Pojištění smrti úrazem UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného pouze následkem úrazu. Pokud je sjednáno pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a i pojištění smrti úrazem, obdrží obmyšlené osoby (uvedené v pojistné smlouvě) v případě úmrtí pojištěného pojistné plnění z obou pojištění.

Z tohoto pojištění je vypláceno pojistné plnění v případě smrti úrazem. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného.

Pokud je sjednáno v rámci pojištění riziko smrti z jakýchkoliv příčin a i riziko smrti v důsledku úrazu a pojištěný zemře v důsledku úrazového děje, dojde k výplatě pojistných částek obmyšleným osobám z obou těchto pojištění. Pokud dojde ke smrti pojištěného v přímé souvislosti s dopravní nehodou, zvyšuje se pojistné plnění na dvojnásobek sjednané pojistné částky. Pojištění smrti úrazem je většinou výrazně levnější než klasické pojištění smrti.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění UNIQA nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehl...
Základní složkou životního pojištění je pojištění pro případ smrti pojištěného. Toto pojištění alespoň zčásti pokryje Vaši rodinu a blízké, pokud by došlo k Vaší smrti. Ať už z důvodu nemoci nebo úraz...
Pojištění hospitalizace je výplata peněžitých dávek, pokud dojde k hospitalizaci v nemocničním zařízení. Pojišťovna vyplácí sjednané dávky pojistného plnění v případě pobytu v nemocnici v důsledku nem...