Podpojištění u pojištění domácnosti a nemovitosti

Průzkumy evropské statistické společnosti ukázaly, že české domácnosti spojuje jeden společný nešvar. Každá šestá z nich je podpojištěná – v případě pojistné události na domácnosti nebo nemovitosti, tak dojde k výraznému krácení pojistného plnění.

Stavu podpojištění se přitom snadno vyhnete. Stačí pojistku pravidelně revidovat a navyšovat pojistnou hodnotu vašeho majetku. Na to ale domácnosti zapomínají. Pravidelným navýšením přitom ušetříte i slušné množství peněz.

Pojistka domácnosti nebo nemovitosti? Ideálně obojí

V oblastech pojištění majetku rozlišujeme dvě základní pojistky – domácnosti a nemovitosti. Oba typy pojištění se týkají vašeho majetku, každý ale trochu jinak.

Pojištění nemovitosti chrání pevné stavební části vašeho domu nebo bytu. Pojištění kryje poškození zdi, střechy nebo podlah v případě živelné pohromy, požáru nebo poškození třetí osobou.

Naproti tomu pojištění domácnosti kryje movitý majetek. Řadí se do něj hodnota televize, vašeho oblečení nebo sbírky mincí. Stejně jako v případě pojištění nemovitosti, chrání pojištění domácnosti váš majetek proti přírodním katastrofám, požáru nebo loupeži.

Řada domácností sjednává pouze jeden typ pojištění v domnění, že pojistka pokryje všechny případy poničení majetku. Opak je ale pravdou. Pokud při bouřce vítr poškodí střechu, déšť zničí novou televizi a vy máte sjednané pouze pojištění nemovitosti, pojišťovna uhradí náklady spojené s opravou střechy a o televizi se nebude zajímat.

Podpojištění a riziko při plnění pojistky

Stanovení hodnoty pojistného pracuje se dvěma termíny – pojistná hodnota a pojistná částka.

· Pojistná hodnota je největší možná újma, která může při pojistném plnění nastat. Jednoduše řečeno se jedná o reálnou hodnotu vašeho majetku a nemovitosti.

· Pojistná částka je nejvyšší možná suma, která může být vyplacena v případě pojistného plnění. Pojistnou částku si určujete sami při sjednávání smlouvy – jedná se tak o vámi sdělenou hodnotu majetku.

V ideálním případě se pojistná hodnota majetku rovná pojistné částce. Pojišťovně jste tedy sdělili reálný odhad spočítaný na základě skutečných podkladů. Častá je ale situace, kdy pojištěnci záměrně nebo vlastní chybou sdělí nižší pojistnou částku, než je skutečná hodnota. Tím dochází ke stavu, který se označuje jako podpojištění.

Pojišťovny zkrátí plnění až o polovinu

Při sjednání pojištění některé domácnosti přemýšlí tak, že záměrně podhodnotí cenu jejich majetku v domnění, že ušetří na pojistném. To je sice pravda, v případě pojistné události budou ale nemile překvapeni.

Pojišťovny mají ve svých obchodních podmínkách klauzuli, deklarující povinnost pojištěnce udat skutečnou hodnotu nemovitosti a majetku. V opačném případě může dojít ke krácení pojistného plnění.

Jak pojišťovny krátí plnění a jak vůbec k podpojištění dojde, si představíme na modelové situaci:

Jan Novák si pojistil domácnost na 500 tisíc Kč i přesto, že reálná pojistná hodnota je 1 milion korun. Došlo tak k podpojištění o 50 %. V červenci loňského roku mu voda poničila majetek. Pojišťovna přišla na chybně uvedenou pojistnou hodnotu a Janovi vyplatila pouze 50 % původní pojistné částky. I přesto, že škoda dosahovala téměř 500 tisíc korun, pan Novák dostal pouze 250 tisíc Kč.

O podpojištění nemusíte vůbec vědět

K podpojištění nemovitosti dojde také v případě, že dlouhodobě nerevidujete pojistnou smlouvu. Jen za minulý rok hodnota bytů stoupla o 11 %. Nárůst oproti roku 2015 je ještě dramatičtější – ceny nemovitostí za posledních šest let vzrostly o více než 60 %.

Se stoupající cenou nemovitostí vzrůstá i cena vašeho domu nebo bytu. Pojistky byste si tak měli nechat pravidelně revidovat. V případě nemovitosti doporučujeme přepočítání pojistné hodnoty alespoň jednou za tři roky.

To samé platí u pojištění domácnosti. Pravidelně sepisujte nový majetek a v případě větší investice – například pořízení nové televize nebo kuchyňských spotřebičů – smlouvu přepočítejte. Od veškerých spotřebičů uchovejte kopie účtenek a dokladů, ideálně doplněných o fotodokumentaci.

Vyplatí se mít pojištěno na víc?

Asi tušíte, že ani opačný stav, tedy pojištění na větší než pojistnou hodnotu, se nevyplácí. Pojišťovna v takovém případě plní pouze nejvyšší možnou částku – tedy reálnou pojistnou hodnotu.

Tento stav se nazývá přepojištění a má ještě jednu nevýhodu. Navzdory pojistné hodnotě platíte pojistné podle částky, kterou jste uvedli při podpisu smlouvy. Na to se ale při plnění nebere ohled a vy zbytečně přeplácíte.

Hodnotu majetku si spočítáte sami

Správný výpočet hodnoty majetku není nic složitého. Archivujte pokladní doklady a účtenky od majetku, který máte pojištěný. Při pořízení nové televize nebo přístavbě verandy nechte hodnotu vaší domácnosti přepočítat. Pojistná hodnota je pak součet původních hodnot pořízeného majetku.

S tím vám pomůže pojišťovna, u které máte pojistku sjednanou. Pojistitelé jsou v tomto případě poměrně benevolentní, ostatně za uvedenou částku zodpovídáte vy. Při stanovení hodnoty majetku z jejich strany si vše pořádně přečtěte a případné chyby napravte před podpisem smlouvy.

Až jedna šestina českých domácností má špatné pojištění. Sjednání nápravy je přitom snadné a nezabere vám více než jedno odpoledne. Úmyslné i neúmyslné podpojištění domácnosti vás ve výsledku může přijít draho.

Zajímá Vás něco dalšího?

Dvě největší automobilky v České republice spolu v minulosti svedly několik reklamních potyček. Aktivní Hyundai v letech 2013 až 2017 ráda napadala automobilku Škoda Auto. Balancování na hraně srovnáv...
2021-12-17
V souvislosti s tornádem, které v červnu zasáhlo jižní Moravu a bylo nejsilnějším tornádem v novodobé historii Česka, si řada lidí pokládá otázku, jestli je možné se na tornádo připravit. V tomto člán...
2021-12-17
Povodňové mapy jsou mapy, ve kterých jsou vyznačeny takzvané povodňové zóny. Existují 4 povodňové zóny a jsou odstupňovány podle pravděpodobnosti, že se v dané zóně může vyskytnout povodeň. Zónu, ve k...
2015-10-12
Automobily se každým rokem zdokonalují, i co se jejich bezpečnosti týče. Zatímco ještě do roku 1903 lidé neznali bezpečnostní pásy a ještě před třiceti lety neměla většina vozů airbagy, dnešní automob...
2021-12-17