Životní pojištění rizika smrti UNIQA

Kryje riziko smrti pojištěného z jakýchkoliv příčin. Jeho hlavním cílem je zajištění rodiny a dalších pozůstalých, kteří jsou na Vás finančně závislí nebo pokud splácíte např. dlouhodobý úvěr nebo máte jiné finanční závazky. U pojišťovny UNIQA je přes naše webové stránky možné sjednat pojistku s konstantní pojistnou částkou.

Pojištění pro případ smrti je základní složka životního pojištění a zajistí Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Dojde-li k pojistné události, ať již v důsledku nemoci nebo úrazu, vyplatí pojišťovna jednorázové plnění ve výši sjednané pojistné částky těm osobám, které určíte. Osoba, které má být vyplaceno pojistné plnění, se nazývá obmyšlená osoba. V pojistné smlouvě můžete obmyšlené osoby specificky určit. Pokud neurčíte nikoho, řídí se výplata pojistného plnění pořadím podle dědického řízení - manžel/manželka, děti, rodiče, ostatní dědici.

Pro koho je pojištění rizika smrti vhodné sjednat?

● Pro osoby, na jejichž příjmu je někdo závislý: rodina nebo někdo blízký. V případě pojistné události zabrání vyplacené pojistné plnění např. snížení životní úrovně nebo okamžitému finančnímu strádání.

● Máte-li hypotéku nebo jiné finanční závazky, výplata pojistného plnění umožní takové finanční závazky dále splácet nebo zcela uhradit.

Jak vysokou pojistnou částku u rizika smrti zvolit?

Obecně se doporučuje zvolit pojistnou částku pro případ smrti alespoň ve výši čtyřnásobku čistého ročního příjmu. V případě pojistné události budou mít Vaši blízcí čtyři roky na to, aby se vypořádali s výpadkem Vašeho příjmu. Pokud máte hypotéku nebo jiné obdobné závazky, měla by pojistná částka pro případ smrti minimálně umožnit kompletní splacení Vašich dluhů.

Nemůžete-li si dovolit vzhledem k rozpočtu Vaší domácnosti sjednat životní pojištění na doporučený čtyřnásobek Vašeho příjmu, zvolte nižší pojistnou částku. Tím si snížíte i pojistné, které pak budete moci hradit po celou dobu trvání pojištění. Vždy je lepší i nižší zajištění Vašich blízkých než žádné.

Jakou zvolit délku pojištění?

Doba, na kterou se pojistíte, by se měla vždy odvíjet od Vaší životní situace. Máte-li nezaopatřené děti, mělo by Vaše pojištění končit v čase, kdy můžete předpokládat, že na Vás děti nebudou finančně závislé. Tedy například v roce, kdy lze předpokládat, že ukončí vzdělání a zapojí se do pracovního procesu. Máte-li hypotéku nebo jiné dlouhodobé závazky, mělo by být pojištění ukončeno po datu splacení Vašich závazků.

Obecně platí, že je výhodnější sjednat životní pojištění na delší dobu, neboť pokud byste zvolili kratší dobu a následně opětovně uzavřeli nové pojištění, zaplatíte nově vyšší pojistné. Minimální doba pojištění, kterou si můžete na našem webu online u pojišťovny UNIQA sjednat, je 5 let.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění kryje rizika spojená s Vaším životem a zdravím a měli byste ho mít, je-li na vás někdo finančně závislý, například rodina, nebo v případě, že chcete zmírnit negativní dopady v případ...
Životní pojištění UNIQA nabízíme čistě online, s možností zvolit si jednotlivá rizika i pojistné částky přesně tak, jak chcete vy, nikoliv Váš poradce. Konkrétní rozsah pojištění včetně ceny Vám přehl...
Kryje riziko smrti pojištěného pouze následkem úrazu. Pokud je sjednáno pojištění smrti z jakýchkoliv příčin a i pojištění smrti úrazem, obdrží obmyšlené osoby (uvedené v pojistné smlouvě) v případě ú...
Kryje riziko velmi závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční infarkt nebo roztroušená skleróza. Pojistné plnění Vám může pomoci snáze překonat následky těchto nemocí, jako je i např. úhrada ná...