Pojištění pohřbu

Pojištění pohřbu

Pojištění domácnosti, životní pojištění nebo povinné ručení - tyto produkty pojistného trhu netřeba představovat, snad každý se s nimi někdy setkal a většina lidí má alespoň některé pojištění uzavřené. Kromě těchto druhů pojištění se ale můžeme setkat i s několika méně známými novějšími produkty. Typickým příkladem může být pojištění pohřbu.


Průzkumy ukazují, že více než 1 milion obyvatel Česka si šetří na vlastní pohřeb. Ať už je to na účtech, vkladních knížkách, v šuplíku nebo pod matrací, peníze časem ztrácí svou hodnotu a úspory na pohřeb lze považovat za typický příklad peněz, které asi jen tak nepoužijete. Navíc nemáte nikdy jistotu, co se s penězi po vaší smrti stane. 

Pohřební pojištění si lze v současné době sjednat u dvou pojišťoven - České pojišťovny a Pojišťovny České spořitelny. Každá pojišťovna má u svého produktu trochu jiné podmínky. 

Kdy uzavřít?

Minimální věková hranice pro uzavření pojištění je u České pojišťovny stanovena na 18 let, u Pojišťovny České spořitelny na 25 let. Nejpozději lze pojištění uzavřít v 80ti letech při jednorázovém vkladu pojistného a v 60ti letech při postupném vkládání. 

Jak a kolik platit?

U obou pojišťoven máte možnost vložit pojistné najednou, u Pojišťovny České spořitelny se navíc nabízí možnost pravidelných splátek. Pojistnou částku se doporučuje stanovit minimálně na 20 000 Kč, což je nejnižší cena velmi skromného pohřbu včetně zpopelnění a menšího obřadu. Častěji ale pohřby stojí více než 25 000 Kč. 

Pojistné je samozřejmě nižší než výsledná pojistná částka. Záleží na pohlaví a věku pojištěného (čím nižší věk, tím nižší pojistné).

Při pojistné částce 20 000 zaplatíte na pojistném od 10 000 do 16 000 Kč, při pojistné částce 40 000 Kč vás pojistné vyjde od 21 000 do 33 000 Kč. 

Komu bude pojistné plnění vyplaceno?

Při uzavírání pojistné smlouvy se doporučuje stanovit obmyšlenou osobu / osoby (tedy ty, kterým bude pojistné plnění vyplaceno). Pokud nebudou v pojistné smlouvě žádné obmyšlené osoby stanoveny, bude pojistné plnění vypláceno podle zákona. Jako obmyšlenou osobu lze určit i konkrétní pohřební ústav. 

Výluky z pojištění

K nevyplacení pojistného plnění může dojít v případě, že pojištěný zemře do dvou let od uzavření pojištění následkem nemoci nebo v té samé lhůtě spáchá sebevraždu.

Říjen 2012