleh,
 • nouzové tlumočení.

Nabourané auto v zahraničí není příjemná zkušenost. Při řešení nehody ovšem zachovejte chladnou hlavu a co nejdříve kontaktujte pojišťovnu. Telefonická asistence s vámi vyřeší vše potřebné a zajistí optimální plnění.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: